Kirker på Gotland

Hall kirke (Gotland)

Hall kyrka på Gotland

Hall kirkes kor og skip ble sannsynligvis bygget mellom 1275 og 1300 en gang. Tårnet ble bygget i samme periode, men noen få år etter kor og skip. «Hall är altså en ganska enhetligt byggd kyrka på gränsen mellan romansk och gotisk stil.»

At kirken ble bygget i en brytningstid, viser de to portalene på bildet. I korets sørvegg står en enkel romansk portal, mens skipet har en portal i gotisk stil.

Skipet er delt i to og har fire hvelv som holdes oppe av en søyle i midten. En omfattende restaurering ble utført i 1956. I den forbindelse ble kalkmaleriene tatt frem.

 

tronende madonna fra Hall kirke på Gotland

Detalj av tronende madonna fra midten av 1100-tallet. Nå i Gotlands Museum i Visby.

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Runesteiner

 

Krusifiks

Triumfkrusifikset i Hall kirke er en kopi av et krusifiks fra 1100-tallet, som nå står i Gotlands Museum.

 

Originalen - et krusifiks fra 1100-tallet slik det henger i fantastiske Gotlands Museum. Dette skal være en av Europas eldste treskulpturer. Dette krusifikset må ha tilhørt trekirken som sto he før kirken av stein ble bygget.

 

Krusifikskopien sett nedenfra med taket som bakgrunn.

 

Koret med krusifikskopien i triumfbuen. I forgrunnen til høyre ser du prekestolen fra 1600-tallet.

 

Krusifikskopien er malt i knallsterk rødfarge og en mer dempet grønnfarge.

 

Kalkmalerier

Hall kirke er fra starten av rikt dekorert med kalkmalerier av livstre, sjeleveiing, den tronende madonna, korsfestelsen og diverse ornamenter. Kalkmalerien ble tatt frem igjen i 1956.

Nils G. Wollin mente å kunne se spor av Pasjonsmesterens pasjonsfrise i bindet om Rute setting (Sveriges kyrkor), men etter restaureringen var det ikke mulig å se noen pasjonsfrise, etter hva jeg kunne se.

 

Maria med barnet og livstreet på skipets nordvegg.

 

Kalkmaleriet av korsfestelsen er datert 1603. Kristus flankeres av to adoranter i luftige renessansedrakter. Det er ikke klart hvem disse er.

 

Over innsiden av portalen på korets sørvegg er det et kalkmaleri fra 1603 som viser Kristus på korset. På hver side har han en adorant.

 

Kalkmaleri av sjeleveiing står rett bak prekestolen.

 

Nærbilde av djevlene som forsøker å rekke vekten i sin favør.

 

 

 

Kristus på korset. Dette er fra korets nordvegg.

 

Hall kirkes kor fra slutten av 1200-tallet. En alteroppsats av tre fra 1692 sto tidligere på alterbordet

 

 

Den tronende madonna. En del av livstreet synes til høyre. Fra korets nordvegg.

 

Korets nordvegg. Til høyre, helt innerst mot østveggen, står en Kristus i mandorla over en kalvariegruppe. Disse kalkmaleriene stammer sannsynligvis fra 1300-tallet, ifølge Erland Lagerlöf i Gotlands kyrkor (1973).

Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström Sveriges kyrkor: Rute setting

 

Den ornamentale dekoren i hvelvene skal stamme fra 1200-tallet.

 

 

 

 

 

 

Portaler

 

 

Døpefonten

Døpefonten «av musselcuppatyp», ca 1250

Døpefonten «av musselcuppatyp» ble trolig anskaffet til innvielses av steinkirken – etter 1250 en gang.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

 

Paradisfonter finner du i Dalhem kirke, Hejdeby kirke, Martebo kirke, Hall kirke, Vallstena kirke, Visby domkirke.

 

 

Gravminner

 

Se: Runesteiner

Alteroppsatsen

altertavle, Hall kyrka

Altertavlen som var i bruk før, henger nå på veggen. I hovedfeltet er det en fremstilling av nattverden. Under korsfestelsen står årstallet 1692.

 

 

Nattverden

En litt merkelig detalj: Hva gjør Jesus med personen til venstre for seg? Og hvem er det?

 

Runesteiner

 

 

 

 

 

Diverse

En gjenmurt portal.

 

 

Kortsiden av en vakker benk fra 1600-tallet.

 

Skipet har fire hvelv som holdes oppe av en midtsøyle.

 

Hellige Olav

Tronende St. Olav. Skulptur av eik, muligens (?) laget av «Dionysosmesteren» ca. 1300 eller begynnelsen av 1300-tallet. Hellige Olav er å finne i mange kirker på Gotland.

 

Hellige Olav

Til venstre: En av apostlene, trolig Paulus, ifølge Wollin. Muligens laget av ‘Alamästaren’, omkr. 1330-70. Til høyre: Den hellige Olav.

 

 

Kerleken öfwer-winner all Tingh, ifølge prekestolen i Hall kirke.

Prekestolens malerier av tro, håp og kjærlighet stammer fra 1700-tallet.

 

stiglucka Hall kyrka

En av portene (sv. stigluckorna) som stammer fra middelalderen.

 

Votivskipet ble laget i 1871.

 

 

 

 

Et vakkert tre i nærhetev av Hall kirke.

 

Hall kirke

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Kilder

Nils G. Wollin: "Hall kyrka. Annex till Hangvar". I Sveriges kyrkor: konsthistoriskt inventarium bd II 1935: Gotland, Rute setting

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor – en vägledning (2. utg., 1973)

 

 

 

 

Til toppen av siden