Kirker på Gotland

Vänge kirke (Gotland)

Vänge kyrka (Gotland)

Vänge kirke på Gotland.

En kirke ble her, ifølge Strelow, innviet i 1058. Det var sannsynligvis en trekirke. Den første steinkirken var en såkalt «ikonisk kirke», kjennetegnet av en rekke relieffer i fasaden. Da kirken ble ombygd, satte man de fleste av relieffene i den nye fasaden. Opprinnelig var de malt i sterke farger. De fleste finnes i koret.

 

Strelow faksimile innvielsesår (1058) Vänge kirke

Faksimile fra Hans Strelow: Cronica Guthilandorum (1633). I dette utsnittet hevder Strelow at blant andre Vänge (Venge) kirke ble bygget i 1058.

Den gotiske kirken ble aldri ferdigbygd, derfor står det et kort, romansk kirketårn sammen med det gotiske skipet og koret. Tårnet ble reist rundt år 1200. Koret og skipet stammer fra slutten av 1200-tallet. På slutten av 1100-tallet ble det opprinnelige koret og skipet bygget.

 

Portaler

Altertavlen

Relieffer i fasaden

Krusifikset

Døpefonten

Dør med smijernsbeslag

 

Portaler

Portal Vänge kyrka (Gotland)

Skipets portal med relieffer.

 

Relieffer Vänge kyrka (Gotland)

Relieffer i vimpergen til Vänge kirkes søndre skipsportal. Relieffene er laget av stenmesteren Byzantios, som var virksom på slutten av 1100-tallet. Man antar at de opprinnelig var malt, for det er funnet rester av maling på noen av relieffene.

Evert Lindkvist tar for seg den tronende Kristus (relieff nr. 2 fra venstre) i boken Gotlands romanska stenskulptur. Han mener gestene er overtydelige. Det kan tenkes at Kristus-figuren var en del av den dommedagsfremstilling (sv. Yttersta domen) der hendene antyder retninger: Høyre hånd peker mot himmelen, mens venstre hånd peker mot helvete.

 

Portal i Vänge kyrka

Korportalen. Relieffene på hver side viser Samson i kamp mot løven og en havfrue (?).

Altertavlen

Altertavle Vänge kirke (korsfestelsen)

Altertavlen.

 

Til toppen av siden

Døpefonten

Døpefont Vänge kirke

Døpefonten i Vänge kirke er laget av steinhuggeren Hegvaldr på 1100-tallet. Johnny Roosval kaller Hegvaldr for «en äkta gute».

 

Tornutdrager

Tornutdrager på døpefontens skaft.

 

Døpefont Vänge kirke

Døpefont Vänge kirke.

 

Døpefont Vänge kirke

Døpefont Vänge kirke. Adam skapes.

Evert Lindkvist tolker motivet slik i Gotlands romanske stenskulptur (2015): «Adams skapelse visas som ett samarbete mellan manlig och kvinnlig gudom. Den manliga befaller og den kvinnliga skapar, övervakade av behornat huvud i arkadvalvets hängande slutsten.» Evert Lindkvist: Gotlands romanske stenskulptur s. 320

 

Døpefont Vänge kirke

Strengt tatt ser det nesten ut som gruppesex, men det er en fremstilling av at Eva skapes. Døpefont Vänge kirke.

1. Mos 2,21-25: Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham. Da sa mannen: «Dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.» Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke.

 

Døpefont Vänge kirke

Muligens Kristus under bergprekenen. Døpefont Vänge kirke, 12. århundre.

 

Døpefont Vänge kirke. Adam spiser av eplet.

 

Adam og Eva arbeider med slegge, spade og øks. Til høyre: en mann som kvister en trestamme og en kvinne som spinner.

 

 

Døpefont Vänge kirke

Undersiden av Vänge kirkes døpefont. Til høyre skimtes Kristi fødsel

 

Døpefont Vänge kirke

Undersiden av Vänge kirkes døpefont. Usikkert motiv.

 

Monster med et vesen i munnen.

 

Monster på foten av døpefonten i Vänge kirke.

 

Til toppen av siden

 

Krusifikset i Vänge kirke

Krusifiks i Vänge kirke på Gotland

Krusifiks i Vänge kirke på Gotland fra 1100-tallet, «en skulptur av utomordentlig och gripande verkan, skapad trol. i mitten av 1100-t. för Byzantioskyrkan. En repkrona med törnen är tillagd vid konserveringen. Nästan all urspr. färg är borta, vid konserveringen pålades varsamt någon färg. Det påminner om burgundiska och sydfranska arbeten från 1100-t:s förra h. Det enkla korset med sina skulpterade evangelistsymboler är från samma tid som gotiska långhuset.» (Johnny Roosval)

 

Krusifikset i Vänge er fra 1100-tallet.

