Kirker på Gotland

Silte kyrka (Gotland)

Silte kirke ligger sørvest på Gotland, ca. 53 km fra Visby.

Under restaureringen i 1971–72 fant man rester av en eldre stavkirke. Mange av kirkene på Gotland var opprinnelig stavkirker, men det er bare bevart fragmenter av disse. Se Gotlands Museum

 

 

→ Kalkmalerier

→ Døpefonten

→ Alterskap

→ Glassmalerier

 

Kalkmalerier

Kalkmaleriene i Silte kirke stammer i hovedsak fra 1200-tallet og 1400-tallet. Fra 1200-tallet stammer innvielseskorsene og malerier av «Spiralgeometrikerens» (Bengt G. Söderbergs begrep) i kor og skip.

Nærbilde av den fascinerende «tegneserien» fra 1495 om en kvinne som får hjelp av djevelen til å kjerne smør. Hun får sin velfortjente straff ved at djevelen rir på henne inn i helvete, hvis åpning har form av et helvetesmonster.

Mats Bergman skriver i sin bok Silte kyrka: «Målningarna har uppsvensk karaktär och är jämte målningarna i Öja kyrkas kor de enda kända i sitt slag pa Gotland.»

 

Kirker på Gotland med kalkmalerier av tjuvmjölkerskan

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»: Bäl, Endre, Ganthem, Norrlanda, Näs, Sanda, Silte, Öja. Verkstedet som kalles «Passionsmästaren» står sannsynligvis bak alle tyvmelkerbildene unntatt de i Öja, Silte – og muligens Sanda. Pasjonsmesteren var virksom i andre halvdel av 1400-tallet.

Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt, men biskop Jöran Wallin har beskrevet kalkmaleriene i Alskog kirke.

Det finnes liknende melketyvbilder i Uppland, Södermanland og Skåne. I Norden finnes det kun ett bilde av en mann som tyvmelker, og det er fra Danmark. I Norge finnes et eksempel i Enebakk kirke.

 

Innvielseskors samt en didaktisk tegneserie på nordveggen.

 

En kvinne får hjelp av djevelen til å kjerne smør fra melk hun har stjålet.

 

En djevel rir på den syndige kvinnen inn i helvetet.

 

En rad apostler er malt på skipets vestvegg: Andreas med bok, Paulus med sverd, Peter med nøkkel, Jakob d.e. med lang stav og veske og Bartolomeus med flådd hud over armen.

 

Til høyre: Et fragment av pasjonsmesterens frise (nattverden og Getsemane).

 

Livets tre. Kalkmaleri i taket fra 1200-tallet.

 

Livets tre og dyr (løve?).

Døpefonten

Døpefonten i Silte kirke ble laget av Sigraf i andre halvdel av 1100-tallet.

 

Døpefonter på Gotland laget av Sigraf (også skrevet Sigraf (Sighraf, Sighrafr etc., ca.1175–1210)

Bro, Eke, Grötlingbo, Lau, Silte

Vi kjenner Sigrafs navn fordi han signerte en av døpefontene, som står i Aa kirke på Bornholm. Han synes å ha konsentrert sin døpefontproduksjon om eksport.

 

Alterskap

Alterskapet er fra ca 1300. Kristus som verdenshersker, i andre land kalt Pantokrator, se for eksempel den fantastiske mosaikken i apsis i katedralen i Monreale.

Skulpturene er fra andre halvdel av 1200-tallet; maleriene på alterskapet er fra ca. 1500.

 

Sjeleveiing. St. Mikael holder vekten. En artig utseende djevel med to ansikter forsøker forgjeves å gjøre vekten tyngre. Maleriene på alterskapet er fra ca. 1500.

 

St. Mikael med sjeleveiing. Maleriene på alterskapet er fra ca. 1500.

 

En artig djevel kommer til kort. Maleriene på alterskapet er fra ca. 1500.

 

 

 

Alterskapet fra ca 1300 med dørene oppslått. Skulpturene er fra andre halvdel av 1200-tallet; maleriene på alterskapet er fra ca. 1500. På baksiden er bebudelsen fremstilt.

 

Jomfru Maria. Maleriene på alterskapet er fra ca. 1500.

 

Bebudelsen på baksiden av en av dørene på alterskapet.

Glassmalerier

Glassmaleriene i Silte kirke er fra den opprinnelige kirken, som ble bygget på 1200-tallet.

Jesu fødsel. Bebudelsen. Glassmaleri Silte kirke på Gotland

Bebudelsen. 1200-tallet. Engelens språkbånd lyder, ifølge Mats Bergman: ":AUE:MARIA­:GRACIA:P(LENA)"

 

Glassmaleri Silte kirke på Gotland

Jesu fødsel. 1200-tallet.

 

Glassmaleri Silte kirke på Gotland

Jesus bæres frem i tempelet. 1200-tallet. Mats Bergman: «Th Simeon bärande Jesusbarnet, som sträcker fram sina händer mot Maria och Josef t v.

 

Glassmaleri Silte kirke på Gotland

St. Martin. 1200-tallet.

 

Middelalderske glassmalerier på Gotland

Middelalderske glassmalerier finner du i følgende kirker på Gotland: Ardre, Barlingbo, Etelhem, Gerum, Hejde, Hörsne, Lau, Rone, Silte, Sjonhem,

 

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

 

 

Besøkt 21.7.2019

 

 

Til toppen av siden