Närs kyrka – När kirke (Gotland)

När kyrka (Gotland)

Til den romanske kirkens skip ble det på midten av 1200-talet bygget et forsvarstårn (en kastal) – det som nå er kirketårnet. Du kan fortsatt se skytterhullene i muren. Ca. 1300 ble skipet og koret bygget.

Grunnmuren til den romanske kirken (fra slutten av 1100-tallet) ble oppdaget i 1933.

Sannsynligvis var den første kirken i När en trekirke «från missionstiden (1000-talet eller 1100-talets början)», men denne kirken skal, ifølge tradisjonen, ha ligget 1,4 km fra den nåværende kirken. Strelows angivelse av byggeår til 1122 må ha gjeldt en trekirke.

«Det är ovanligt att de gotländska kyrkornas torn på detta påtagliga sätt anordnades till försvar. Man har för- modat att de kraftiga romanska tornen tjänstgjorde som kastaler bredvid sin funktion som klocktorn men i intet annat kyrktorn på Gotland är försvarsanordningarna så tydliga som här.» (s. 707-708 i Närs kyrka (Erland Lagerlöf og Bengt Stolt, i serien Sveriges kyrkor: Gotland).

Cover Närs kyrka (Erland Lagerlöf og Bengt Stolt, i serien Sveriges kyrkor: Gotland)
 

 

Interiøret sett fra galleriet. Midt i bildet sees votivskipet. Prekestolen er fra 1687 og er sannsynligvis laget av Jochim Sterling fra Visby. Utsmykningen sto Johan Bartsch d.y. for i 1689.

Benkinnredningen stammer stort sett fra 1600-tallet. Den ble malt ca. 1700.

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Votivskip

 

Krusifiks – prosesjonskrusifiks på ringkors

Den lille, senmiddelalderske (sekundære) Kristus-figuren (1400-tallet) på krusifikset (1300-tallet) må ha blitt brukt som prosesjonskrusifiks.

 

Triumfkrusifikset i et av de mange ringkorsene på Gotland.

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

Kalkmalerier

«Kyrkans väggar och valv har en gång varit fyllda med målningar, de flesta från medeltiden. Vid Hilfelings be- sök i kyrkan 1797 utförde han en beskrivning av mål- ningarna, vilken återges nedan. När Brunius beskrev kyr- kan på 1860-talet var de del vis bortskrapade och överkalkade. Han skriver: ‘Hilfeling har 1797 sett många vägg- målningar i kyrkan. Det måste högeligen beklagas, att dessa målningar blifvit skonslöst öfverkalkade. Ett dylikt beteende röjer stor fåkunnighet.’» (s. 712 i Närs kyrka av Erland Lagerlöf og Bengt Stolt, i serien Sveriges kyrkor: Gotland).

Portaler

Närs kyrka: Tårnportalen fra ca. 1250

Tårnportalen fra ca. 1250. Smijernsbeslaget er datert til midten av 1200-tallet.

 

Korportalen og korets vindu på sørveggen.

 

Skipsportalens kapitelbånd ble hugget i 1959-60.

 

Nyhugget kapitelfrise (1959-60).

 

Nyhugget kapitelfrise.

Døpefonten

 

Hegvald

Døpefonten er laget av Hegvald.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

Scene fra legenden om Staffan stalledräng og "tuppundret" (den stekte høna - eller er det hane?). Staffan er identisk med Den hellige Stefan Protomartyren.

 

Stefan og underet med den stekte høna som våkner til liv

Middelalderlegender forteller at da Stefan (sv. Staffan stalledräng) ser Betlehemsstjernen, skjønner han at det er et tegn på at verdens frelser er blitt født. Han forteller dette til Herodes, som ikke tror det er sant. Hvis den stekte høna på frokostbordet våkner til liv, flakser med vingene og galer, skal han tro på det. Og det er nettopp det som skjer. Kongen blir forskrekket og føler seg truet, så han beordrer at dette barnet som truer han kongemakt skal drepes. Stefan blir steinet til døde utenfor bymuren. (Staffan stalledräng och tuppundret)

Utgangspunktet er Stefanus i Apostlenes gjerninger: «Stefanus var fylt av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket. Da opptrådte noen fra den såkalte synagoge for frigitte og for kyreneere og aleksandrinere. Sammen med jøder fra Kilikia og Asia begynte de å diskutere med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og Ånd som hans ord var båret av. Da fikk de i hemmelighet forledet noen til å påstå: «Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og Gud.» Slik hisset de opp folket, de eldste og de skriftlærde; de gikk mot ham, grep ham og slepte ham for Rådet. Der førte de fram falske vitner som sa: «Denne mannen holder ikke opp med å tale mot det hellige sted og mot loven. Vi hørte ham si at denne Jesus fra Nasaret skal rive ned helligdommen og forandre de skikker vi har fra Moses.» Alle som var til stede i Rådet, stirret på ham og så at ansiktet hans var som en engels ansikt.» (Apostlenes gjerninger 6,8-15)

Les mer om den hellige Stefan på Katolsk.no

 

Monster på døpefontens skaft.

 

Flukten til Egypt?

 

Monstere på døpefontens skaft.

Gravminner

En gravhelle fra 1322 står oppstilt i den søndre porten. Teksten i svensk oversettelse lyder: «Prästerskapets prydnad, Jacob, den hederlige og rättrådige mannen, vilar här utanför de heliga murarna. Han, kyrkans spegel, begravdes Herrens år 1322.»

 

«Jacob, den hederlige og rättrådige mannen …»

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen ble laget i Burgsvik i 1703.

 

nisjer i veggen

Närs kirke har fire nisjer, samtlige i koret. De tre små nisjene er plassert i østveggen, mens den store sittenisjen befinner seg i sørveggen.

Votivskip

Votivskipet Zemir i När kirke

Votivskipet i När kirke. Skipets navn er «Zemir». Det var en gave til kirken fra kaptein P.J. Hammarberg.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden