Kirker på Gotland

Näs kyrka

Djevel, Näs kyrka, Gotland

Tjuvmjölkerskan: Djevel rir på en kvinne i Näs kirke. Motivet er en del av en melketyvfrise.

 

Tjuvmjölkerskan

Kirkens veggmalerier var lenge overkalket. Først under restaureringen i 1989-90 kom de til syne igjen.

Kirker på Gotland med kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»: Bäl, Endre, Ganthem, Norrlanda, Näs, Sanda, Silte, Öja. Verkstedet som kalles «Passionsmästaren» står sannsynligvis bak alle tyvmelkerbildene unntatt de i Öja, Silte – og muligens Sanda. Pasjonsmesteren var virksom i andre halvdel av 1400-tallet.

Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt.

Det finnes liknende melketyvbilder i Uppland, Södermanland og Skåne. I Norden finnes det kun ett bilde av en mann som tyvmelker, og det er fra Danmark. I Norge finnes et eksempel i Enebakk kirke.

 

Näs kyrka, Gotland

Näs kirke.

 

Portal Näs kirke, Gotland

Ansikter på en av portalene.

 

Sten med runer.

 

Ring kors

Det gamle ringkorset i Näs kirke henger på veggen. I triumfbuen henger et kors fra 1933.

 

Detalj av gravhelle.

 

Stikkord

Innviet i 1182, ifølge Strelow. Det kan ha vært en trekirke. Kirken av sandsten ble bygget sent på 1200-tallet

I 1296 skrev pave Bonifacius VIII et avlatsbrev hvor det står at kirken er viet til Johannes døperen. Avlatsbrevet finnes nå i Vatikanets arkiv.

I 1841 ble mange av middelalderskulpturene solgt på auksjon.

Triumfkorset ble laget i 1933. Kun ringkorset gjenstår av det gamle; det henger på veggen.

Mange malteserkors med spydspisser som møtes.

Kirken har hatt 14 innvielseskors, noe som kan tyde på at kirken har vært skadet på et tidspunkt og måtte innvies på nytt.

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan