Kirker på Gotland

Mästerby kyrka (Gotland)

Mästerby kirke en julidag i 2019.

 

Mästerby kyrka

Mästerby kyrka preges av de mange veggmaleriene.

 

Mästerby kyrka

I nisjen nede til venstre – på Maria-alterets plass – finner man kirkens mest unike maleri: et madonnabilde fra tidlig 1200-tall. Dessverre er bildet temmelig ødelagt fordi det sto en varmeovn i nærheten.

 

Krusifikset i Mästerby kirke

Krusifikset i Mästerby kirke er fra 1200-tallet.

Se flere krusifikser på Gotland her

Se krusifikser på Sicilia her

Se flere krusifikser fra flere land her

 

Mästerby kirke

Detalj av kalkmaleri som viser Adam og Eva.

Se flere kalkmalerier her

 

 

Mästerby kirke på Gotland

Kalkmaleriene over triumfbuen forestiller dommedag. Til høyre slukes de fortapte sjelene av et uhyre på vei til helvete. Dette, og mange av de andre veggmaleriene i Mästerby kirke, stammer fra 1400-tallet.

 

Pasjonsfrisen i Mästerby kirke er fra 1500-tallet. Den holder en langt høyere kunstnerisk kvalitet enn pasjonsfrisene laget av verkstedet som kalles «pasjonsmesteren». Pasjonsmesteren virket på 1400-tallet.

 

Mästerby kirke

Apsis er overdådig dekorert med kalkmalerier som ble delvis overmalt på 1600-tallet da man ville «forbedre» dem. Anders Andrén hevder i boken Det medeltida Gotland at man likevel får et godt inntrykk av hvordan et lite, romansk kirkerom så ut på slutten av 1100-tallet.

 

Apsis, Mästerby kirke

Detalj av kalkmaleriene i apsis. Dessverre ble maleriene skadet da man 1633 fikk det for seg at de behøvde «forbedringer».

 

Altertavle, Mästerby kyrka

Altertavlen i sandsten er fra 1688.

 

Detalj av veggmaleri på sørveggen.

 

Døpefont i Mästerby kirke

Døpefonten – «huggen i bysantinskinspirerad stil» – er fra midten av 1100-tallet. Den sto i den første trekirken i Mästerby. Lokket er fra 1700-tallet.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

Døpefont i Mästerby kirke, detalj

Ansikt på foten av døpefonten.

 

Døpefont

Detalj av et av panelene på døpefonten.

 

Sankt Kristoffer (også kalt den hellige Kristoforos) er de reisendes skytshelgen. Her bærer han et barn – som viser seg å være Jesus – over en elv. St. Kristoffer var en av de 14 nødhjelperne i den katolske kirken.

Andre nødhjelpere vi gjenfinner i kirker på Gotland, er for eksempel den hellige Dionysius av Paris (f.eks. Othem kirke), den hellige Georg av Kappadokia (sv. Göran, it. Giorgio, en. George, lat. Georgius, da. Jørgen, se f.eks. Norrlanda kirke og Hemse kirke), den hellige Katarina av Alexandria (f.eks. Norrlanda kirke og Rute kirke), den hellige Margareta av Antiokia (f.eks. Anga kirke).

 

Gravminner Mästerby kirke, Gotland

Gravheller – hvorav to er fra middelalderen – står på nordsiden av kirkegården.

 

Mästerby kirke

Dekorasjoner i et av takhvelvene.

 

Mästerby kirke

Bevinget kvinne som blåser i en lur.

 

Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

 

Mästerby kirke

Port inn til Mästerby kirke.

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan