Bunge kirke (Gotland)

På begynnelsen av 1300-tallet ble den gamle romanske kirken i Bunge revet og dagens kirke

Bunge kirkes skip og kor utgjør et enhetlig høygotisk byggverk fra begynnelsen av 1300-tallet. Tårnet er eldre, og antas å ha hørt til den romanske kirken. Tårnet har sannsynligvis tjent som et forsvarstårn (som kastalene).

Kirken har vært høyere; på midten av 1800-tallet ble taket senket.

Bunge kirke ligger helt nord på Gotland, omtrent én kilometer fra Fårösund. Kirken er vel verdt et besøk, særlig på grunn av de mange kalkmaleriene fra slutten av 1300-tallet eller ca. 1400.

 

Skipet deles i to av to søyler med uttrykksfulle figurer på søyleføttene. Prekestolen i bakgrunnen ble opprinnelig laget på midten av 1700-tallet for den franske kirken i Stockholm.

Strelow har 1169 som byggeår.

 

 

En av portalene inn til kirkegården. Kirkegården ble bygget som et forsvarsverk. Man kan fortsatt se åpninger i muren til bruk for skyting.

 

Støttemuren på sørsiden av kirken.

 

Muren rundt kirkegården har «haft fortifikatorisk betydelse». Her ser du «skyttespringor» – åpninger til skytevåpen.

 

Øst- og nordveggen av Bunge kirke.

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Glassmalerier

→ Sakramentskap

 

 

Krusifiks

 

 

Kalkmalerier fra slutten av 1300-tallet

Kalkmaleriene i Bunge kirke er unike. De ble sannsynligvis laget av en prøyssisk eller bøhmisk maler ca 1400.

Hedlund skriver i Sveriges kyrkor: «I stort sett äro Bunge väggmålningar autentiskt medeltidsarbete. Större delen synes ha tillkommit under böhmiskt inflytande, omkr. 1370-90. I koret finnas dock några figurer av tidigare, fransk-höggotisk karaktär, däribland en Johannes evangelist, trol. fr. b. av 1300-t.»

 

Nådestolen.

 

Kristus i Majestet.

 

Nedtagningen av korset (?)

 

 

 

 

 

 

Nedtagningen av korset (?).

 

Til venstre: Kristus som «smertemannen» (imago pietatis).

 

Smertemannen.

 

 

Korsfestelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Dette kalkmaleriet er ikke nevnt i litteraturen, men jeg kan ikke skjønne annet enn at det må forestille den hellige Kristoffer som oppdager at han bærer Kristus.

Portaler

De gotiske sørportalene. Til venstre ser du litt av støttemuren.

Skipsportalen

Støttemuren står tett inntil skipsportalen på sørsiden.

 

Kapitelfrise med vekstornamentikk på skipsportalen.

 

To dyrehoder i skipsportalens tympanon.

Relieffene i tympanon viser Kristi oppstandelse i midtfeltet og to kvinnelige helgener på hver side.

 

Skipsportalens tympanon.

 

Skipsportalen ligger tett inntil støttemuren.

 

 

Nordportalen

Tårnportalen på vestveggen.

 

 

Døpefonten

Døpefonten i Bunge kirke stammer fra midten av 1200-tallet. Den er dekorert med rundbuer, som man også finner som fasadedekorasjon på mange gotlandske kirker.

 

Kirker på Gotland med bevarte deler av rundbuefriser

Bro kirke, Endre kirke, Eskelhem kirke, Grötlingbo kirke, Hablingbo kirke, Havdhem kirke, Hejnum kirke, Levide kirke, Roma kirke, Vamlingbo kirke, Vänge kirke, Väte kirke

Døpefonten i Bunge kirke er dekorert med rundbuer.

 

 

 

Gravminner

Trekorset over Katarina Kristina Häglund («Kajsa-Stina»)

Trekorset over Katarina Kristina Häglund («Kajsa-Stina»). Kajsa-Stina var gift med en fergemann, og da han døde, overtok hun driften av fergen. Dette holdt hun på med i 25 år. Hun var en høyt ansett kvinne på Gotland. Trekorset ble restaurert i 2016 og henger nå i en av inngangsportene.

 

Trekors over en ukjent sjømann

Trekors over en ukjent sjømann (1800-tallet).

Alteroppsatsen

Den enkle alteroppsatsen ble laget i 1689. Motivet er nattverden.

Glassmalerier

Kun ett glassmaleri er bevart; det sitter i det storet vinduet i skipet.

 

Søylene i kirkerommet

Skipet deles i to av to søyler med uttrykksfulle figurer på søyleføttene. Prekestolen i bakgrunnen ble opprinnelig laget på midten av 1700-tallet for den franske kirken i Stockholm.

 

 

 

 

 

Ansikt ved foten av en søyle.

 

Fattigbøssen

Fattigbøssen i Bunge kirke, laget på 1200-tallet.

Den merkelige og fantastiske fattigbøssen stammer fra midten av 1200-tallet. Den er laget av kalkstein. Opprinnelig kan den ha stått i triumfbuen som støtte for et krusifiks.

 

Runeinnskriften på fattigbøssen lyder slik på svensk: «Lafrans gjorde denna sten.»

Lavrans Botvidsson var den som, ifølge en runeinnskrift på Hellvi kirkes korportal, bygget Hellvi kirke.

 

 

Den yngre fattigbøssen av tre.

 

Votivskip og sko

Votivskipet i Bunge kirke.

 

Brudesko

Restene av en brudesko, som det knytter seg en historie til. På vei tilbake til Fårö etter bryllupsseremonien, kantret båten og brudeparet druknet. Likene fløt i land på Fårö, mens denne brudeskoen fløt i land på Bungestranden. Skoen er, nærmest som en relikvie, blitt oppbevart i en nisje i alteret.

 

Det er hull etter skudd i en av kirkedørene.

Prestegården

Ruinene etter prestegården (fra midten av 1300-tallet) har vært «en ovanligt ståtlig byggnad». Den hadde «rikt utsirade portaler och fönsteröppningar».

Huset ble kalt «Munkhuset».

 

 

 

 

 

Besøkt 12.7.2020

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Kilder

S. Hedlund: Kapittelet om Bunge kyrka i Sveriges kyrkor. Gotland. Rute setting. Bind 2.

 

 

Til toppen av siden