Kirker på Gotland

Fardhem kyrka (Gotland)

Fardhem kyrka (Gotland)

Fardhem kirke er en av Gotlands eldste. Kirken er en av tre asylkirker som nevnes i Gutalagen. Hadde man begått grove forbrytelser, kunne man søke tilflukt her til rettsforhandlingene begynte.

Det runde koret ble bygd på 1100-tallet. Langhuset er ved hjelp v dendrokronologi datert til 1170-tallet. I 1260 ble tårnet bygget. Ifølge Anders Andrén (Det medeltida Gotland) er Fardhem kirke «det bäst bevarade exemplet på en liten romansk stenkyrka från 1100-talets senare del».

Inventaret er ikke spesielt interessant. Krusifikset over alteret er en kopi av krusifikset i Träkumla kirke.

 

Fardhem kyrka (Gotland)

«Äre väre Gud i höjden»

 

Korportal Fardhem kyrka (Gotland)

Korportalen er fra 1100-tallet. Den er unik i gotlandsk sammenheng. Ifølge Anders Andrén (Det medeltida Gotland) er korportalens utsmykning utført av en stenhugger fra Jylland.

 

 

Korportal Fardhem kyrka (Gotland)

Detalj av korportalen. Til høyre står muligens en løve på høykant.

 

Detalj av korportalen, rotert mot klokken. Evert Lindkvist ser udyret som en løve (Gotlands romanska stenskulptur, s. 154).

Løven kan representere mange forskjellige ting i romansk kunst:

Gud (Jeremias 25,36-38: Hør hvordan gjeterne skriker og herrene over flokken klager! For Herren herjer beitene deres, fredelige beitemarker legges øde fordi Herren er brennende vred. Som ungløven har han forlatt sitt skjul. For landet deres er lagt øde av det herjende sverdet og av hans brennende vrede.)

Kristus (Åpenbaringen 5,3-7: Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.» Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til ham som satt på tronen.)

Djevelen (1. Peter 5,8: Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.)

 

 

Korportal Fardhem kyrka (Gotland)

En triumferende ridder – muligens Konstantin den store – beseirer hedenskapet. Konstantin var Fardhem kirkes beskytter.

 

Korportal Fardhem kyrka (Gotland)

Detalj av korportalen i Fardhem kyrka (Gotland).

 

Detalj av korportalen i Fardhem kyrka

Detalj av korportalen i Fardhem kyrka

 

Detalj av korportalen i Fardhem kyrka

Detalj av korportalen i Fardhem kyrka

 

Maria hos Elisabet: Detalj av korportalen i Fardhem kyrka

Maria hos Elisabet.

Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.» Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn.» […] Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem. (Lukas 1,39-56).

 

Gravgaver fra Fardhem kirke på Gotland

Gravgaver fra Fardhem kirkegård på Gotland, nå i Gotlands Museum. På Gotland fortsatte den hedenske skikken med gravgaver en stund etter at kristendommen var innført.

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan