Kirker på Gotland

Dalhem kyrka

Dalhem kyrka, Gotland

Dalhem kirke sett fra korset bak kirken.

 

Portal Dalhem kyrka

En drage spiser et menneske på tårnportalen fra (ca.) 1100-tallet.

 

Bajs på portal Dalhem kirke, Gotland

Syndige mennesker på portalen. Til og med en saftig bajs er det blitt plass til.

 

Kapitelfrise.

 

Sjeleveiing, Dalhem kyrka, Gotland

Sjeleveiing i Dalhem kirke. Maleriet er opprinnelig fra 1300-tallet, men ble dessverre en del av «forbedringene» kunstneren Axel Herman Hägg gjorde da han ble sluppet løs med penselen i kirken.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

 

Axel Herman Hägg. Dalhem kyrka

Interiøret i Dalhem kirke er preget av dekorasjonene Axel Herman Hägg gjorde på begynnelsen av 1900-tallet. De har kulturhistorisk verdi, men det kan være en påkjenning for middelalderinteresserte å gå rundt i kirken blant disse.

 

Axel Herman Hägg. Dalhem kyrka, Gotland

Axel Herman Hägg (1835-1921) dekorerte store deler av Dalhem kirke.

 

Døpefonten i Dalhem kirke er en såkalt paradisfont, en type som ble produsert på Gotland ca. 1250–1350. De kjennetegnes av «langsmale konvekse felt som på paradisvaser eller kamskjell» (Mona Bramer Solhaug: Middelalderens døpefonter i Norge).

Paradisfonter på Gotland

Paradisfonter finner du i Akebäck kirke, Dalhem kirke, Hejdeby kirke, Martebo kirke, Hall kirke, Vallstena kirke, Visby domkirke.

 

 

Se flere døpefonter på Gotland her!

 

Kors bak Dalhem kirke. Det står langs veien mot Hörsne, ca. 150 meter fra kirken.

 

Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

 

Det flotte tårnet.

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

Den sjette stenmesteren: Globus

I tillegg til de mer kjente stenmesterene på 1100-tallets Gotland (Hegwaldr, Byzantios, Semibyzantios, Majestatis, Sighrafr), nevner Johnny Roosval stenmesteren Globus (et fiktivt navn), som først og fremst er kjent for kapiteler i Ala, Alskog, Ardre, Dalhem, Lau, samt et i Gotlands Fornsal. Ifølge Roosval, er disse kapitelene det tydeligste tegnet på hans eksisten. Vi vet ikke, fortsatt ifølge Roosval, om han var en «mångsidig stenmästare, som svarade för hela kyrkor med både mur och stenskulptur, eller om han var en gesäll med kapitäl till specialitet».

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan