Kapiteler

Kapitel i Schottenkirke (St. Jakobs kirke, 1100-tallet) i Regensburg.

 

Tingstäde kirke på Gotland

Tingstäde kirkeGotland: Midtsøylens kapitel har fantastiske figurer.

 

Tingstäde kirke

Tingstäde kirke på Gotland: En mann fjerner en torn fra foten, noe som kan symbolisere dødssynden utukt. Kapitelene på denne midtsøylen stammer fra den opprinnelige romanske stenkirken, som ble bygget tidlig på 1200-tallet.

Hosea 2,2-6: Før klagemål mot deres mor, før klagemål mot henne! For hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hennes mann. La henne fjerne sin horemine fra ansiktet og horemerket fra brystene! 3 Ellers skal jeg kle henne naken og stille henne fram som hun var den dagen hun ble født. Jeg vil la henne bli som en ødemark, gjøre henne lik et tørt land og la henne dø av tørst. 4 Hennes barn vil jeg ikke miskunne meg over, for de er horebarn. 5 For deres mor var utro, hun som fødte dem, bar seg skammelig at. Hun sa: «Jeg vil gå etter mine elskere, som gir meg brød og vann, ull og lin, olje og vin.» 6 Se, derfor vil jeg stenge veien for henne med torner. Jeg reiser en mur foran henne, så hun ikke finner sine stier. (Hosea, 1978/85-overs.)

 

Monster på kapitel i Tingstäde kyrka

Geipende fiskemonster på midtsøylen i Tingstäde kirke på Gotland.

 

Fremstilling av kapiteler på en sarkofag i Basilica di Sant'Apollinare in Classe like utenfor Ravenna. Fruktene på treet er paralleller til kapitelene på søylene.

 

Konservator arbeider på et av kapitelene i benediktinerklosteret i Monreale på Sicilia.

 

Samsons giftermål på kapitel i benediktinerklosteret i Monreale på Sicilia

Samsons giftermål på kapitel i benediktinerklosteret i Monreale (slutten av 1100-tallet) på Sicilia. Til høyre: «Herrens Ånd kom over ham med styrke, og han gikk ned til Asjkalon og slo i hjel tretti mann der. Så tok han klærne deres og gav dem som festantrekk til dem som hadde løst gåten.» (Dommerne, kap. 14)

 

Kapitel i domkirken i Monreale (slutten av 1100-tallet).

 

Kapitel fra Marienkirche, nå i St. Annen Museum (Lübeck)

Kapitel fra Marienkirche i Lübeck, nå i St. Annen Museum (Lübeck). Den er laget av kalkstein fra Gotland på slutten av 1200-tallet eller begynnelsen av 1300-tallet.

 

Kapitel St. Annen Museum (Lübeck)

Hjørne av kapitel som viser en mann som bærer (kirken?). Kalkstein fra Gotland eller Lübeck, opprinnelsessted ukjent, nå i St. Annen Museum (Lübeck). Den er laget på slutten av 1200-tallet eller begynnelsen av 1300-tallet.

 

Kapitel St. Annen Museum (Lübeck)

Den korsfestede Kristus på kapitel, opprinnelsessted ukjent, nå i St. Annen Museum (Lübeck). Den er laget på slutten av 1200-tallet eller begynnelsen av 1300-tallet.

 

Kapitel St. Annen Museum (Lübeck)

Merkelig kalvbeint kjempe på hjørnet av et kapitel, opprinnelsessted ukjent, nå i St. Annen Museum (Lübeck). Den er laget på slutten av 1200-tallet eller begynnelsen av 1300-tallet.

 

Chiesa di San Cataldo

Forvitret kapitel i Palermo-kirken San Cataldo (Chiesa di San Cataldo).

 

Kapitel i karmelittklosteret i Bamberg.

Karmelittklosteret i Bamberg ble bygget mellom 1377 og 1399. Det har mange interessante kapiteler «i gammel stil».  

 

Kapitel i Sant'Apollinare in Classe (Ravenna).

 

 

Abraham og Isak Adam og Eva Albertus Pictor Anna Selvtredje Dødsdansen Døpefonter Gotland Glassmalerier Gravgaver Gravminner med dødningehoder Gålrums gravfelt Helvetesmonster Kalkmalerier Kristoffer Krusifikser Løven Maria Den ammende Maria Martin av Tours Runesteiner Olav den hellige Skipssetninger på Gotland De 14 nødhjelperne De tre vise menn Erkebispegården museum

 

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan