Middelalderkirker på Gotland

Hejde kirke (Gotland)

Hejde kirke ligger ca. 30 kilometer fra Visby. Det er en såkalt kløvsadelkirke, som det finnes mange av på Gotland. Disse kirkene har et skip som er lavere enn koret og tårnet.

Tårnet og skipet ble bygget ca. 1230. Koret ble laget i andre halvdel av 1300-tallet. Sakristiet kom til i 1795.

Skrivemåter: Hede (1412), Hyede (1485), Heijde (1594), Heide (Strelow, 1633).

Kirken brant i 1492 (for øvrig det samme året Columbus kom til Amerika og jødene ble tvunget til å forlate Sicilia).

Strelow har 1090 som byggeår.

Utdrag av Hans Nielssøn Strelow: Cronica Guthilandorum

Utdrag fra Hans Nielssøn Strelow: Cronica Guthilandorum. Den Guthilandiske cronica, huor udi beskrifuis, huorledes Guthiland er opsøgt oc paafundet (Köpenhamn 1633)

 

Tårnet ble bygget ca. 1230. Kirkeklokken har en runeinnskrift. Opprinnelig var det to kirkeklokker som hørte sammen, men i 1526 påbød kong Fredrik I at ingen danske kirker fikk ha to klokker. Den andre klokken havnet så i Sanda kirke.

 

Kor og skip sett fra galleriet. Prekestolen til høyre stammer fra ca 1700. Den fikk i 1935 tilbake sine opprinnelige farger etter å ha vært brunmalt siden 1839.

 

Humoren i konsollen som viser en mann som drar seg i skjegget, er typisk for steinhoggeren som kalles Egypticus (ca. midten av 1300-tallet).

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Glassmalerier

 

Krusifiks fra 1500-tallet

Krusifikset i Hejde kirke ble sannsynligvis laget i Nord-Tyskland ca. 1510-1525. Malingen er fra nyere tid.

Se flere krusifikser på Gotland her!

 

Disse enkle, kontursagede figurene av sørgende kvinnene omkranset sannsynligvis krusifikset. De stammer fra 1700-tallet.

Kalkmalerier

Hejde kirke har kalkmalerier fra to perioder – alle er av ornamental karakter.

 

Kalkmaleri i skipets hvelv. Sannsynligvis fra 1239.

 

Kalkmaleriet over og mellom tårnbuene stammer sannsynligvis fra 1239, i likhet med skipets hvelvdekorasjoner.

Korhvelvets kalkmalerier ble sannsynligvis laget på midten av 1300-tallet.

Portaler

Korets portal (på sørsiden av kirken).

 

Kapitelfrisene er sterkt forvitret.

 

Detalj av korportalen.

 

Korportalen. Det finnes ingen parallell på Gotland til denne portalen.

 

Søndre tårnportal.

Døpefonten

Døpefonten i Hejde kirke er laget av den anonyme steinhuggeren Byzantios, som hadde sitt virke på Gotland på den andre halvdelen av 1100-tallet. På kummen er det fremstillinger av en kentaur, en engel med utslåtte vinger, aspisrytter (jf. kirkene i Sanda og Eskelhem), påfugl, stridende soldater (kampen mellom det gode og det onde), Samson og løven (muligens) og tornutdrageren.

 

Engel med utslåtte vinger.

 

Aspisrytteren (?). I middelalderens symbolske zoologi ble dragen (som symboliserer synden) kalt aspis. Motivet viser aspis som galopperer bort med synderen.

Man kan se rester av farge i steinen, og denne kan være opprinnelig.

 

Påfugl?

 

Stridende soldater symboliserer kampen mellom det gode og det onde.

 

Muligens er dette Samson og løven.

 

Kentaur.

Gravminner

runestein

Informasjon om denne runesteinen har det ikke vært mulig å finne.

 

runestein Hejde kirke

Denne runesteinen forsvant i 1854, men ble for et par år siden funnet under kirkens gulv.

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen av sandstein ble laget i 1684, sannsynligvis av Jesper Gertson Smitt i Burgsvik.

 

Glassmalerier

Glassmaleriene i korets østre vindu stammer fra andre halvdel av 1300-tallet. De er sannsynligvis laget i Visby.

Øverst skimter man den velsignende Kristus og to engler – den ene med røkelseskar. Andre motiver: bebudelsen til gjeterne (med fragment av språkbånd med englehilsenen), syndefallet, Adam og Eva arbeider på åkeren, Jesus piskes, Kristi oppstandelse,

 

Utdrivelsen: Adam og Eva drives ut av Paradiset. Glassmaleri fra 1350-1400.

 

Adam og Eva arbeider i åkeren. Glassmaleri fra 1350-1400.

 

Middelalderske glassmalerier på Gotland

Middelalderske glassmalerier finner du i følgende kirker på Gotland: Ardre, Barlingbo, Etelhem, Gerum, Hejde, Hörsne, Lau, Rone, Silte, Sjonhem,

 

 

 

Akvarell av P.A. Säve, som viser glassmaleriene slik de var i 1864.

Portretter i galleriet

I Hejde kirke finnes det ti merkelige malerier som er laget av Johan Niklas Weller.

 

Maleri laget av Johan Niklas Weller

 

Maleri laget av Johan Niklas Weller

 

Maleri laget av Johan Niklas Weller

Diverse

Kolonett til ribbehvelvet.

 

Detalj av kirketårnet fra 1239.

 

Bunnstein for døpefont.

 

Kløvsadelkirker på Gotland

De såkalte kløvsadelkirkene har et skip som er lavere enn koret og tårnet.

Alskog kirke

Follingbo kirke

Fröjel kirke

Garde kirke

Guldrupe kirke

Hejde kirke

Källunge kirke

Lummelunda kirke

Lye kirke

 

 

Besøkt 26.7.2019 (stengt pga. renovering) og 14.7.2020.

Kilder

Johnny Roosval og Marshall Lagerquist i Sveriges kyrkor, Gotland, Hejde setting (1942)

Erland Lagerlöf i Gotlands kyrkor.

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

 

Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan