Kirker på Gotland

Mer enn 90 (!) kirker fra middelalderen er bevart på Gotland. Dessuten finnes det en del kirkeruiner i Visby som både er svært interessante og visuelt spennende. Gotlands museum har også mange gjenstander fra kirkene i sin imponerende samling.

 

åpningstider

 

 

Gotland var delt inn i tre tredinger, seks settinger og 20 små ting.

Gotland: tredinger, settinger, ting

 

Nedenfor er gjengitt Strelows inndeling av kirkene i sine respektive tredinger. Faksimile fra Hans Nielssøn Strelow: Cronica Guthilandorum. Den Guthilandiske cronica, huor udi beskrifuis, huorledes Guthiland er opsøgt oc paafundet. Köpenhamn 1633.

 

Strelow: Cronica Guthilandorum

Strelow: Cronica Guthilandorum

Strelow: Cronica Guthilandorum

 

Sitteplasser i kirkene i middelalderen

"Det fanns sittplatser, så att församlingen under de olika momenten i gudstjänsten kunde sitta, stå eller knäböja. Utmed långhusets murar fanns det därför bänkar av sten eller trä. Det fanns också fristående träbänkar. Några var bekostade av de större gårdarna och avsedda för ägaren och hans familj." (Bengt Stolt: "Den medeltida gudstjänstens tillbehör" i "Kyrka och tro på medeltidens Gotland")

 

Kirker på Gotland

 

 

Kirkeruiner i Visby

Sankta Karins kirkeruin

 

Kollekttavle fra Alskog kirke (nå i Gotlands Museum)

Kollekttavle fra Alskog kirke (nå i Gotlands Museum). Den er 24 cm høy, stammer fra 1400-tallet og er laget av eik.

I 1204-1209 påla pave Innocentius III kirkene å ha innsamlingsbøsser, -stokker eller -kister til bruk ved almisser.

Sverige har et usedvanlig stort antall bevarte kirkeinventarer av malt tre. Ifølge Melin/Jonsson skyldes dette at reformasjonen i Sverige var mer billedtolerant enn de fleste andre land samt at Sverige er blitt skånet for store ødeleggelser i krig.

 

Krusifikser på Gotland

På Gotland kan du se et stort antall krusifikser, mange av dem romanske.

Se flere krusifikser på Gotland her!

Se flere krusifikser fra flere land her

Se krusifikser på Sicilia her

Se fremstillinger av Kristus her

 

 

 

Kirker på Gotland med kalkmalerier av tjuvmjölkerskan

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»: Bäl, Endre, Ganthem, Norrlanda, Näs, Sanda, Silte, Öja. Verkstedet som kalles «Passionsmästaren» står sannsynligvis bak alle tyvmelkerbildene unntatt de i Öja, Silte – og muligens Sanda. Pasjonsmesteren var virksom i andre halvdel av 1400-tallet.

Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt, men biskop Jöran Wallin har beskrevet kalkmaleriene i Alskog kirke.

Det finnes liknende melketyvbilder i Uppland, Södermanland og Skåne. I Norden finnes det kun ett bilde av en mann som tyvmelker, og det er fra Danmark. I Norge finnes et eksempel i Enebakk kirke.

Melketyven (delvis utvisket her) føres Lukt inn i helvete.

 

Roma kloster

Roma kloster.

 

Ord og uttrykk

Misericordie-verkstaden omkr. 1430-1450, en gotländsk ateljé, som på grund av sin omfattande produktion av s. k. misericordiebilder (en stående, lidande Kristus) fått detta namn (Roosval, Medeltida skulptur, s. 121-138).

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan