Bilder fra Erkebispegården museum i Trondheim

Skulptur av St. Olav (Olav den hellige) fra Fjell kirke i Hordaland. Bildet er tatt i Erkebispegården museum i Trondheim da skulpturen var på utlån fra Bergen Museum.

Olav den hellige (død 29. juli 1030 på Stiklestad) ble erklært som helgen av biskop Grimkjell 3. august ca. 1031. Det finnes enormt mange helgenfremstillinger av Olav. Etter jomfru Maria er Olav den mest avbildete helgenen i nordisk middelalderkunst. På Gotland finnes det mange skulpturer av Olav, se f.eks. Guldrupe kirke.

De eldste helgenskulpturene fremstiller Olav den hellige som en konge sittende på en tronstol, ofte med øks i den ene hånden og et rikseple i den andre. I senere fremstillinger dukker det opp et uhyre under føttene hans, en såkalt «underligger». Underliggeren har form som en drage med mannsansikt. Dette er det mest gåtefulle trekket ved middelalderens fremstillinger av helgenkongen. Harry Fett mente at dragen med menneskehode som Olav tråkker på, er Olavs egen indre demon som han prøver å undertrykke. Per G. Norseng mente at underliggeren kan være symbolet på de onde maktene Olav overvant. (Delvis via Wikipedia)

 

Erkebispegården museum i Trondheim

Hode på det store vinduspartiet sentralt plassert i Erkebispegårdens museum.

 

Vindusparti. Erkebispegården museum i Trondheim

Vindusparti fra Nidarosdomen, nå i Erkebispegårdens museum.

 

Kvinne med nesebånd. Erkebispegården museum i Trondheim

Kvinne med hatt og nesebånd, ca. 1210-1240. Fra koret.

 

 

Erkebispegården museum i Trondheim

 

Mannshode. Erkebispegården museum i Trondheim

 

Mannshode. Erkebispegården museum i Trondheim

 

 

Den hellige Dionysos. Erkebispegården museum i Trondheim

Den hellige Dionysius. Skulptur fra ca. 1270-1300, opprinnelig på Nidarosdomens fasade, nå i Erkebispegårdens museum rett ved siden av Nidarosdomen. En kopi av denne skulpturen står nå i fasaden.

Sankt Dionysos (også kalt Den hellige Dionysius, Dennis; fr: Denis, Denys) var en fransk biskop som ble halshogd i Paris. Han avbildes ofte som biskop med det halshogde hodet i sine hender.

Den hellige Dionysos er en av de 14 nødhjelperne

 

Monster dreper et menneske. Skulptur i Erkebispegården museum i Trondheim

Et monster som dreper et menneske, kanskje en nonne (?).

 

Kapitel og vederlagsstein. Erkebispegården museum i Trondheim

 

 

Sheela-na-gig

Kvinnefigur (Sheela-na-gig). Opprinnelig i Olav- og Stefanuskapellet (1150-1180), nå i Erkebispegården museum.

Sheela-na-gig er betegnelsen på en type skulpturer som viser en kvinne som blotter underlivet mot tilskueren. De finnes på kirker og andre middelalderbygninger.

 

Mannshode fra Domkirkens kor, ca. 1210-1240.

 

Mannshode. Ukjent plassering i Domkirken, ca. 1150-1180.

 

Mannshode?

 

Fragment av et ansikt.

 

Fragment av et ansikt.

 

Mannshode. Erkebispegården museum i Trondheim

Mannshode fra Domkirkens skip, 1270-1300.

 

Barnehode. Fra Domkirkens kor, ca. 1210-1240.

 

Dyrehode. Erkebispegården museum i Trondheim

Dyrehode fra Domkirkens tverrskip, ca. 1150-1180.

 

Kopparret mann. Erkebispegården museum i Trondheim

Kopparret mann, ca. 1210-1240. Fra Domkirkens kor.

 

 

 

To små troll. Fra Domkirkens skip, ca. 1270-1300.

 

Englehode. Fra Domkirkens skip, 1270-1300.

 

Kristus eller St. Olav på en elefant (1250-1300).

 

Elefant (1250-1300).

 

Ansikt. Erkebispegården museum i Trondheim

 

 

Abraham og Isak Adam og Eva Albertus Pictor Anna Selvtredje Dødsdansen Døpefonter Gotland Glassmalerier Gravgaver Gravminner med dødningehoder Gålrums gravfelt Helvetesmonster Kalkmalerier Kristoffer Krusifikser Løven Maria Den ammende Maria Martin av Tours Runesteiner Olav den hellige Skipssetninger på Gotland De 14 nødhjelperne De tre vise menn Erkebispegården museum

 

 

Til toppen av siden