Kirker på Gotland

Mästerby kyrka (Gotland)

Sørsiden av Mästerby kirke en julidag i 2019. Koret og skipet ble bygget 1199; tårnet kom til ca 50 år senere. På midten av 1300-tallet ble skipet forhøyet, og samtidig fikk det hvelv.

Kirken har meget interessante kalkmalerier, men de ble dessverre utsatt for en «forbedring» i 1633 og fremstår nå som et grelt eksempel på en mislykket restaurering.

apsis og kor

Den gamle skipsportalen ble flyttet til nordsiden og med det gjort om til en inngang for kvinner. På døren står det i runder: «Kvinner, be deres bønner på rett måte.»

Sakristiet på nordsiden ble bygget i 1790.

 

Mästerby kyrka

Mästerby kyrka preges av de mange veggmaleriene. Kalkmaleriet over triumfbuen viser Kristus som verdensdommer på den ytterste dag.

 

Mästerby kyrka

I nisjen nede til venstre – på Maria-alterets plass – finner man kirkens mest unike maleri: et madonnabilde fra tidlig 1200-tall. Dessverre er bildet temmelig ødelagt fordi det sto en varmeovn i nærheten.

 

Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

 

 

Krusifiks fra 1200-tallet

Krusifikset i Mästerby kirke

Krusifikset i Mästerby kirke er laget av en lokal treskjærer på 1200-tallet.

Se flere krusifikser på Gotland her

Se krusifikser på Sicilia her

Se flere krusifikser fra flere land her

 

Kalkmalerier

Delvis ødelagt kalkmaleri av den tronende Madonna med Jesusbarnet. Bildet er kontrastforsterket i Photoshop. Det var en varmeovn i nærheten som ødela maleriet.

 

Mästerby kirke

Detalj av kalkmaleri som viser Adam og Eva.

Se flere kalkmalerier her

 

 

Mästerby kirke på Gotland

Kalkmaleriene over triumfbuen forestiller dommedag. Det er malt av pasjonsmesteren. Til høyre slukes de fortapte sjelene av et uhyre på vei til helvete. Dette, og mange av de andre veggmaleriene i Mästerby kirke, stammer fra 1400-tallet.

 

Pasjonsfrisen i Mästerby kirke er fra 1500-tallet. Den skal ifølge Gunnar Svahnström være laget av pasjonsmesteren, som virket på midten av 1400-tallet, men den holder en langt høyere kunstnerisk kvalitet enn de andre pasjonsfrisene.

Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström 

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Ala, Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks. Lye, Väte.

 

 

Mästerby kirke

Apsis er overdådig dekorert med kalkmalerier som ble delvis overmalt på 1600-tallet da man ville «forbedre» dem. Anders Andrén hevder i boken Det medeltida Gotland at man likevel får et godt inntrykk av hvordan et lite, romansk kirkerom så ut på slutten av 1100-tallet.

«I en bård närmast absidvalvets framkant sex figurer, som torde framställa profeter. Vid en figur synes namnet Hezechiel. Det mesta är förvanskat genom den råaste övermålning fr. 1600-t. Hilfeling säger 1799: ‘likare Troll och Spöken än så Heliga Personer - Christi Figur dock alldra fulast och grymmast i upsynen.’» (Hilfeling, 1799)

 

Apsis, Mästerby kirke

Detalj av kalkmaleriene i apsis. Dessverre ble maleriene skadet da man 1633 fikk det for seg at de behøvde «forbedringer».

 

 

Detalj av veggmaleri på sørveggen. Motivet er Samson og løven, men det ble delvis ødelagt da et nytt vindu ble satt inn.

 

Kalkmaleri av den hellige Kristoffer

Vegg maleri av den hellige Kristoffer, malt av pasjonsmesteren på midten av 1400-tallet. Sankt Kristoffer (også kalt den hellige Kristoforos) er de reisendes skytshelgen. Her bærer han et barn – som viser seg å være Jesus – over en elv. St. Kristoffer var en av de 14 nødhjelperne i den katolske kirken.

Andre nødhjelpere vi gjenfinner i kirker på Gotland, er for eksempel den hellige Dionysius av Paris (f.eks. Othem kirke), den hellige Georg av Kappadokia (sv. Göran, it. Giorgio, en. George, lat. Georgius, da. Jørgen, se f.eks. Norrlanda kirke og Hemse kirke), den hellige Katarina av Alexandria (f.eks. Norrlanda kirke og Rute kirke), den hellige Margareta av Antiokia (f.eks. Anga kirke).

 

Mästerby kirke

Dekorasjoner i et av takhvelvene. Disse stammer sannsynligvis fra 1300-tallet, men er forbedret senere.

 

Mästerby kirke

Bevinget kvinne som blåser i en lur.

Portaler

Skipsportalen på nordveggen (om ikke jeg husker helt feil).

 

Tårnportalen på sørveggen (om ikke jeg husker helt feil).

 

 

 

Byzantios-døpefonten fra midten av 1100-tallet

Døpefont i Mästerby kirke

Døpefonten er laget av Byzantios – «huggen i bysantinskinspirerad stil» – er fra midten av 1100-tallet. Den sto i den første trekirken i Mästerby. Lokket er fra 1700-tallet. Døpefontlokket er fra 1700-tallet.

Døpefonter av Byzantios (1100-tallet) finner du i følgende kirker på Gotland: Atlingbo, Eskelhem, Garde, Guldrupe, Hejde, Mästerby og Sanda.

 

Nærbilde av døpefontlokket fra 1700-tallet.

 

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

Døpefont i Mästerby kirke, detalj

Ansikt på døpefontens skaft.

 

Døpefont

Detalj av et av panelene på døpefonten. Muligens forestiller motivet St. Mikael til hest.

 

Gravminner

Gravminner Mästerby kirke, Gotland

Gravheller – hvorav to er fra middelalderen – står på nordsiden av kirkegården.

 

Alteroppsatsen fra 1688

Altertavle, Mästerby kyrka

Altertavlen i sandstein er fra 1688.

 

 

Hvilke middelalderkirker på Gotland må du se?

Gotland har over 90 (!) kirker fra middelalderen. Om du ikke har tid til å legge ut på en mange ukers kirkesafari, anbefales følgende kirker som en start:

Bunge kirke og Bungemuseet

Fide kirke

Garde kirke: russisk-bysantinske kalkmalerier, flott døpefont

Gothem kirke: unike kalkmalerier laget av en tysk maler ca.1300

Grötlingbo kirke

Hablingbo kirke

Lye kirke

Mästerby kirke

Stenkyrka kirke

Vamlingbo kirke

Öja kirke

 

 

Mästerby kirke

Port inn til Mästerby kirke.

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden