Gravminner på Fet kirkegård

Gravminne i støpejern på Fet kirkegård

Detalj av gravminne på Fet kirkegård. Sommerfuglen som kryper ut av urnen symboliserer sjelen som forlater jorderiket for å stige opp til himmelen.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Detalj av gravminne på Fet kirkegård. Jernplate.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Merkelig skriftvalg! Prost og sokneprest – og jubellærer – Otto Ottesen f. 1743, d. 1819.

 

 

Niels Rosing Bull

Jernplate over prost Niels Rosing Bull d. 1857. Hulkil med palmett, øverst kors, anker og krans, nederst korslagt bladgren og fakkel.

 

 

Innskriftoval i bladkrans over Azora Bull d. 1879. Men hvem var Azora Bull?

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no