Kirker på Gotland

Dalhem kyrka

Dalhem kirke sett fra korset bak kirken.

 

Portal Dalhem kyrka

En drage spiser et menneske på tårnportalen fra (ca.) 1100-tallet.

 

Bajs på portal Dalhem kirke, Gotland

Syndige mennesker på portalen. Til og med en saftig bajs er det blitt plass til.

 

Sjeleveiing, Dalhem kyrka, Gotland

Sjeleveiing i Dalhem kirke. Maleriet er opprinnelig fra 1300-tallet, men ble dessverre en del av "forbedringene" kunstneren Axel Herman Hägg gjorde da han ble sluppet løs med penselen i kirken.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Axel Herman Hägg. Dalhem kyrka

Interiøret i Dalhem kirke er preget av dekorasjonene Axel Herman Hägg gjorde på begynnelsen av 1900-tallet. De har kulturhistorisk verdi, men det kan være en påkjenning for middelalderinteresserte å gå rundt i kirken blant disse.

 

Axel Herman Hägg. Dalhem kyrka, Gotland

 

Døpefonten i Dalhem kirke er en såkal paradisfont, en type som ble produsert på Gotland ca. 1250–1350. De kjennetegnes av «langsmale konvekse felt som på paradisvaser eller kamskjell» (Mona Bramer Solhaug: Middelalderens døpefonter i Norge).

 

Kors bak Dalhem kirke

Kors bak Dalhem kirke. Det står langs veien mot Hörsne, ca. 150 meter fra kirken.

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

Den sjette stenmesteren: Globus

I tillegg til de mer kjente stenmesterene på 1100-tallets Gotland (Hegwaldr, Byzantios, Semibyzantios, Majestatis, Sighrafr), nevner Johnny Roosval stenmesteren Globus (et fiktivt navn), som først og fremst er kjent for kapiteler i Ala, Alskog, Ardre, Dalhem, Lau, samt et i Gotlands Fornsal. Ifølge Roosval, er disse kapitelene det tydeligste tegnet på hans eksisten. Vi vet ikke, fortsatt ifølge Roosval, om han var en «mångsidig stenmästare, som svarade för hela kyrkor med både mur och stenskulptur, eller om han var en gesäll med kapitäl till specialitet».

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan