Kirker på Gotland

Garde kyrka (Gotland)

Garde kyrka (Gotland) - tårnbuen

Maleriene i tårnbuen (1100-tallet) fremstiller to mannlige helgener (muligens St. Florus og St. Laurus eller St Kosmas og St. Damianos). Ifølge Lagerlöf/Svahnström er det sannsynlig at tårnbuemaleriene er utført av en innkalt russisk eller gresk kunstner.

 

 

Detalj av maleriet i tårnbuen.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Garde kyrka

Døpefonten (andre halvdel av 1100-tallet) tilskrives den anonyme steinmesteren "Byzantios". Triumfkrusifikset fra samme tid henger i korbuen.

 

 

Krusifiks

Krusifikset er fra andre halvdel av 1100-tallet.

 

 

gravsted i gulvet

Detalj av gravminne i gulvet

 

 

takmalerier anno 1749

Takmalerier anno 1749.

 

 

epitaf i Garde kyrka

Detalj av epitaf over Pofvel Nielsøn (død 1670).

 

  • Alteroppsatsen av sandstein ble anskaffet i 1689.
  • Prekestolen er fra 1662, men ble malt først i 1699.
  • I korets nordvegg henger to epitafier av tre: over henholdsvis sogneprest Pofvel Nilsøn og prost Niels Lauritzsøn.

 

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden