Fardhem kyrka (Gotland)

Fardhem kyrka (Gotland)

Fardhem kirke er en av Gotlands eldste. Kirken er en av tre asylkirker som nevnes i Gutalagen. Hadde man begått grove forbrytelser, kunne man søke tilflukt her til rettsforhandlingene begynte.

Det runde koret ble bygd på 1100-tallet. Langhuset er ved hjelp v dendrokronologi datert til 1170-tallet. I 1260 ble tårnet bygget. Ifølge Anders Andrén (Det medeltida Gotland) er Fardhem kirke «det bäst bevarade exemplet på en liten romansk stenkyrka från 1100-talets senare del».

Inventaret er ikke spesielt interessant. Krusifikset over alteret er en kopi av krusifikset i Träkumla kirke.

 

Fardhem kyrka (Gotland)

«Äre väre Gud i höjden»

 

Korportal Fardhem kyrka (Gotland)

Korportalen er fra 1100-tallet. Den er unik i gotlandsk sammenheng. Ifølge Anders Andrén (Det medeltida Gotland) er korportalens utsmykning utført av en stenhugger fra Jylland.

 

 

Korportal Fardhem kyrka (Gotland)

 

 

Korportal Fardhem kyrka (Gotland)

En triumferende ridder – muligens Konstantin den store – beseirer hedenskapet. Konstantin var Fardhem kirkes beskytter.

 

Korportal Fardhem kyrka (Gotland)

Detalj av korportalen i Fardhem kyrka (Gotland).

 

Detalj av korportalen i Fardhem kyrka

Detalj av korportalen i Fardhem kyrka

 

Detalj av korportalen i Fardhem kyrka

Detalj av korportalen i Fardhem kyrka

 

Detalj av korportalen i Fardhem kyrka

Maria forteller til Elisabet at Gud «støtte herskere ned fra tronen, men de små opphøyet han» (Lukas 1,52).

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vamlingbo kyrka Sankta Karins kirkeruin Öja kyrka Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan