Kirker på Gotland

Källunge kyrka (Gotland)

Källunge kyrka (Gotland)

Källunge kyrka har en lettere komisk form, med et overdimensjonert kor i forhold til skipet. Skipet (sv. långhuset, dvs. det lille bygget i midten) og tårnet kan ha blitt bygd allerede på slutten av 1000-tallet. Det store koret fra slutten av 1200-tallet har Linköping domkirke som forbilde.

Strelow har 1072 som innvielsesår, noe Roosval mener kan være riktig.

 

Relieff av steatitt (talk) fra 1000-tallet. Fra Källunge, nå i Gotlands Museum i Visby.

 

 

→ Portaler

→ Kalkmalerier

→ Alterskap (ca. 1500)

→ Gravminner

→ Døpefont

→ Graffiti

→ Diverse

Portaler

Portal Källunge kyrka (Gotland)

Den oppstandne Kristus.

 

Portal Källunge kyrka (Gotland)

Grotesk ansikt i en portalbue på Källunge kirke. Det sitter over tympanonet som viser Jesu oppstandelse.

 

Detalj av portal på Källunge kirke.

 

Portal Källunge kyrka (Gotland)

Tympanon.

 

Portal Källunge kyrka (Gotland)

Skipets portal med kapitelfriser og tympanon som viser Kristi oppstandelse.

 

Kapitelfrise Källunge kyrka (Gotland)

Bygningsarbeidere på portal laget av den såkalte Karrismesteren. De legger en stein på en båre. Karene til venstre ser ut til å ta seg en ølpause.

 

Relieff Källunge kyrka (Gotland)

 

 

Kapitel Källunge kyrka (Gotland)

Se terningene på bordet. Advarsler mot spill (dobbel) og mye annet som ledet folk bort fra Gud, fantes det mange av i middelalderen og i tidlig nytid.

 

Portal Källunge kyrka (Gotland)

Musikanter.

 

Portal Källunge kyrka (Gotland)

 

Portal Källunge kyrka (Gotland)

Merkelig hode på en av portalene.

 

Madonna med barnet. Källunge kyrka (Gotland)

Madonna med Jesusbarnet i en nisje over korportalen på sørsiden.

 

Tympanon Källunge kyrka (Gotland)

 

 

Portal Källunge kyrka (Gotland)

Kalkmalerier

Den romanske kirken har fragmenter av russisk-bysantiske kalkmalerier, som Roosval daterer til ca. 1200

 

Russisk-bysantisk kalkmaleri fra ca. 1200

Kristus (?) i triumfbuen. Russisk-bysantisk kalkmaleri fra ca. 1200. Se Garde kirke for liknende malerier.

 

Pasjonsfrisen i Källunge kyrka (Gotland)

Utsnitt av pasjonsfrisen i Källunge kirkes kor, malt av den såkalte Passionmästaren (1400-tallet).

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Ala, Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks. Lye, Väte.

 

Alterskap

Sidedør på det flotte alterskapet fra ca. 1500.

 

Alterskapet fra ca. 1500.

 

Detalj av alterskap Källunge kyrka, Gotland

Ved hver av alterskapets føtter er det hugget ut et dyrehode.

Gravminner

Detalj av gravminne fra 1316.

 

 

Tegning av gravplater i Källunge kirke på Gotland. De er fra henholdsvis 1316 og 1352. Etter Roosval: Rute setting (PDF).

 

Gravminne Källunge kyrka (Gotland)

Gravminne i gulvet fra 1641.

Se flere gravminner i kirkegulv her!

Døpefont

Døpefonten i Källunge kirke er temmelig medtatt.

 

 

Graffiti

Graffiti anno 1655.

 

Graffiti på veggen i Källunge kirke. De fleste ser ut til å være fra 1600-tallet, av en eller annen grunn.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

Diverse

Ansikt på noe en søylefot som er plassert rett innenfor inngangsdøren.

 

Källunge kyrka (Gotland)

Buen mellom skipet og koret.

 

Källunge kyrka (Gotland)

Det vakre sakramentskapet i Källunge kirke. Smijernsbeslaget stammer fra begynnelsen av 1300-tallet; de romanske kolonnettene under skapet stammer fra 1100-tallet.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

Til toppen av siden