Kirker på Gotland

Gerum kyrka (Gotland)

Gerum kyrka (Gotland)

Gerum kirke ligger ca 48 km sør for Visby. Kor og apsis ble bygget ca. 1200. Det store skipet ble bygget på slutten av 1200-tallet.

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Alteroppsatsen

→ Glassmaleri

→ Sakramentskap og interiør

 

 

Krusifiks

Krusifiks Gerum kirke

Triumfkrusifikset er laget på 1100-tallet eller ca 1200 (Bengt Stolt: Gerums kyrka).

Krusifikset ble hengt tilbake i triumfbuen i 1951–1952.

 

Kalkmalerier

Apsis i Gerum kyrka

Apsis i Gerum kyrka. Koret med apsis ble bygget på slutten av 1100-tallet.

Alle kalkmaleriene i Gerums kirke ble overkalket i 1838. Det ble tatt frem igjen under restaureringen i 1951–1952.

 

Pasjonsfrise Gerum kirke (pasjonsmesteren)

Pasjonsfrisen fra 1400-tallet: På nordveggen viser pasjonsmesterens frise Jesu lidelse. På sørveggen vises scener fra Jesu barndom.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Tre bilder fra pasjonsfrisen: Kristi oppstandelse, Kristus i dødsriket tar imot Adam og Eva og lengst til høyre forsøker djevler å dra sjeler inn i halvetesgapet.

 

 

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Ala, Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks. Lye, Väte.

 

 

Rikt dekorerte apsis med altertavlen.

 

Portaler

Portal Gerum kyrka (Gotland)

Portal Gerum kirke.

 

Korportalen fra ca 1200.

 

Tårnportalen fra slutten av 1200-tallet.

 

Korportal Gerum kirke.

 

 

Det stutte tårnet til venstre, skipet med skipsportalen og koret til høyre. Apsis er utenfor bildet.

 

Tårnportalens nordre kapitelfrise.

 

Tårnportalens søndre kapitelfrise avsluttes med drage.

 

Døpefonten

Døpefonten i Gerum kirke er laget av stenmesteren som går under navnet Majestatis. Den er laget av grå sandstein i andre halvdel av 1100-tallet

 

Døpefonter av Majestatis (1100-tallet) finner du i følgende kirker på Gotland: Ekeby, Gerum, Lokrume.

 

 

Døpefont Gerum kyrka

Døpefont Gerum kyrka. Vulst med flettemønster og fire groteske hoder som skyter ut av vulsten.

 

Døpefont Gerum kyrka

Maria med Jesusbarnet. Detalj av døpefont Gerum kyrka.

 

Detalj av døpefont Gerum kyrka.

Bebudelsen. Detalj av døpefont Gerum kirke. Det er tydelige rester av originalmaling på scenene fra Jesu barndom.

 

Detalj av døpefont Gerum kyrka.

Maria hos Elisabet og den sovende Josef. Detalj av døpefont Gerum kyrka.

 

De hellige tre konger på døpefont Gerum kyrka

De hellige tre konger på døpefont Gerum kyrka. Skapte har vesener fra en annen virkelighet: tre groteske fabeldyr og et menneske.

 

 

Monster med en slange i kjeften.

 

Kristi fødsel.

 

Uhyre med en slange i kjeften.

 

Andre døpefonter av Majestatis finnes i Lokrume, Vall og Väskinde. Dessuten står Majestatis bak nordportalen i Hablingbo kirke.

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen ble malt av Jacob Riek i 1667.

Glassmalerier i Gerum kirke

Glassmaleri fra 1350-tallet av Olav den hellige. Det var mulig at Olav den hellige var kirkens skytshelgen

Glassmaleri fra 1350-tallet av Olav den hellige (Sankt Olof) i koret. Det er mulig at Olav den hellige var kirkens skytshelgen.

Middelalderske glassmalerier på Gotland

Middelalderske glassmalerier finner du i følgende kirker på Gotland: Ardre, Barlingbo, Etelhem, Gerum, Hejde, Hörsne, Lau, Rone, Silte, Sjonhem,

 

 

Sakramentskap og interiør

 

 

Prekestolen. På veggen er et innvielseskors omgjort til et solur.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan