Gravminner fra 1700-tallet

Selv på 1700-tallet var det vanlig for velbemidlede å bli begravd inne i selve kirken. Det var også ikke uvanlig med gravminner på veggen eller i gulvet. En del steder ble steinplater til sarkofager på kirkegården flyttet inn og brukt som heller i kirkegulvet eller festet til veggen.

Her er en del gravminner fra 1700-tallet.

 

Johann Philipp von Walderdorff (1701-1768)

Gravminnet til Johann Philipp von Walderdorff (1701-1768) i Trier domkirke.

Se flere gravminner med hodeskaller her

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet

 

 

Gravminne med liggende og lesende mann. Liebfrauenkirche i Trier. Uten år, sannsynligvis 1700-tallet.

 

Gravminne i Liebfrauenkirche (Trier), ca. 1729.

 

Gravminne i Marienkapelle i Würzburg

Detalj av gravminne på veggen i Marienkapelle i Würzburg. Årstallet 1708 er nevnt i teksten, så det er rimelig å anta at det stammer fra omtrent det året.

 

Hodeskalle på gravmonument i San Domenico-kirken i Palermo

Detailj av gravminne fra 1773 i San Domenico-kirken i Palermo.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet

 

 

Gravminne Obere Pfarre, Bamberg

Gravminne på nordsiden av Obere Pfarre (Die Kirche Unsere Liebe Frau i Bamberg) for de to barna Franz Joseph Honert (1794–1797) og Josef Christian Strüpf (1793–1797), henholdsvis tre og fire år gamle.

 

Reimar Peter von Rheder

Lübeck domkirke: Gravplaten til Reimar Peter von Rheder, som døde i 1711. Sarkofagene i forgrunnen tilhører familien Wedderkop.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet

 

Gravstøtte fra 1764 på Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1764 på Trinity Churchyard i New York. Kirkegården ligger rett overfor Broadway 75 ved siden av Trinity Church (1846, men grunnlagt allerede 1697).

 

Gravstøtte fra 1744 på Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1744 på Trinity Churchyard i New York.

Se flere eksempler på hodeskallemotivet her.

 

 

Gravstøtte fra 1745 på Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1745 på Trinity Churchyard i New York.

Se flere eksempler på hodeskallemotivet her.

 

Trinity Churchyard i New York

«Here lies, in expectation of a joyful rising, the body of HANNAH, wife of James Welsh; who died 13th Octr. 1795, aged 40 years 10 mons. 12d.»

Gravstøtte fra 1795 på Trinity Churchyard i New York.

 

Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1747 på Trinity Churchyard i New York.

 

Trinity Churchyard i New York

Gravminne fra 1747 på Trinity Churchyard i New York.

Sammenlikn toppfeltet med 1700-tallsgravminnet som står på kirkegården ved Fide kyrka på Gotland.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet

 

 

St. Nicholas-kirken, Blakeney

Gravminne fra 1710 i St. Nicholas-kirken i Blakeney. Foto: Ian Groves

 

 

På sørsiden av Hedalen stavkirke står et gravminne fra 1723. Eller rettere sagt: 1723 er det første påførte dødsår. Det er en steinhelle 82 cm høy, 18 cm bred og 8 cm dyp. Det er risset inn et latinsk kors og følgende initialer og årstall: ABS 1723 OAS 1742.

 

Skjelett - gravminne i gulvet i Roma kyrka, Gotland

«Mig arma meniskia / har dödsens kropp.» Gravminne (fra slutten av 1700-tallet) i gulvet i Roma kyrka på Gotland.

 

Mannen med ljåen

Gravminne i gulvet i Roma kyrka på Gotland: Mannen med ljåen i form av et skjelett. Bilde og tekst må være satt på gravminne i ettertid. Selve gravminnet ser ut til å være fra slutten av 1700-tallet.

 

Gravminne med hodeskalle i Chiesa di S. Ninfa dei Crociferi i Palermo på Sicilia.

Gravminne fra 1772 med hodeskalle og kryssede knokler. Gravminnet befinner seg ved inngangspartiet til Chiesa di S. Ninfa dei Crociferi i Palermo (Sicilia).

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet

Til toppen av siden