Martin av Tours

Martin av Tours deler kappen

Martin av Tours deler kappen sin. Detalj av et alter i Rothenburg ob der Tauber. Muligens 1500-tallet (??).

 

Kalkmaleri i Hejdeby kirke på Gotland

Den hellige Martin av Tours deler sin kappe i to for å gi den ene halvdelen til en tigger. Den lille kappen han da hadde tilbake, capella, har gitt opphav til ordet kapell. Kalkmaleri i Hejdeby kirke på Gotland.

 

Ifølge Katolsk.no ble den hellige Martin av Tours (lat: Martinus) født rundt år 316 i Sabaria (ung: Szombathely; ty: Steinamanger) i Øvre Pannonia (Ungarn). Den romerske provinsen Pannonia besto av det som i dag er det vestlige Ungarn og deler av det østlige Østerrike, Slovenia og Vojvodina i Serbia. Martin var sønn av en høyere romersk offiser i den keiserlige ryttergarden som hadde steget i gradene til tribun, og som hadde slått seg ned i Pannonia etter at han var ferdig med tjenesten. Foreldrene var hedenske, men Martin fikk likevel en kristen oppdragelse på farens hjemsted Ticinum i Gallia Cisalpina, nå Pavia i regionen Lombardia i Nord-Italia.

Ti år gammel gikk Martin til kirken mot foreldrenes vilje og ble tatt opp blant katekumenene, det vil si de som forbereder seg på dåpen. På den tiden var kristendommen blitt en lovlig religion, men den var ennå på ingen måte den dominerende religionen i keiserriket.

Allerede som tolvåring hadde Martin ønske om å bli eneboer, men faren motsatte seg dette på det sterkeste, for han ville at sønnen skulle følge i hans fotspor og bli offiser i hæren. Han benyttet seg av en lov som sa at en sønn måtte gå inn i farens yrke, og derfor brakte han i 331 den femtenårige Martin til et kavaleriregiment i den romerske galliske armé. I hæren utmerket Martin seg raskt og ble snart utnevnt til kavalerioffiser i garden til keiser Konstantins sønn, den senere keiser Konstantin II (337-40), som fra 317 var caesar (underkeiser) for den vestlige delen av riket (Britannia, Gallia og Spania). Rundt 334 ble Martin stasjonert i et romersk rytterregiment i Ambianensium civitas eller Samarobriva i Gallia, dagens Amiens i Frankrike.

I Amiens lot han seg døpe rundt år 335, atten år gammel. Bakgrunnen skal ha vært denne opplevelsen, som er blitt så berømt også i kunsten:

Den unge romerske offiseren Martin kom en iskald vinterkveld ridende sammen med noen kamerater. Ved byporten i Amiens sto det en nesten naken tigger, skjelvende av kulde, og ba om en almisse. Ingen brydde seg om ham, og Martin hadde ingen penger med seg, så han tok sverdet og delte sin kappe i to og ga stakkaren den ene halvdelen. Han svøpte den andre halvparten om seg og brydde seg ikke om kameratenes hånlige latter. Samme natt så han i et syn Kristus kledd i den halve kappen, mens han sa til den hærskare med engler som omga ham: «Denne kappen har jeg fått av Martin, som ennå ikke er døpt.»1 Dette gjorde så sterkt inntrykk på ham at han straks løp bort for å la seg døpe. En senere utbrodering av legenden sier at da Martin våknet, var hans kappe blitt hel igjen, og den mirakuløse kappen ble bevart i relikviesamlingen til de merovingiske frankerkongene.

Fra Katolsk.no

 

 

Den hellige Martin av Tours. Kalkmaleri i Stenkyrka kirke på Gotland.

 

 

Abraham og Isak Adam og Eva Albertus Pictor Anna Selvtredje Dødsdansen Døpefonter Gotland Glassmalerier Gravgaver Gravminner med dødningehoder Gålrums gravfelt Helvetesmonster Kalkmalerier Kristoffer Krusifikser Løven Maria Den ammende Maria Martin av Tours Runesteiner Olav den hellige Skipssetninger på Gotland De 14 nødhjelperne De tre vise menn Erkebispegården museum