 

Krusifiks Vänge kyrka

Triumfkrusifikset i Vänge er fra 1100-tallet. Det er laget av furu.

 

Krusifiks Vänge kyrka

Krusifiks Vänge kirke.

 

Krusifiks Vänge kyrka

Krusifiks i triumfbuen i Vänge kyrka.

 

Krusifiks Vänge kyrka

Prekestolen er fra 1777 og ble malt året etter.

 

Til toppen av siden

 

Kalkmalerier

Muligens en apostel? Kalkmalerier fra 1300-tallet finnes i koret. Lagerlöf og Svahnström mener at serien med kalkmalerier opprinnelig må ha inkludert alle apostlene.

Relieffer i fasaden

Vänge kirke regnes av Roosval som den eldste av de ikoniske kirkene på Gotland.

«Av Byzantios själv känna vi endast Vänge kärnkyrka, som alltså synes vara den äldsta ikoniska. Dess skulpturer utgöra ett strålande personligt arbete, varmed Byzantios vann sin första stora seger. Han är ju eljest känd genom sina funtar. De vackraste bland dessa utmärkas av en förfining och omsorg i figurmodelleringen, som påminner om Vängerelieferna. Dessa funtar ha också placerats som äldst i hans funt­produktion. Det är alltså som sagt troligt, att Byzantios byggde och smyckade Vänge kormur såsom sitt första eller åtminstone bland sina första verk på Gotland omkr. 1135.» (Johnny Roosval i Sveriges kyrkor: Gotland, Band IV, Halvband 1: Kyrkorna i Lina och Halla ting (utg. 1964))

Relieffer Vänge kyrka (Gotland)

«Att döma av färgrester, som kunna iakttagas på vissa av de genom det framspringande taket skyddade relieferna (t.ex. apostlarna vid Kristi intåg, fig. 472), var hela detta bildgalleri polykromerat. Man kan föreställa sig vilken verkan denna rikedom av levande framställning i naturliga proportioner och klassiska draperier måtte framkallat!» (Johnny Roosval i Sveriges kyrkor: Gotland, Band IV, Halvband 1: Kyrkorna i Lina och Halla ting (utg. 1964))

 

Relieffer Vänge kyrka (Gotland)

Lengst til høyre: tornuttrekkeren. Og til venstre for ham: Samson i kamp mot løven.

 

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Ukjent løpende mann.

 

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Til venstre: Kristi inntog i Jerusalem.

 

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Til venstre: en velsignende biskop.

 

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Kristi inntog i Jerusalem. Til høyre for ham står to apostler og strekker hendene ut mot ham.

 

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

 

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Løverelieff i triumfbueveggen.

 

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Samson og løven. Relieff innmurt i fasaden.

Dom 14, 5-6: «Så gikk Samson og foreldrene hans ned til Timna. Da de kom til vingårdene utenfor byen, fór en ung løve brølende imot ham. 6 Da kom Herrens Ånd over ham med styrke. Han tok løven og rev den i stykker med bare nevene, som om det skulle ha vært et kje.» (1978/85)

 

 

Relieff Vänge kyrka (Gotland)

Havfrue? Relieff innmurt i fasaden.

 

Person som blåser i en lur? Relieff innmurt i korets nordvegg.

 

Ikoniske kirker på Gotland

De såkalte ikoniske kirkene på Gotland hadde relieff-friser oppunder taket på fasadenes utside. Disse kalles rundbuefriser. Ingen av disse er fullstendig bevart slik de opprinnelig sto, men relieffene er bygget inn i fasadene på de ombygde kirkene.

Bro kirke, Endre kirke, Grötlingbo kirke, Hablingbo kirke, Hejnum kirke, Roma kirke, Vamlingbo kirke, Vänge kirke, Väte kirke

 

Dør med smijernsbeslag fra middelalderen

Dør Vänge kyrka (Gotland)

Den fantastiske smijernsdøren er sannsynligvis fra 1100-tallet. Slike rikt utsmykkete dører fra middelalderen finnes det mange av på Gotland. Tre av de fineste finner du på kirkene i Roma, Väte og her altså i Vänge. Treverket i mange av dørene ble fornyet på 1800-tallet, men smijernsdekoren ble beholdt.

 

Dør Vänge kyrka (Gotland)

Detalj av middelalderdør med smijernsbeslag på Vänge kirke.

 

Dør Vänge kyrka (Gotland)

Dør med smijernsbeslag i Vänge kirke.

 

Til toppen av siden

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Vänge kyrka på Gotland.