Kastaler på Gotland

Ordet ’kastal’ (svensk for forsvarstårn) er en variant av ’kastell’, som er en forsvenskning av det latinske ’castellum’ (befestet plass), diminutiv av castrum som betyr borg. En kastal er således en "liten borg".

De første bygningene av stein som ble oppført på Gotland, var kastalene. De fleste ble bygd nær kirker; i dag oppfattes de som en del av kirkemiljøet, men opprinnelig var de tilknyttet de store gårdene. De ble benyttet som lager, utkikkspost og som beskyttelse for storgårdenes innbyggere.

Kastalen ved Gothem kirke

Kastal, Gothem kyrka (Gotland)

Foran Gothem kirke står restene av et middelaldersk forsvarsverk (kastal). Kastalen er fra 1100-tallet og indikerer at den første kirken ble oppført på en storgård.

 

Gammelgarn kastal

Gammelgarn kirke med kastalen til høyre. Kastalen brukes til utstillinger. Man kan gå helt opp til toppen og få en flott utsikt.

Sundre kastal (forsvarstårn)

Sundre kastal

Sundre kastal. I bakgrunnen til venstre ser du Sundre kirke.

 

Sundre kastal

Sundre kastal sett innenfra og opp mot taket.

 

Öja kastal, Gotland

Öja kastal, ikke langt fra Öja kirke. Kastalen står ikke på Google Maps.

 

Kruttårnet i Visby

Kruttårnet i Visby.

Kastaler på Gotland

Kruttornet i Visby (1100-tallet)

Fröjels kyrka (ruin)

Gammelgarns kyrka (1100-tallet)

Gothems kyrka (ruin)

Hamra kyrka (ruin)

Lau kyrka (ruin)

Lärbro kyrka (1100-tallet)

Sundre kyrka (rund kastal, tidlig middelalder)

Västergarns kyrka (ruin)

Öja kyrka (ruin)

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden