Kirker på Gotland

Tingstäde kyrka (Gotland)

Nordertredingens ting ble hold i nærheten av Tingstäde kirke. Tingstäde betyr et sted det holdes ting.

Opprinnelig sto det en trekirke her, men den ble erstattet av en romansk stenkirke på slutten av 100-tallt eller begynnelsen av 1200-tallet. Denne første stenkirken finner man rester av i portalene og utsmykningen med Guds lam over døren inn til sakristiet. I første halvdel av 1200-tallet ble langhuset forhøyet, og nye velv, som bæres oppe av en midtsøyle, oppstår. Midtsøylens kapitel har fantastiske figurer (se nedenfor).

 

Tingstäde kirke.

 

Krusifiks Tingstäde kyrka, Gotland

Triumfkrusifikset fra ca 1300 henger på nordsiden av triumfbuen.

Se flere krusifikser på Gotland her

 

Guds lam Tingstäde kirke, Gotland

Guds lam på utsmykningen over døren inn til sakristiet. Dette kan være den første forekomsten av Guds lam som symbol for Gotland.

 

Tingstäde kyrka, Gotland

Nærbilde av utsmykningen over sakristidøren.

Fantastisk kapitel

Kapitel i Tingstäde kyrka

Midtsøylens kapitel har fantastiske figurer. Den likner kapitelet i Sanda kirke og må være laget av samme steinhugger.

 

Tornuttrekker Tingstäde kirke

Tornuttrekker: En mann fjerner en torn fra foten, noe som symboliserer dødssynden utukt. Kapitelene på denne midtsøylen stammer fra den opprinnelige romanske stenkirken, som ble bygget tidlig på 1200-tallet.

 

Monster på kapitel i Tingstäde kyrka

Geipende fiskedemon på midtsøylen.

 

Tingstäde kyrka

Tingstäde kirke en nesten skyfri dag i 2018 da en hetebølge preget Skandinavia. Tårnet er 55 meter høyt.

 

Bildesten murt inn i veggen.

 

Tingstäde kirke var asylkirke for Nordertredingen. Mens en mistenkt ventet på dom, kunne vedkommende oppholde seg i kirken, prestegården eller på kirkegården.

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)