Kirker på Gotland

Tingstäde kyrka (Gotland)

Nordertredingens ting ble hold i nærheten av Tingstäde kirke. Tingstäde betyr et sted det holdes ting.

Opprinnelig sto det en trekirke her, men den ble erstattet av en romansk stenkirke på slutten av 1100-tallet eller begynnelsen av 1200-tallet. Denne første stenkirken finner man rester av i portalene og utsmykningen med Guds lam over døren inn til sakristiet.

 

I første halvdel av 1200-tallet ble skipet (sv. långhuset) forhøyet, og nye hvelv, som bæres oppe av en midtsøyle, oppstår. Midtsøylens kapitel har fantastiske figurer (tornutdrager etc., se nedenfor).

 

Krusifiks

Kalkmalerier

Portaler

Døpefonten

Alteroppsatsen

Bildestein

 

Krusifiks

Krusifiks Tingstäde kyrka, Gotland

Triumfkrusifikset fra ca 1300 henger på nordsiden av triumfbuen.

Efraim Lundmark skriver dette om krusifikset i Sveriges kyrkor: Gotland, band 1, häft 2: Tingstäde kyrka i Lummelunda ting (1925): «Korsets karaktär av livsträd är betecknad med efter stammen och tvärarmarna fastsatta träbitar, som föreställa avskurna grenar och kvistar.»

Se flere krusifikser på Gotland her

 

Krusifiks Tingstäde kyrka

«Den i nyare tid verkställda beklagliga övermålningen har ej kunnat dölja bildens karaktär som konstverk.» (Efraim Lundmark)

 

 

 

 

 

Kalkmalerier i Tingstäde kirke

Kalkmaleri Tingstäde kirke

 

Kalkmalerier Tingstäde kirke

 

Kalkmaleri Tingstäde kirke

 

Kalkmaleri Tingstäde kirke

 

Kalkmalerier og bildestein Tingstäde kirke

Bildestein i veggen, omgitt av kalkmalerier.

 

 

Kalkmaleri Tingstäde kirke

 

Kalkmaleri Tingstäde kirke

 

 

Portaler

Guds lam Tingstäde kirke, Gotland

Kirkens eldste portal: Guds lam på utsmykningen over døren inn til sakristiet. Dette kan være den første forekomsten av Guds lam som symbol for Gotland. Lagerlöf mener at denne portalen trolig var kirkens søndre korportal i koret fra 1100-tallet (som nå er revet).

Draperimalingene som kan skimtes til høyre, er fra ca. 1700.

 

Tingstäde kyrka, Gotland

Nærbilde av utsmykningen over sakristidøren, Guds lam (Gotlands segl).

 

Romansk portal på vestveggen. Tingstäde kyrka

Romansk portal på vestveggen.

Døpefonten

Døpefonten er dessverre svært slitt.

 

hissbom dopfunt

Rekonstruksjon av tårnrommet da det ble brukt som dåpskapell. På veggen sees heisebommen (sv. hissbom).

 

hissbom

Øverst til venstre ser du en heisanretning/vippebom (sv. hissbom) i vikingstil som ble brukt når man skulle ta av lokket på døpefonten. Nå i Gotlands Museum.

 

hissbom

Fantastiske kapiteler

Kapitel i Tingstäde kyrka

Midtsøylens kapitel har fantastiske figurer. Den likner kapitelet i Sanda kirke og må være laget av samme steinhugger.

 

Tornuttrekker Tingstäde kirke

Tornuttrekker: En mann fjerner en torn fra foten, noe som symboliserer dødssynden utukt. Kapitelene på denne midtsøylen stammer fra den opprinnelige romanske stenkirken, som ble bygget tidlig på 1200-tallet.

 

Monster på kapitel i Tingstäde kyrka

Geipende demon (dobbel vær) på midtsøylen.

 

 

Alteroppsatsen

Alteroppsats fra 1700-tallet

Alteroppsatsen fra 1700-tallet ble først malt høsten 1701, deretter helt på nytt av Johan Weller i 1780.

 

Detalj av alteroppsatsen fra 1700-tallet.

 

Bildestein i veggen

Bildestein murt inn i veggen.

 

Inngangsport til prestegården etc.

Muligens inngangsporten til prestegården (Sveriges kyrkor). Lagerlöf skriver at den «troligen uppmurats 1762 av stenmaterial från den rivna medeltida prästgården» (Lagerlöf og Svahnström: Gotlands kyrkor, s. 250).

 

Ruin etter prestegården.

Tingstäde kirke var asylkirke for Nordertredingen. Mens en mistenkt ventet på dom, kunne vedkommende oppholde seg i kirken, prestegården eller på kirkegården.

 

Tingstäde kyrka

Tingstäde kirke en nesten skyfri dag i 2018 da en hetebølge preget Skandinavia. Tårnet er 55 meter høyt.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Sveriges kyrkor: Gotland, band 1, häft 2: Tingstäde kyrka i Lummelunda ting (1925), skrevet av Efraim Lundmark

Kilde for mange av opplysningene om Tingstäde kirke: Sveriges kyrkor: Gotland, band 1, häft 2: Tingstäde kyrka i Lummelunda ting (1925), skrevet av Efraim Lundmark.

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)