Middelalderkirker på Gotland

Lokrume kyrka (Gotland)

Lokrume kyrka (Gotland)

Lokrume kirke ble innviet i 1277.

 

Krusifiks. Lokrume kyrka (Gotland)

Seierskrusifikset i Lokrume kirke. Kristus har kongekrone, åpne øyne og parallelle bein. Han har ikke noe lansesår. Dateringen av krusifikset varierer. Noen har 1100-tallet, mens Lagerlöf og Svahnström har «omkring 1200». På et senere tidspunkt kom korsringen for å tilpasse krusifikset til triumfbuen.

Se flere krusifikser på Gotland her!

Se et utvalg krusifikser fra hele verden her!

 

Triumfbue Lokrume med kvadermaling og rankeornamentikk fra 1250

Triumfbuen i Lokrume kirke. Rankeornamentene og kvadermalingen (maling som imiterer kvadersteiner) er fra ca. 1250, ifølge Lagerlöf og Svahnström.

Prekestolen fra andre halvdel av 1600-tallet skal tidligere ha stått i midtgangen.

 

Lokrume kirke: Døpefonten fra 1100-tallet er laget av stenmesteren Majestatis

Døpefonten fra 1100-tallet er laget av stenmesteren Majestatis. Navnet Majestatis skal denne stenmesteren ha fått etter sine majestetiske Kristus-bilder. På hver sin side av Majestas Domini er det scener fra Jesu barndom.

 

Døpefonter av Majestatis (1100-tallet) finner du i følgende kirker på Gotland: Ekeby, Gerum, Lokrume.

 

 

Se flere bilder av middelalderske døpefonter på Gotland

 

vannkaster (gargoyle) med fallos, Lokrume kirke

Delvis ødelagt vannkaster (gargoyle) som viser en mann med korslagte ben og fallos i hånden. Det var fire vannkastere på Lokrume-tårnet.

 

Portal Lokrume kirke

Portal Lokrume kirke.

Se bilder av portaler på Gotland

Se bilder av portaler fra mange land

 

Korbenk Lokrume kirke

Korbenkens gavl. Utskjæringene er fra 1200-tallet, mens resten av benken er fra 1600-tallet.

 

Smertemannen, Alter Lokrume kirke, Gotland

Detalj av altertavlen som ble laget i 1707. Sitatet på sarkofagen Jesus sitter på, er fra Hebreerbrevet 10,14: «For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.»

Se flere fremstillinger av motivet smertemannen her

Se bilder av sarkofager her

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

Lauks i Lokrume

Gården Lauks i Lokrume: pakkhus

Gården Lauks i Lokrume ble på 1300- og 1400-tallet eid av dommerslekten Lauk. Pakkhuset på bildet er fra 1300-tallet, fra tiden da landsdommer Gervid Lauk bodde her. Første etasje ble brukt som lager; andre etasje ble sannsynligvis brukt som bolig. Rester etter et toalett er funnet, men ikke noe ildsted.

Gervid Lauk ble begravet i Lokrume kirke i 1380.