Kirker på Gotland

Träkumla kyrka (Gotland)

Koret (tidlig 1200-tall) lengst til høyre er den eldste delen av Träkumla kirke. Ifølge en inskripsjon ble kirken innviet i 1287 til Guds, Marias og den hellige Mikaels ære. I det året sto også hvelvingen av taket ferdig.

Träkumla kirke ble forlatt i 1868 og sto øde i 50 år da restaureringsviljen (eller restaureringsevnen) ikke var sterk nok. I 1917 ble kirken gjenoppbygget. Det åttekantede tårnet stammer fra 1917.

Navnet Träkumla viser at den første kirken var bygget av tre, som tilfellet var med mange av de gotlandske middelalderkirker. I korets tak finnes det bevis for at koret var forbundet med et skip av tre.

 

Träkumla kirke en vakker sommerdag på Gotland.

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Glassmalerier

→ Sakramentskap

 

Krusifiks

Krusifiks i Träkumla kirke

Dateringen av triumfkrusifikset er usikker, men sannsynligvis ble det laget på slutten av middelalderen med et romansk krusifiks som forelegg.

 

Prosesjonskrusifiks.

Kalkmalerier

Hvelvingen i taket ble laget i 1287.

 

Pasjonsmesteren har vært på ferde i Träkumla.

 

 

 

Prekestolen er av «ålderdomlig typ» (Erland Lagerlöf). Den ble trolig laget på begynnelsen av 1600-tallet. Årstallet i innskriften (1683) refererer sannsynligvis til året den ble malt.

Portaler

 

 

Døpefonten

Døpefont av Byzantios i Träkumla kirke.

Døpefonten ble laget av den anonyme steinmesteren som kalles Byzantios (1100-tallet), jf. Garde, Hejde, Hogrän og Mästerby kirke. Malingen stammer fra 1786-87.

 

Ukjent motiv: Firefotet dyr på ryggen av et annet dyr.

 

Maria bebudelse.

 

Løve går til angrep på et dyr.

 

Døpefont av Byzantios

 

 

Døpefont av Byzantios

 

Alteroppsatsen

Retabelet i Träkumla kirke

I midtfeltet av retabelet på høyalteret er det en fremstilling av Marias kroning fra begynnelsen av 1300-tallet.

 

Marias kroning på retabelet i Träkumla kirke.

Marias kroning på retabelet i Träkumla kirke.

Flere bilder

 

Tronende madonna

Tronende madonna som har fått hard medfart av tidens tann.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan