Kirker på Gotland

Näs kyrka

Näs kyrka, Gotland

Näs kirke ligger sørvest på Gotland, ca 7 mil fra Visby.

Näs kirke ble innviet i 1182, ifølge Strelow (Strelows skrivemåte er «Nees»). Det kan ha vært en trekirke. Kirken av sandsten ble bygget som en enhet sent på 1200-tallet. Sakristiet ble bygd i 1814 og utvidet i 1862.

 

Strelows innvielsesår for Nes kyrka

 

→ Tjuvmjölkerskan

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

 

 

Tjuvmjölkerskan

Djevel, Näs kyrka, Gotland

Tjuvmjölkerskan: Djevel rir på en kvinne i Näs kirke. Motivet er en del av en melketyvfrise.

«På tombågens norra sida visas en djävul som rider på en kvinna och håller ett föremål upphöjt i luften med ena handen (fig. 50). T.h. därom syns "a biärå", en djävul som hjälper en kvinna med tjuvmjölkning; t.h. om denna är en skadad och svårtolkad scen. Färger: övervägande rött, brunt, svart, gult, vitt. På ringkammarens norra vägg finns en skadad och överkalkad skeppsmålning. På långhusets södra och norra väggar har påträffats spår av dekor i gult och rött.» (Mats Bergman: Näs kyrka)

 

Tjuvmjölkerskan

Kirkens veggmalerier var lenge overkalket. Først under restaureringen i 1989-90 kom de til syne igjen.

Kirker på Gotland med kalkmalerier av tjuvmjölkerskan

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»: Bäl, Endre, Ganthem, Norrlanda, Näs, Sanda, Silte, Öja. Verkstedet som kalles «Passionsmästaren» står sannsynligvis bak alle tyvmelkerbildene unntatt de i Öja, Silte – og muligens Sanda. Pasjonsmesteren var virksom i andre halvdel av 1400-tallet.

Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt, men biskop Jöran Wallin har beskrevet kalkmaleriene i Alskog kirke.

Det finnes liknende melketyvbilder i Uppland, Södermanland og Skåne. I Norden finnes det kun ett bilde av en mann som tyvmelker, og det er fra Danmark. I Norge finnes et eksempel i Enebakk kirke.

 

Krusifiks

Ring kors

Det gamle ringkorset i Näs kirke henger på veggen. I triumfbuen henger et kors fra 1933.

Kalkmalerier

Et utsnitt av pasjonsfrisen, delvis skjult bak prekestolen (muligens fra 1706, malt av J. Hernell i 1728.).

«Under 1200-talet tillkom invigningskors, livsträdsornament och geometrisk dekor, under 1400-talet en till största delen överkalkad eller utplånad passionssvit, en inskrift och några folkliga scener. Slutligen härrör troligen från ca 1706 inskrifter, geometrisk dekor samt numera överkalkad akantusdekor. Samtliga målningar överkalkades troligen vid reparationen 1787.» (Mats Bergman: Näs kyrka)

Portaler

Portal Näs kirke, Gotland

Skipsportalens østre kapitelbånd med skulpterte hoder.

«Kyrkan har tre ingångar: långhus- och korportal i söder samt tomportal i norr. Portalerna är huggna av kalksten med talrika inslag av rödaktig fossilrik s.k. Hoburgs- eller Karlsömarmor. Långhusportalens arkivolt och kolonner samt korportalens yttre båge är dock av sandsten.» (Mats Bergman: Näs kyrka)

 

Portal, Näs kyrka Gotland

Skipsportalens østre kapitelbånd med skulpterte hoder.

 

Portal, Näs kyrka Gotland

Skipsportalens østre kapitelbånd med skulpterte hoder.

 

Portal, Näs kyrka Gotland

Skipsportalens vestre kapitelbånd med skulpterte franske liljer.

 

Gravminner

Fragmentarisk gravhelle av rød kalksten med runinskrift (1200-tallet).

 

Detalj av gravhelle.

 

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen av sandstein er fra 1692. Den fremstiller Abraham og Isak.

Bak altertavlen kan du se geometrisk dekor från 1200-talet.

 

Abraham og Isak på alteroppsatsens hovedfelt.

 

Skriften på veggen. Korets nordre vegg: «Huru lustiga äro tine boningar Herre Zebaoth min siäl längtar och trängtar effter Herrans gårdar, min krop och siäl frøgda sigh uti lefvandes Gudi. Sal. 84. V. 3.»

Stikkord

Innviet i 1182, ifølge Strelow. Det kan ha vært en trekirke. Kirken av sandsten ble bygget sent på 1200-tallet

I 1296 skrev pave Bonifacius VIII et avlatsbrev hvor det står at kirken er viet til Johannes døperen. Avlatsbrevet finnes nå i Vatikanets arkiv.

I 1841 ble mange av middelalderskulpturene solgt på auksjon.

Triumfkorset ble laget i 1933. Kun ringkorset gjenstår av det gamle; det henger på veggen.

Mange malteserkors med spydspisser som møtes.

Kirken har hatt 14 innvielseskors, noe som kan tyde på at kirken har vært skadet på et tidspunkt og måtte innvies på nytt.

 

Näs kyrka, Gotland (Mats Bergman) 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan