Visby – en middelalderby på UNESCOs verdensarvliste

Bymuren rundt gamle Visby er i stor grad bevart. Den er i dag omtrent 3,5 km lang. Det er unikt at det ikke finnes bebyggelse utenfor bymuren på lange strekninger, noe som gjør at du får et autentisk inntrykk.

 

Roser og ruiner, ruiner og roser.

 

Galgen i Visby

Galgen i Visby. I tillegg til hengning var dette åsted for henrettelser på bål og henrettelser med sverd. Den siste henrettelsen her ble utført i 1845. Arkeologiske utgravninger har vist at mange henrettede er begravet på galgebakken.

Torget i Visby ble også brukt til henrettelser, men da halshugging, som var en edlere form å dø på enn å bli hengt.

 

St. Pers ruin.

 

Galge fra middelalderen i Visby

Middelaldergalgen i Visby ligger utenfor bymuren. Dette er den eneste bevarte galgen i Norden fra middelalderen. Søylene er fra 1200-tallet, resten av murverket fra 1700-tallet.

 

Sankta Karins kirkeruin.

 

Kruttårnet.

 

Roser og ruiner, ruiner og roser.

 

Hva ble denne bygningen brukt til?

 

Kråke (eller kaie?) vokter galgen i Visby.

 

Solnedgang i Visby

Solnedgang i Visby.

 

Solnedgang i Visby.

 

Drotten kyrka, Visby

Drotten kyrka, en av Visbys mange kirkeruiner fra middelalderen.

 

Visby ringmur

Visby ringmur omkranser den indre delen av Visby. Bymuren ble påbegynt på midten av 1100-tallet og sto ferdig i 1288.

 

 

Statue av Christopher Polhem

Statue av Christopher Polhem (1661-1751) – "den svenske mekanikkens far" – foran Drotten kyrka i Visby. Han var en teknisk visjonær og en industriell foregangsmann.

 

Det gamle apoteket i Strandgatan 28

Det gamle apoteket i Strandgatan 28 er Visbys best bevarte pakkhus. Dendrokronologiske undersøkelser viser at det er oppført ca 1290.

 

 

Noen viktige årstall

400-600: Mange bevarte bildestener, se Gotlands Museum

1100-tallet, medio: Gotland tilhører Linköpings stift

1347-50: Svartedauden

1361: Danskekongen Valdemar Atterdag erobrer Gotland. Ca. 2000 bønder blir massakrert.

1530: Gotland kommer under Danmarks styre

1645: Sverige overtar kontrollen ved freden i Brömsebro

1805: Ruinene i Visby blir fredet

1875: Per Arvid Säve grunnlegger Gotlands Fornsal (nå en del av Gotlands Museum)

1900 ca.: Profesjonelle arkeologer, arkitekturhistorikere og kunsthistorikere

 

Gotlands Museum

Bildesten, Gotland

Bildesten (400-600 e.Kr.) funnet ved Havor (Hablingbo). Stenen står i fantastiske Gotlands Museum i Visby.

Her finner du hjemmesiden til Gotlands Museum!

 

 

runesten, Gotland

Runesten fra 1000-tallet. Funnet ved Sjonheims kyrka.

Gotlands Museum i Visby

"Rodvisl och Rodälv de läte resa stenarna efter (sina) tre söner. Denna efter Rodfos. Honom sveko valaker på utfärden. Gud hjälpe Rodfos själ. Gud svike dem som svek honom."

Sankta Karins kirkeruin i Visby

Sankta Karins kirkeruin

Den fineste av alle kirkeruinene i Visby er Sankta Karins kirkeruin.

 

 

Sankta Karins kirkeruin i Visby

Sankta Karins kirkeruin ligger ved det store torget i Visby. Kirken tilhørte Sveriges første fransiskanerkloster, som ble grunnlagt i Visby i 1233. Munkene skaffet penger til klosterkirken gjennom tigging.

Opprinnelig besto kirken kun av ett skip. 1250 ble kirken påbygd, og utvidelser fortsatte til midten av 1300-tallet. Valdemar Atterdags erobring av Visby i 1361 kan være en av årsakene til at byggearbeidet stanset på denne tiden.

Mot århundrets slutt ble byggingen gjenopptatt. Det nåværende koret ble innviet av titulærbiskopen av Skopje (Scopia) i 1412. På 1400-tallet var kirken på sitt største.

Fransiskanerordenen ble grunnlagt av Frans av Assisi i 1209.

Se flere bilder fra Sankta Karins kirkeruin i Visby her!

 

St. Nikolai kirkeruin, Visby

St. Nikolai kirkeruin.

 

ringmuren i Visby

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Anga kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan