Kirker på Gotland

Gerum kyrka (Gotland)

Gerum kyrka (Gotland)

Gerums kyrka ligger ca 48 km sør for Visby.

 

Glassmaleri fra 1350-tallet av Olav den hellige. Det var mulig at Olav den hellige var kirkens skytshelgen

Glassmaleri fra 1350-tallet av Olav den hellige. Det var mulig at Olav den hellige var kirkens skytshelgen.

 

Portal Gerum kyrka (Gotland)

Portal Portal Gerum kyrka.

 

Apsis i Gerum kyrka

Apsis i Gerum kyrka. Koret med apsis ble bygget på slutten av 1100-tallet.

Krusifiks

Krusifiks Gerum kirke

Triumfkrusifikset er laget på 1100-tallet.

Døpefonten

Døpefonten i Gerum kirke er laget av stenmesteren som går under navnet Majestatis.

 

Døpefont Gerum kyrka

Døpefont Gerum kyrka. Vulst med flettemønster og fire groteske hoder som skyter ut av vulsten.

 

Døpefont Gerum kyrka

Maria med Jesusbarnet. Detalj av døpefont Gerum kyrka.

 

Detalj av døpefont Gerum kyrka.

Bebudelsen. Detalj av døpefont Gerum kyrka. Det er tydelige rester av originalmaling på scenene fra Jesu barndom.

 

Detalj av døpefont Gerum kyrka.

Detalj av døpefont Gerum kyrka.

 

De hellige tre konger på døpefont Gerum kyrka

De hellige tre konger på døpefont Gerum kyrka. Foten har vesener: tre groteske fabeldyr og et menneske.

Pasjonsfrisen fra 1400-tallet

Pasjonsfrise Gerum kirke (pasjonsmesteren)

På nordveggen viser pasjonsmesterens frise Jesu lidelse. På sørveggen vises scener fra Jesu barndom.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

 

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan