Kirker på Gotland

Gammelgarn kyrka (Gotland)

Gammelgarn kirke med kastalen til høyre. Kastalen brukes til utstillinger. Du kan gå helt opp til toppen og få en flott utsikt over Gammelgarn.

Det koret og skipet vi ser i dag, ble bygget ca 1325-1350, ifølge den omfattende informasjonsbrosjyren kirken har laget.

En gang mellom 1350 og 1450 brant kirken. Pasjonsfrisen må ha blitt laget etter brannen.

Strelow faksimile: Gammelgarn innvielsesår 1052

Strelow angir 1052 som innvielsesår for kirkene i Gammelgarn, Follingbo og Gothem.

 

Strelow faksimile Roma kloster

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

Kilde: Hans Nielssøn Strelow: Cronica Guthilandorum. Den Guthilandiske cronica, huor udi beskrifuis, huorledes Guthiland er opsøgt oc paafundet. Köpenhamn 1633.

 

 

Kastaler på Gotland

Kruttornet i Visby (1100-tallet)

Fröjels kyrka (ruin)

Gammelgarns kyrka (1100-tallet)

Gothems kyrka (ruin)

Hamra kyrka (ruin)

När kyrka (omgjort til kirketårn)

Lau kyrka (ruin)

Lärbro kyrka (1100-tallet)

Sundre kyrka (rund kastal, tidlig middelalder)

Västergarns kyrka (ruin)

Öja kyrka (ruin)

 

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

 

Portaler

Grotesk djevel, Gammelgarn kirke

Djevelen hilser deg velkommen til Gammelgarn kirke. I hånden holder han neket som Kain ofrer til Gud.

Skipsportalen

Skipsportalen sett fra kastalens øverste etasje.

 

Den spektakulære skipsportalen på Gammelgarn kirke.

 

Syndefallet fremstilles på den vestre siden av skipets portal (slutten av 1300-tallet): Adam og Eva spiser av epletreet. Det synes ikke så godt på dette bildet, men slangen har kvinnehode.

«Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og herlig å se på – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og spiste. Hun gav også mannen sin, som var med henne, og han spiste. Da ble deres øyne åpnet, og de merket at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet.» (1. Mos, 6-7)

 

Adam og Eva drives ut av paradiset. Gud holder en bok i venstre hånd; den høyre ligger på Adams skulder. Adam og Eva dekker sin skam med fikenblader. Portal fra slutten av 1300-tallet.

 

Gud formaner Adam og Eva. Portal fra slutten av 1300-tallet.

 

Portal Gammelgarn kirke: Kapitelbånd

En grotesk djevel med mikropenis står i sentrum for begivenhetenes gang på skipets østre kapitelbånd. Til venstre bringer Kain og Abel frem sine offer til Gud. Til høyre for djevelen trekker Kain sverdet. Abel holder seg for brystet. Portal fra slutten av 1300-tallet.

«Adam levde sammen med sin hustru Eva. Hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: «Jeg har fått en gutt av Herren.» Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker. Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram offer; han gav av de førstefødte lammene i saueflokken sin og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og hans offergave, men Kain og hans gave enste han ikke. Da ble Kain brennende harm og stirret ned for seg.» (1. Mos,1-5)

 

Skipets østre kapitelbånd. Gud forviser Kain. Portal fra slutten av 1300-tallet. Til høyre stikker hodet til Noa frem der han seiler i arken sin på vei til Ararat.

«Da sa Herren: «Hva er det du har gjort? Hør, din brors blod roper til meg fra jorden! 11 Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet munnen og tok imot din brors blod fra din hånd! 12 Når du dyrker marken, skal den ikke mer gi deg sin grøde. Hjemløs og fredløs skal du være på jorden.» 13 Da sa Kain til Herren: «Min straff er så stor at jeg ikke kan bære den. 14 Se, i dag driver du meg bort fra landet. Jeg må gjemme meg for deg. Jeg blir hjemløs og fredløs på jorden, og den som finner meg, kommer til å slå meg i hjel.» 15 Men Herren sa til ham: «Nei! Slår noen Kain i hjel, skal det hevnes sju ganger.» Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle drepe ham. 16 Så drog Kain bort fra Herren og slo seg ned i landet Nod, øst for Eden.» (1. Mos 4,10-16)

 

Gud forviser Kain på skipets østre kapitelbånd. Portal fra slutten av 1300-tallet.

Bibelske motiver på gotlandske portaler

Adam og Eva (syndefallet): Gammelgarn

Barnemordet i Betlehem: Hablingbo, Lärbro, Lye, Martebo, Norrlanda, Stånga

Bebudelsen (Maria bebudelse): Lärbro, Martebo, Norrlanda, Stånga. Maria budskapsdag markeres 25. mars.

Bebudelsen til gjeterne: Norrlanda

De tre vise menn: Hablingbo, Lärbro, Lye, Norrlanda,

Flukten til Egypt: Martebo, Stånga

Gravleggingen av Jesus: Martebo,

Jesu fødsel: Lärbro, Lye, Stånga

Jesus fremstilles i tempelet: Martebo, Stånga

Kain og Abel: Gammelgarn, Hablingbo

Korsfestelsen: Martebo, Norrlanda

Kristi oppstandelse: Bro, Stånga

Kristus i Limbo: Martebo

Maria og Elisabet: Martebo, Lye, Norrlanda, Stånga

Marias kroning: Stånga

 

 

Korportal Gammelgarn kirke

Korportalen har enkle kapiteler, det østre har vekstornamentikk.

 

To hoder er plassert over korportalen. Man mener at de er en del av den gamle kirken, men hvor de var plassert på den, vites ikke.

 

Vepsebol over portalfrisen.

 

Døpefonten i Gammelgarn kirke

Døpefont Gammelgarn kirke, Gotland

Den medtatte døpefonten i Gammelgarn kirke. Kummen («cuppan») stammer fra andre halvdel av 1300-tallet eller omkring 1400, mens skaftet med de fire hodene mest sannsynlig ble laget på 1200-tallet.

 

Et av ansiktene på døpefontens skaft. Disse ansiktene minner om de to ansiktene som er plassert over korportalen.

 

 

Gravminner i Gammelgarn kirke

Gravhelle med runer

Gravhelle med runer (G115), Gammelgarn kirke, Gotland

Detalj av gravhelle med runer (G115) i korgulvet. Den er opprinnelig fra 1300-tallet og har vært plassert forskjellige steder i kirken. Den nåværende plassering i koret fikk den i forbindelse med restaureringen 1956-58.

 

«Jesus Krist vare Hallvis själ nådig! Unga-Gannes(?) husfru, Anga-Smeds dotter vilar här. Envar som ser härpå bedje Pater Noster för Hallvis själ. Magister gefs gjorde mig. Botvis smed lät göra mig … vare oss nådig. Sigtjaud(?), hans husfru, som …»

 

Gravhelle med runer (G115), Gammelgarn kirke, Gotland

Gravhelle med runer (G115) i korgulvet.

 

Gravsteinen til Olof Larsson Hugreif, Gammelgarns kyrka, Gotland

Gravsteinen til Olof Larsson Hugreif (1782-1854(?)) brukes som helle på korportalen trapp.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

Alterskapet

Alterskap Gammelgarn kirke, Gotland

Alterskapet er fra andre halvdel av 1300-tallet. Enkelte av figurene er blitt lagt til i 1864. I 1864 ble også alterskapet malt.

Diverse

En slags minnetavle over arbeidet som ble gjort i kirken i 1768.

 

 

 

Roosval/Lagerlöf: Sveriges kyrkor: Kräklinge ting

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan