Gravstøtter av tre

Av forståelige grunner er det sjelden man ser gravstøtter av tre – de er av natur forgjengelige og blir derfor som oftest brukt til midlertidige gravminner. Men noen steder brukes de som vanlige gravminner.

 

gravminner på Lojsta kirkegård (Gotland)

Gravminner av tre på kirkegården ved Lojsta kirkeGotland og er fra 1897.

 

 

Gravminner av tre fra Vågå kirkegård. (Foto: Gita S. Norheim, Gjenskinn gravminne)

 

Gravminne av tre fra Vågå kirkegård. (Foto: Gita S. Norheim, Gjenskinn gravminne)

 

Gravminne av tre fra Vågå kirkegård. (Foto: Gita S. Norheim, Gjenskinn gravminne)

 

Gravminner av tre fra Vågå kirkegård. (Foto: Gita S. Norheim, Gjenskinn gravminne)

 

Gravminne av tre fra Vågå kirkegård. (Foto: Gita S. Norheim, Gjenskinn gravminne)

 

Gravminner av tre fra Vågå kirkegård. (Foto: Gita S. Norheim, Gjenskinn gravminne)

 

Gravminner av tre fra Vågå kirkegård. (Foto: Gita S. Norheim, Gjenskinn gravminne)

 

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

 

 

gravminne av tre, Lau kyrka, Gotland

Ett av tre gravminner av tre som er tatt inn i Lau kyrka på Gotland. Årstallet 1910 synes å stå nederst i høyre hjørne.

 

gravminner av tre i Lau kyrka

Gravminner av tre i Lau kyrka på Gotland.

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Reinli stavkirke (1785)

gravmæle av tre, Reinli stavkirke

Noen eldre gravmæler av tre er oppbevart i Reinli stavkirke. På bildet her ser du en detalj av et gravmæle som består av en planke med tilskåret rund bekroning og fem utskytende knotter (synes ikke på dette bildet), som er slått med passer.

Innskriften lyder: HER VNDER/HWILR DET/SALIG/BAREN/ EHS/ 1785. Ifølge Norgeskirker.no, er målene: H. 92 cm, br. 22 cm, dybde 2 cm.

 

Borgund stavkirke

Eidsborg stavkirke

Gol stavkirke

Hedalen stavkirke

Heddal stavkirke

Lomen stavkirke

Nore stavkirke

Reinli stavkirke

Rollag stavkirke

Torpo stavkirke

Uvdal stavkirke

Forsiden om stavkirker i Norge

 

Uvdal stavkirke

Jernkors og trekors bak – Uvdal stavkirke

Jernkors i forgrunnen og et trekors bak – to gravminner på lager i sakristiet i Uvdal stavkirke.

 

Fakta om Uvdal stavkirke

  • Tidlig 1100-tall: En kirke bygges der hvor stavkirken nå står.
  • Sent på 1100-tallet: Den gamle kirken rives og stavkirken bygges.
  • 1537: Skipet forlenges mot vest (inngangspartiet). Apsis rives og koret utvides i lengderetningen
  • 1620: De første vinduene settes inn.
  • 1624: Benker for menigheten settes inn
  • 1656: Kirken dekoreres innvendig for første gang (i oker, rødt, grått og hvitt). Prekestol "er på plass".
  • 1720-34: Kirken bygges om til korskirke. "Blåmaleren" dekorerer innvendig. Svalgangen rives
  • 1770: "Grønnmaleren" dekorerer prekestolen og benkevangene
  • 1819: Sakristiet bygges
  • 1901: Kirken overdras til Fortidsminneforeningen.

 

 

 

 

trekors - midlertidig gravminne

Trekors brukes i dag som midlertidig gravminne inntil en permanent gravstøtte settes opp.

 

Et spesielt gravminne av tre på Vår Frelsers gravlund, med metall på sidene.

Mobilfoto: Gravgaver.no