Kirker på Gotland

Källunge kyrka (Gotland)

Källunge kyrka (Gotland)

Källunge kyrka har en nesten komisk form, med et overdimensjonert kor i forhold til skipet. Skipet (sv. långhuset, dvs. det lille bygget i midten) og tårnet kan ha blitt bygd allerede på slutten av 1000-tallet. Det store koret fra slutten av 1200-tallet har Linköping domkirke som forbilde.

 

Gravminne Källunge kyrka (Gotland)

Gravminne i gulvet fra 1641.

Se flere gravminner i kirkegulv her!

 

Portal Källunge kyrka (Gotland)

Skipets portal.

 

Portalfrise Källunge kirke

Bygningsarbeidere på portal laget av den såkalte Karrismesteren. De legger en stein på en båre. Karene til venstre ser ut til å ta seg en ølpause.

 

Madonna med barnet. Källunge kyrka (Gotland)

Madonna med Jesusbarnet i en nisje over korets portal på sørsiden.

 

Källunge kyrka (Gotland)

Buen mellom skipet og koret.

 

Pasjonsfrisen i Källunge kyrka (Gotland)

Utsnitt av pasjonsfrisen i Källunge kirkes kor, malt av den såkalte Passionmästaren (1400-tallet).

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Anga, Boge, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Hamra, Källunge, Rone, Rute, Sundre, Öja,

 

Källunge kyrka (Gotland)

Sakramentskapet.

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

 

 

Til toppen av siden