Gravminner fra 1800-tallet

Karl Johans «provisoriske Anordning angaaende Foranstaltninger imod den ondartede Cholera-Sygdom» skrevet på Stockholms Slott, 13. april 1832. Kilde: Nasjonalbiblioteket. Klikk på bildet for en større versjon, som åpnes i en egen fane.

 

Gravminne av støpejern, Nes kirke (Telemark)

De fleste støpejernsgravminnene jeg har kommet over, stammer fra andre halvdel av 1800-tallet. Dette samsvarer i det store og det hele med funn Tor Hernes har gjort på Meråker kirkegård, Gudå gravlund, Stordalen kirkegård. Hernes har samlet og systematisert gravminnene på disse kirkegårdene og skrevet en interessant artikkel i Meråker Historielags årbok for 2017 (Mårråk). På Meråker kirkegård er det bevart utallige jernkors, mange av disse er avbildet i Hernes’ artikkel.

 

Gravkors av støpejern

Gravplater av støpejern

Oversikt over registrerte produsenter av støpejernsgravmæler

Gravkors av støpejern

Gravminne i støpejern fra ca. 1875 på kirkegården ved Fole kirke, Gotland

Støpejernskors fra ca. 1875 på kirkegården ved Fole kirke på Gotland.

Gravminne på Vamlingbo gravlund på Gotland

Forseggjort støpejernskors fra 1888. Gravminnet står på Vamlingbo gravlund på Gotland.

 

Johannes Senn

Gravminner fra 1800-tallet, noen av dem er muligens fra slutten av 1700-tallet. Legg merke til den for oss i dag uvanlige trekantformen. Grunnen til at denne typen gravminner ikke er bevart, er muligens at de var laget av tre?
Begravelse ved Reinskloster, Rissa
Kunstnere: Johannes Senn
Johan Friedrich Leonard Dreier (Kunstner for mønster/kartong e.l.)
Heinrich Gottfried Ludewig (Utgiver/forlegger - antatt sikker)
Datering: Mellom 1812 og 1815. Grafikk. Fra Nasjonalmuseets arkiv.

Dødsannonsenes utvikling på 1800-tallet

1859

Dødsannonse

Dødsannonse i Bergens Adressecontoirs Efterretninger 27. september 1859.

1860

Dødsannonse

Dødsannonser i Morgenbladet 23. juli 1860.

1861

Dødsannonse

Dødsannonse i Aftenbladet, 5. februar 1861

 

Dødsannonse

Dødsannonse i Aftenposten 15. april 1861.

 

Dødsannonser

Dødsannonse i Aftenposten 2. august 1861.

 

1865

1868

Dødsannonse

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1868.10.12

1871

Dødsannonse

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 6. mars 1871

 

1872

Dødsannonse

Dødsannonse i Dagbladet 13. april 1872.

1874

Dødsannonser

1891

Dødsannonse

«Dødsbudskabet bedes modtaget kun paa denne maade.» (Dagbladet, 1891)

 

 

Støpejernskors ved Nore stavkirke

Gravminne: Støpejernskors utenfor Nore stavkirke.

Gravkors utenfor Nore stavkirke fra ca. 1873.

Støpejernskors ved Uvdal stavkirke

gravminner av støpejern - Uvdal stavkirke

Disse gravminnene av støpejern fra slutten av 1800-tallet står i nærheten av Uvdal stavkirke.

Teksten på den nærmeste er som følger:

Herunder
hviler støvet af
L. N. Oslien, født 14/2. 1824, død 6/1. 1893.
Og konen Ragnild [sic.] Pedersen,
født 27/10. 1830, død 31/1. 1893.
Erik J. Enesvedt, født 12/6. 1825, død 23/9.1892
Fred med
deres
støv.

Det er interessant at det tok kona til L.N. Oslien bare 25 dager å slå følge med mannen til himmels. Og får vi noen gang svar på om hun virkelig skrev navnet sitt Ragnild uten h? Det kan ha vært gravminnemakeren som slurvet. I dag er det fire eller færre (kanskje ikke en eneste kvinnekropp) som heter ‘Ragnild’ uten h, ifølge SSB.

 

 

Kirkesanger Haaken Hendriksen Erakers (f. 1810?) støpejernsgravminne har sett bedre dager. Det delvis ødelagte gravminnet står på Borgund kirkegård.

 

Jernkors ved Seljord gravlund

Støpejernskors på Seljord kirkegård

Støpejernskors på Seljord gravlund. En rekke jernkors står oppstilt og «lagret» langs kirkegårdsmuren. På den tiden kunne man åpenbart ikke være altfor rigide med bruk av bindestreker i delte ord.

 

 

Støpejernskors på gravlunden ved Kviteseid gamle kirke

Kviteseid gamle kirke

Det står mange gravminner av støpejern på gravlunden ved Kviteseid gamle kirke.

Krist kirkegård i Oslo

Støpejernskort, Krist kirkegård, Oslo

Støpejernskors på nedlagte Krist kirkegård. Kirkegården ligger vegg i vegg med Margaretakyrkan på Hammersborg i Oslo.

 

 

støpejern, Krist kirkegård

Monumentalt gravminne av støpejern på Krist kirkegård.

 

Støpejernskors ved Eidsborg stavkirke

jernkors, Eidsborg stavkirke

Jernkors fra 1866 ved Eidsborg stavkirke. Dette jernkorset har samme form som jernkors nr. 13 i Tor Hernes’ oversikt i Mårråk. Det kan tyde på at det er laget på Ulefos Jernværk

 

 

Støpejernskors ved Fana kirkegård

Kors av støpejern på Fana kirkegård i Bergen. Teksten lyder: Herunder hviler støvet af MALENE THOMASDATTER BREDVIK, født 1821 og død 1887. Velsignet være dit minde.

Foto: Turid Uldal / Gjenskinn gravminne

Gravplater av støpejern

Vår Frelsers gravlund (Oslo)

 

Komponisten Halfdan Kjerulfs (1815–1868) monumentale gravminne på Vår Frelsers gravlund i Oslo har et todelt lokk av støpejern.

 

 

«JOHANNE MARIE ELISABET GLAD FÖDT DALLAS. I HAMBURG OPRANDT LIVSSOLEN PAA HENDES FIRMAMENT DEN 1STE MARTS 1764 OG ALLEREDE DEN 19DE MAI 1782 KALDTE ÆGTESKABETS ROLIGERE GLÆDER HENDE MED SIN FREDERIK GLAD IND PAA LIVETS ALVORLIGERE SKUEPLADS, HVOR TÆPPET FALDT OG EVIGHEDENS FORHÆNG BRAST FOR HENDE DEN 5TE NOVEMBER 1837. HERREN SKJÆNKEDE HENDE DEN NAADE AT VORDE MODER TIL 18 BÖRN OG BEDSTEMODER TIL 31 BÖRNEBÖRN.»

Gravplate av støpejern på Vår Frelsers gravlund over Johanne Marte Elisabet Glad.

«JOHANNE MARIE ELISABET GLAD FÖDT DALLAS. I HAMBURG OPRANDT LIVSSOLEN PAA HENDES FIRMAMENT DEN 1STE MARTS 1764 OG ALLEREDE DEN 19DE MAI 1782 KALDTE ÆGTESKABETS ROLIGERE GLÆDER HENDE MED SIN FREDERIK GLAD IND PAA LIVETS ALVORLIGERE SKUEPLADS, HVOR TÆPPET FALDT OG EVIGHEDENS FORHÆNG BRAST FOR HENDE DEN 5TE NOVEMBER 1837. HERREN SKJÆNKEDE HENDE DEN NAADE AT VORDE MODER TIL 18 BÖRN OG BEDSTEMODER TIL 31 BÖRNEBÖRN.»

 

Det er bevart en rekke gravplater i støpejern på Østlandet, ifølge Tor Hernes, som viser til at det bare i Østfold er registrert over 100 eksisterende eksemplarer

 

Fet kirkegård

Gravmæler fra 1800-tallet på Fet kirkegård.

 

 

Gravminne av støpejern (detalj). Fet kirkegård.

Gravplate av støpejern (detalj). Fet kirkegård.

 

Gravminne av støpejern (detalj). Fet kirkegård.

Gravplate av støpejern (detalj). Fet kirkegård.

 

Gravminne av støpejern (detalj). Fet kirkegård.

Gravminne av støpejern (detalj). Fet kirkegård. Uvanlig slyngskrift.

 

Gravminne av støpejern (detalj). Fet kirkegård.

Gravminne av støpejern (detalj). Fet kirkegård.

Gravplater av støpejern på Skedsmo kirkegård

Gravplater av støpejern Skedsmo

Disse støpejernsgravminnene på Skedsmo kirkegård stammer fra 1880-tallet

 

Graven til Tøger Ludvig Raugtvedt Ingier (1849-1889) på Skedsmo kirkegård. Gravmæle av jern.

 

Graven til «provstinde» Sara Charlotte Ingier, født Ording, på Skedsmo kirkegård.

Gravplater av støpejern ved Høre stavkirke

Gravplater av støpejern ved Høre stavkirke

Støpejernsplate fra ca. 1888 på kirkegården ved Høre stavkirke.

Nes kirke (Telemark)

Jernkors av støpejern på Nes kirkegård. Siste dato på gravminnet er 24. desember 1896.

Oversikt over registrerte produsenter av støpejernsgravmæler

Oversikten er basert på informasjon i Tor Hernes’ artikkel Gravkors i jern i Meråker (Meråker Historielags årbok for 2017).

  • Ulefos Jernværk
  • A/S Trondhjems Mekaniske Verksted / Trolla Brug
  • Hommelvik Værft og Støberi

 

 

Til toppen av siden

 

Litteratur

Aage Jørgensen: Danske gravminder av smedejern (1951). Rikt illustrert.

Tor Hernes: Gravkors i jern i Meråker. Artikkel i Mårråk, Meråker Historielags årbok for 2017. Mange bilder. Oversikt over produsenter.

 

 

Bergens tidende 25. juli 1885

 

 

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

Til toppen av siden