Kirker på Gotland

Roma kirke

Roma kyrka

Roma kirke.

 

Strelow faksimile Roma kloster

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

 

Skjelett - gravminne i gulvet i Roma kyrka, Gotland

«Mig arma meniskia / har dödsens kropp.» Gravminne i gulvet i Roma kyrka.

Se flere gravminner i kirkegulvet her!

 

Döden giör mig intet häpen / Ändoch han är faselig
Ty han är af Christo dräpen, Och kan intet skada mig. Domen fruchtar jag eii stort, fast jag hafwer illa giordt: Ty then trösten jag ei glömmer*, att min broder JEsus dömer*.

*titulusstrek over den enslige m-en i "glömer", men den mangler i "dömer"

Mannen med ljåen i form av et skjelett. Bilde og tekst må være satt på gravminnet i ettertid. Selve gravminnet ser ut til å være fra slutten av 1700-tallet.

Jeg kjenner ikke opprinnelsen til denne teksten under illustrasjonen av kvinnen og døden, men en modernisert versjon gjenfinnes under kapittelet "Om den yttersta domen" i Förslag till förbättrade Kyrko-Sånger fra 1814 (salme nr. 406), utgitt i Stockholm og tilgjengelig på Google Books.

 

Krusifikset i Roma kirke er (sannsynligvis?) laget i Ukraina etter 1781. Katarina den store utviste en rekke mennesker fra Dagö i 1781. De fikk et område ved Dnjepr i Ukraina og gikk dit til fots. I Ukraina bygget de en kirke. Av fyrst Potemkin fikk de et krusifiks. Krusifikset og kirkeklokken tok svenskene med seg da de vendte tilbake til Sverige. Mange slo seg ned på Gotland.

 

Kapiteldeler til en portal som aldri ble fullført. 1300-tallet. Denne liggende mannen med skjegg var tenkt å skulle krone toppen på tre små søyler i en portalnisje.

 

Detalj av fragment av en liggende mann, jamfør den liggende mannen som klamrer seg til en fisk på Rone kirke. Kapiteldeler til en portal som aldri ble fullført (1300-tallet).

 

Epitaf Roma kyrka, Gotland

Epitaf fra midten av 1600-tallet.

 

Altertavlen er moderne, laget i 1902 i forbindelse med restaurering.

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Til toppen av siden