Gravminner fra 1700-tallet

Selv på 1700-tallet var det vanlig for velbemidlede å bli begravd inne i selve kirken. Det var også ikke uvanlig med gravminner på veggen eller i gulvet. En del steder ble steinplater til sarkofager på kirkegården flyttet inn og brukt som heller i kirkegulvet eller festet til veggen.

Her er en del gravminner fra 1700-tallet.

 

Johann Philipp von Walderdorff (1701-1768)

Gravminnet til Johann Philipp von Walderdorff (1701-1768) i Trier domkirke.

Se flere gravminner med hodeskaller her

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

 

Gravminne med liggende og lesende mann. Liebfrauenkirche i Trier. Uten år, sannsynligvis 1700-tallet.

 

Gravminne i Liebfrauenkirche (Trier), ca. 1729.

 

Gravminne i Marienkapelle i Würzburg

Detalj av gravminne på veggen i Marienkapelle i Würzburg. Årstallet 1708 er nevnt i teksten, så det er rimelig å anta at det stammer fra omtrent det året.

 

gravminner med dødningehoder

Gravminner på fasaden til Obere Pfarre (Die Kirche Unsere Liebe Frau) i Bamberg. Navneplatene er borte, men dødninghodene med vinger – på moten på 1700-tallet – har tålt tidens tann. Denne tradisjonen nådde også Gotland. Se eksempel her fra Fide kirkegård

Se disse bildene fra New York for flere bilder av dødningehoder (og engler) med vinger

 

Gravminne fra 1709 i Obere Pfarrkirche i Bamberg (Pfarrkirche Unsere Liebe Frau, Obere Pfarre). Gravminnet er nå murt inn i veggen, men det er uvisst om dette er den opprinnelige plasseringen.

 

Hodeskalle på gravmonument i San Domenico-kirken i Palermo

Detailj av gravminne fra 1773 i San Domenico-kirken i Palermo.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

 

Gravminne Obere Pfarre, Bamberg

Gravminne på nordsiden av Obere Pfarre (Die Kirche Unsere Liebe Frau i Bamberg) for de to barna Franz Joseph Honert (1794–1797) og Josef Christian Strüpf (1793–1797), henholdsvis tre og fire år gamle.

 

Reimar Peter von Rheder

Lübeck domkirke: Gravplaten til Reimar Peter von Rheder, som døde i 1711. Sarkofagene i forgrunnen tilhører familien Wedderkop.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

Gravstøtte fra 1764 på Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1764 på Trinity Churchyard i New York. Kirkegården ligger rett overfor Broadway 75 ved siden av Trinity Church (1846, men grunnlagt allerede 1697).

 

Gravstøtte fra 1744 på Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1744 på Trinity Churchyard i New York.

Se flere eksempler på hodeskallemotivet her.

 

 

Gravstøtte fra 1745 på Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1745 på Trinity Churchyard i New York.

Se flere eksempler på hodeskallemotivet her.

 

Trinity Churchyard i New York

«Here lies, in expectation of a joyful rising, the body of HANNAH, wife of James Welsh; who died 13th Octr. 1795, aged 40 years 10 mons. 12d.»

Gravstøtte fra 1795 på Trinity Churchyard i New York.

 

Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1747 på Trinity Churchyard i New York.

 

Trinity Churchyard i New York

Gravminne fra 1747 på Trinity Churchyard i New York.

Sammenlikn toppfeltet med 1700-tallsgravminnet som står på kirkegården ved Fide kyrka på Gotland.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

 

St. Nicholas-kirken, Blakeney

Gravminne fra 1710 i St. Nicholas-kirken i Blakeney. Foto: Ian Groves

 

 

På sørsiden av Hedalen stavkirke står et gravminne fra 1723. Eller rettere sagt: 1723 er det første påførte dødsår. Det er en steinhelle 82 cm høy, 18 cm bred og 8 cm dyp. Det er risset inn et latinsk kors og følgende initialer og årstall: ABS 1723 OAS 1742.

 

Skjelett - gravminne i gulvet i Roma kyrka, Gotland

«Mig arma meniskia / har dödsens kropp.» Gravminne (fra slutten av 1700-tallet) i gulvet i Roma kyrka på Gotland.

 

Mannen med ljåen

Gravminne i gulvet i Roma kyrka på Gotland: Mannen med ljåen i form av et skjelett. Bilde og tekst må være satt på gravminne i ettertid. Selve gravminnet ser ut til å være fra slutten av 1700-tallet.

 

Gravminne fra 1704 i Öja kirke på Gotland.

 

HÄR HWILAR SINA BEEN
IN UNDER DENNA STEEN
ÖFVERINSPECTOREN
HERR SAMUEL HANSTEEN
(1683–1731)

Gravstein i Visby domkirke.

 

Gravminne med hodeskalle i Chiesa di S. Ninfa dei Crociferi i Palermo på Sicilia.

Gravminne fra 1772 med hodeskalle og kryssede knokler. Gravminnet befinner seg ved inngangspartiet til Chiesa di S. Ninfa dei Crociferi i Palermo (Sicilia).

 

Gravplate Hörsne kirke, Gotland

Gravplate fra 1735 utenfor Hörsne kirke på Gotland.

 

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

Til toppen av siden