Kirker på Gotland

Hörsne kyrka (Gotland)

Hörsne kyrka (Gotland)

Hörsne kirke på Gotland er viet til den hellige Katharina.

Hörsne kyrka, Gotland

Den første kirken ble sannsynligvis bygget i 1096. På den kirken vi ser i dag, er tårnet eldst. Det ble bygget i 1239 og ruvet høyt over den lille romanske kirken som da sto her.

Portalen i skipet, med bilder fra Åpenbaringen, er en av Gotlands fineste.

 

Hörsne kyrka (Gotland)

Kirkerommet. Prekestolen er fra 1688. Benkinnredningen er fra 1600- og 1700-tallet. Triumkrusifikset er fra 1400-tallet.

 

→ Krusifiks fra 1400-tallet

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Glassmalerier

→ Sakramentskap

 

 

Krusifiks fra 1400-tallet

Triumfkrusifiks Hörsne kirke, Gotland

Kristus-figuren i triumfkrusifikset er fra 1400-tallet. Selvet korset er fra 1600-tallet.

 

Krusifiks Hörsne kyrka, Gotland

Krusifikset i Hörsne kirke.

Se flere krusifikser på Gotland her

Se flere krusifikser fra flere land her

 

Kalkmalerier

Den hellige Kristoffer som bærer Jesusbarnet

Kalkmaleriet av den hellige Kristoffer som bærer Jesusbarnet. Kristoffer er en av de 14 nødhjelperne.

Se bilder av de 14 nødhjelperne her

 

Portaler

Detalj av kapitelbåndet på portalen i skipet. Til høyre står Johannes, Åpenbaringens forfatter. Til venstre for Johannes står kvinnen i Åpenbaringen, hun som er kledd i solen og har månen under sine føtter. I midten ligger hun i barsel, og til venstre har kvinnen født og fått ørnevinger:

«Et stort tegn viste seg på himmelen: En kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer. Også et annet tegn viste seg på himmelen: En stor ildrød drake kom til syne, med sju hoder og ti horn, og på hodene hadde den sju kroner. Med halen drog den med seg tredjedelen av stjernene og kastet dem ned på jorden. Draken stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født. Da fødte hun et guttebarn, som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud har gjort i stand for henne, så hun der i 1260 dager kunne få mat og det hun trengte til. Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden. Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.» Da draken så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne fly ut til sitt sted i ødemarken for å få mat og det hun trengte, i én tid og to tider og en halv tid, langt borte fra slangen. Ut av gapet spydde slangen vann etter kvinnen, som en elv, for å rive henne vekk i strømmen. Men jorden kom kvinnen til hjelp; den åpnet sin munn og slukte elven som draken hadde spydd ut av gapet. Fylt av raseri mot kvinnen gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus. Og den stilte seg nå på stranden ved havet.» (Åpenbaringen 12,1-18)

Sankt Mikael bekjemper dragen: «Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen.» (Åpenbaringen 12,7-8)

Detalj av portalen i skipet. Lagerlöf antar at portalen er «utförd av den stora verkstad, som var verksam på Gotland under 1300-talets andra och tredje fjärdedel, och vars huvudmästare var den anonyme stenhuggaren och byggmästaren Egypticus».

 

Detalj av korportalens kapitelbånd med to fisker, en løve og planteornamentikk.

 

Sankt Mikael i kamp mot Satan? En hyllest til en ukjent gotlandsk bondesoldat står i veggen over portalen i skipet. Han har skjold og morgenstjerne. I 1288 kjempet bøndene fra Hörsne mot Visby-borgerne ved Högbro i Halla, så figuren er antakelig laget til minne om det slaget.

 

Se bilder av portaler på Gotland

Se bilder av portaler fra mange land

 

 

Døpefonten fra 1730

Døpefont Hörsne kirke, Gotland

Døpefonten fra 1730 fikk tilbake sine originalfarger i 1982, ifølge Änglar och drakar. Den er laget av eik.

Se flere døpefonter på Gotland her!

 

Detalj av døpefonten fra 1730.

 

Gravminner

Gravplate fra 1735 som står på kirkegården.

 

Minnetavle fra 1688 over Petrus Ronander og Petronella Dalman

Minnetavle fra 1688 over Petrus Ronander og Petronella Dalman.

 

Gravminne av smijern på kirkegården ved Hörsne kirke.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

Alteroppsatsen

Altertavlen er en crazy blanding av gotikk og barokk. Treskulpturer fra 1300-tallet er satt inn i en åpen barokk ramme fra 1701.

 

Glassmalerier

Glassmaleriet av apostelen Bartolomeus stammer fra 1300-tallet. Han fremstilles med kniv fordi han som martyr ble flådd levende. De fleste andre glassmalerier og treskulpturer fra middelalderen ble solgt til Fornsalen.

 

Glassmaleri 1300-tallet. Hörsne kirke, Gotland

Glassmaleri fra begynnelsen av 1300-tallet. Opprinnelig sto det i Hörsne kirke – nå befinner det seg på Gotlands Museum.

 

Glassmaleri Hörsne kyrka, Gotland

St. Olav på et glassmaleri fra begynnelsen av 1300-tallet. Opprinnelig sto det i Hörsne kirke – nå befinner det seg på Gotlands Museum.

 

Middelalderske glassmalerier på Gotland

Middelalderske glassmalerier finner du i følgende kirker på Gotland: Ardre, Barlingbo, Etelhem, Gerum, Hejde, Hörsne, Lau, Rone, Silte, Sjonhem,

 

 

 

 

Sakristi og sakramentskap

Portalen i den gamle romanske kirken tjener nå som dør inn til sakristiet.

 

Runeinnskrift

Runeinnskrift

Runeinnskrift på døren til sakristiet: «Gairvald beslo døren med jern.»

Se bilder av runeinnskrifter og runestener her …

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan