Kirker på Gotland

Othems kyrka (Gotland)

Othem kyrka (Gotland)

Othem kirke på Gotland. Koret og skipet (sv. långhuset) ble bygget på midten av 1200-tallet. Tårnets nedre del og den gjenmurte portalen på nordsiden har hørt til en eldre stenkirke, som muligens ble innviet i 1211.

Det mest bemerkelsesverdige ved kirken er alle kalkmaleriene i koret, som stammer fra tre forskjellige århundrer. Selv i sin hardt restaurerte fremtoning gjør de inntrykk:

  • 1200-tallet (hvelv i koret, muligens ca. 1240)
  • Begynnelsen av 1300-tallet (Maria og Jesus)
  • Begynnelsen av 1400-tallet: apostelfrisen

Strelow angir 1086 som Othem kirkes byggeår. Den gjenmurte romanske portalen kan være fra denne kirken.

Strelow: Othem kirke 1086

 

At prestene på den gotlandske landsbygden kunne være litt av noen personligheter, kan man lese om i Gotlandskyrkan under dansktiden och dess förspel (av Tryggve Siltberg), som refererer en rekke rettssaker mot prester i årene 1574-1640. Othem-presten herr Peder Andersen nevnes som prest i 1578. Elleve år senere får hans hustru tillatelse til å gifte seg på nytt, noe som synes å ha sammenheng med at presteektemannen ble avsatt som prest tre år før. Han «war her fra fordreffuit for sin troldoms skyld». (Siltberg s. 429)

 

Krusifiks

Kalkmalerier

Portaler

Døpefonten

Gravminner

Alteroppsatsen

 

Krusifiks av Bertil Nyström fra 1982

Krusifikset fra 1982 er laget av Bertil Nyström.

 

Krusifiks, prekestol og koret i bakgrunnen.

Kalkmalerier

Kalkmaleriene i Othem kirke gjør inntrykk til tross for at de er hardt restaurert av Carl Wilhelm Pettersson, som også ble sluppet løs i Ardre kirke, hvor han virkelig boltret seg med penselen. Veggdekorasjonene ble overkalket i 1693. Ved brannen i 1908 dukket de opp igjen.

 

Othem kirke, Gotland: Maria og Jesusbarnet. Detalj av kalkmaleri av «osedvanligt hög klass» (Lagerlöf og Svahnström) fra begynnelsen av 1300-tallet.

Maria og Jesusbarnet. Detalj av kalkmaleri av «osedvanligt hög klass» (Lagerlöf og Svahnström) fra begynnelsen av 1300-tallet.

Mellom hodene står IHC i majuskler «av samma typ som på Nicolaus' gravsten av 1335» (Nils G. Wollin i Sveriges kyrkor. Rute setting. Stockholm, 1935).

 

Othem kyrka (Gotland)

Maria og Jesusbarnet. Kalkmaleri fra begynnelsen av 1300-tallet.

 

 

 

Bueskyttere på kalkmaleri i Othem kirke på Gotland

Kalkmaleri i korets hvelvkapper fra midten av 1200-tallet. I midten: Livstre med fugler. To bueskyttere (ondskapens representanter) forsøker å drepe dem. Et liknende motiv kan du for eksempel se i en (mildt sagt mer eksklusiv variant av mosaikk i normannerslottet La Zisa i Palermo (se bilde nederst på siden). Kristus er i en medaljong under treets rot.

 

Bueskyttere på kalkmaleri i Othem kirke på Gotland

Nærbilde av bueskytterne. Til venstre ser du at tre piler på magisk vis har endret retning og er på vei mot bueskytteren. Fra midten av 1200-tallet.

Nils G. Wollin beskriver denne takdekorasjonen slik: De äldsta målningarna äro korvalvets. På ö. valvkappan synes ett stort träd med rundflikiga blad. Under trädets rötter strömmande vatten och - på sköldmuren - välsignande Kristus i halvfigur. Nedanför en hund och två män, skjutande med pilar mot två fåglar, vilka sitta i grenverket. Trädet betyder gemenskapen med Gud, det är vattnat av paradisfloderna. Fåglarna äro själar, jägarna den djävulska makten. På motstående valvkappa vingad drake med lång stjärt med utväxter lik en flammande eldbrand, också symbol av den djävulska makt som hotar trädet, samt vilt utspärrade klor och bladlik tunga. (Nils G. Wollin i Sveriges kyrkor. Rute setting. Stockholm, 1935)

 

Drage på kalkmaleri i Othem kirke på Gotland

I en annen hvelvkappe trues livstreet av en drage (fra midten av 1200-tallet).

 

Kalkmaleri Othem kirke: Sankt Dionysos

Sankt Dionysos, en fransk biskop som ble halshogd i Paris, avbildes ofte med det halshogde hodet i sine hendene. Veggmaleri fra 1400-tallet. Dionysos er en av de fjorten nødhjelperne.

Den katolske kirkes 14 nødhjelpere i kirker på Gotland: den hellige Dionysius av Paris (f.eks. Othem kirke), den hellige Georg av Kappadokia (sv. Göran, it. Giorgio, en. George, lat. Georgius, da. Jørgen, se f.eks. Norrlanda kirke og Hemse kirke), den hellige Katarina av Alexandria (f.eks. Norrlanda kirke og Rute kirke), den hellige Margareta av Antiokia (f.eks. Anga kirke).

 

Kalkmaleri Othem kyrka (Gotland)

Detalj av frisen med Kristus, St. Dionysos og apostlene (begynnelsen av 1400-tallet). Apostelfrisen ble «hårt restaurerad» da kalkmaleriene ble tatt frem igjen etter å ha blitt overkalket i 1693 (samme år som det forferdelige jordskjelvet rammet Noto og andre byer sør på Sicilia).

 

Mannen med det bustete håret til høyre er Mattias (den Mattias som ble apostel etter at Judas Iskariot var død?).

 

 

Paulus.

 

Frisen i koret med Kristus og apostlene.

 

Kalkmaleri Othem kirke - Kristus i en mandorla med sol og måne på hver side

Kristus i en mandorla med sol og måne på hver side. Til venstre for ham står Johannes, på hans høyre side står Filip.

 

Til toppen av siden

 

Portaler

Portal Othem kyrka (Gotland)

Skipets sørportal.

De to portalene på sørsiden er svært like og har stilisert vekstornamentikk på kapitelbåndene.

 

Portal Othem kyrka (Gotland)

Detalj av en av sørportalene. Begge sørportalene har stilisert vekstornamentikk på kapitelbåndene.

 

Døpefonten

Othem kyrka (Gotland), døpefont

Døpefonten (muligens laget av av Sighraf) er et sørgelig skue.

Gravminner

Othem kyrka (Gotland), Gravsten i kirkegulvet fra 1654 med dødningehode og timeglass

Gravsten i kirkegulvet fra 1654 med dødningehode (i profil!) og timeglass.

 

Detalj av gravminne med runer.

 

Gravminne fra 1695 for Mårten Fries og Margareta Schroders.

 

Til toppen av siden

 

 

Gravminne med runer i Othem kirke

En av de to gravstenene med runer i Othem kirke. Ikke datert (?).

 

Othem kirkegård (Gotland)

Gravminner på Othem kirkegård. Årstall ikke tilgjengelig.

 

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen av sandstein med en malt fremstilling av korsfestelsen er datert til 1693, det samme året som alle veggmaleriene ble overkalket.

 

Flere bilder

Bueskyttermotivet i La Zisa i Palermo

Bueskyttermotivet i La Zisa i Palermo

Livstre med fugler i normannerpalasset La Zisa i Palermo. To bueskyttere (ondskapens representanter) forsøker å drepe dem.

Til toppen av siden

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Til toppen av siden