Kirker på Gotland

Vänge kirke (Gotland)

Vänge kyrka (Gotland)

Vänge kyrka på Gotland.

En kirke ble, ifølge Strelow, innviet i 1058. Det var sannsynligvis en trekirke. Den første steinkirken var en såkalt «ikonisk kirke», kjennetegnet av en rekke relieffer i fasaden. Da kirken ble ombygd, satte man de fleste av relieffene i den nye fasaden. Opprinnelig var de malt i sterke farger. De fleste finnes i koret.

 

Strelow faksimile innvielsesår (1058) Vänge kirke

Faksimile fra Hans Strelow: Cronica Guthilandorum (1633). I dette utsnittet hevder Strelow at blant andre Vänge (Venge) kirke ble bygget i 1058.

Den gotiske kirken ble aldri ferdigbygd, derfor står det et kort, romansk kirketårn sammen med det gotiske skipet og koret. Tårnet ble reist rundt år 1200. Koret og skipet stammer fra slutten av 1200-tallet. På slutten av 1100-tallet ble det opprinnelige koret og skipet bygget.

 

Altertavlen

Relieffer

Krusifikset

Døpefonten

Dør med smijernsbeslag

 

Portal Vänge kyrka (Gotland)

Portal med relieffer.

 

Relieffer Vänge kyrka (Gotland)

Relieffer på Vänge kirke. Relieffene er laget av stenmesteren Byzantios, som var virksom på slutten av 1100-tallet. Man antar at de opprinnelig var malt, for det er funnet rester av maling på noen av relieffene.

 

Altertavlen

Altertavle Vänge kirke (korsfestelsen)

Altertavlen.

 

Til toppen av siden

Døpefonten

Døpefont Vänge kirke

Døpefonten i Vänge kirke er laget av steinhuggeren Hegvaldr på 1100-tallet. Johnny Roosval kaller Hegvaldr for «en äkta gute».

 

Døpefont Vänge kirke

Døpefont Vänge kirke.

 

Døpefont Vänge kirke

Døpefont Vänge kirke. Jeg tror at bildet viser Faderen og Sønnen idet de skaper Adam og Eva.

 

Døpefont Vänge kirke

Døpefont Vänge kirke.

 

Døpefont Vänge kirke

Døpefont Vänge kirke

 

Døpefont Vänge kirke

Døpefont Vänge kirke

 

Døpefont Vänge kirke

Døpefont Vänge kirke

 

Monster på foten av døpefonten i Vänge kirke.

 

Døpefont Vänge kirke.

 

Til toppen av siden

 

Krusifikset i Vänge kirke

Krusifiks Vänge kyrka

Triumfkrusifikset i Vänge er fra 1100-tallet. Det er laget av furu.

 

Krusifiks Vänge kyrka

Krusifiks Vänge kirke.

 

Krusifiks Vänge kyrka

Krusifiks i triumfbuen i Vänge kyrka.

 

Krusifiks Vänge kyrka

Prekestolen er fra 1777 og ble malt året etter.

 

Til toppen av siden

 

Kalkmalerier

Muligens en apostel? Kalkmalerier fra 1300-tallet finnes i koret. Lagerlöf og Svahnström mener at serien med kalkmalerier opprinnelig må ha inkludert alle apostlene.

Relieffer

Relieffer Vänge kyrka (Gotland)

Relieffer Vänge kyrka (Gotland)

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

 

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

 

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Relieff innmurt i fasaden.

 

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Relieff innmurt i fasaden.

 

Relieff innmurt i korets nordvegg.

 

Ikoniske kirker på Gotland

De såkalte ikoniske kirkene på Gotland hadde relieff-friser oppunder taket på fasadenes utside. Ingen av disse er fullstendig bevart slik de opprinnelig sto, men relieffene er bygget inn i fasadene på de ombygde kirkene.

Bro kirke, Grötlingbo kirke, Hejnum kirke, Vamlingbo kirke, Vänge kirke, Väte kirke

 

Dør med smijernsbeslag fra middelalderen

Dør Vänge kyrka (Gotland)

Den fantastiske smijernsdøren er sannsynligvis fra 1100-tallet.

 

Dør Vänge kyrka (Gotland)

Dør med smijernsbeslag på Vänge kirke.

 

Dør Vänge kyrka (Gotland)

Dør med smijernsbeslag på Vänge kirke.

 

Til toppen av siden

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan