Kirker på Gotland

Lau kyrka (Gotland)

krusifiks, Lau kirke

Det enorme krusifikset i Lau (midten av 1200-tallet) er et av Nordens største. Nå henger det på nordveggen. Nederst på krusifikset finnes en innfelt skulpturgruppe.

 

Krusifiks Lau kyrka

Krusifikset på veggen i Lau kirke.

 

Interessante (midlertidige?) gravminner i tre.

 

Se flere krusifikser på Gotland her!

Se et utvalg krusifikser fra hele verden her!

En av Gotlands største kirker

Lau er en av Gotlands største kirker. Langhuset er den eldste delen, oppført i første halvdel av 1200-tallet. Koret ble bygd omtrent 1300.

Lau kirke er kjent for akustikken; det skal være en etterklang på 12 sekunder.

I 1960 ble kirken restaurert av arkitekten Åke Porne, som «tog bort all protestantisk smörja».

 

kalkmaleri i Lau kirke: Kristus som verdensdommer

Kalkmaleri fra 1520 i den gjenmurte tårnbuen. Jesus Kristus som verdensdommer, omgitt av basunblåsende engler. Utenfor dette bildet: De fordømte styrtes ned i helvete (til venstre) og de salige koser seg i himmelen (til høyre). Under - og også utenfor dette bildet - står Jesus omgitt av apostler på begge sider. Og under den raden ser du planteornamenter fra 1200-tallet.

 

 

Kristi begravelse, skulpturgruppe i Lau kirke

Skulpturgruppen nederst på krusifikset viser Kristi begravelse har uvanlig godt bevart polykromi.

 

Lau kyrka

Den slitte døpefonten er laget av Sighraf på andre halvdel av 1100-tallet. Døpefonten er det eneste som finnes fra den (sannsynlige) tidligere romanske kirken som sto her før. Det treskipede langhuset er fra midten av 1200-tallet.

 

Portal Lau kirke, Gotland

Lau kirke har hele fem portaler, men de er beskjedent utsmykket.

 

  • Alterskapet med Marias kroning er laget på begynnelsen av 1400-tallet, men ble kraftig overmalt på 1700-tallet. Mariafiguren er fra 1960. Opprinnelig sto alterskapet i Närs kirke.
  • Klokken, som nå står under Kristus-maleriet i tårnbuen, er fra 1300-tallet, ifølge Anders Andrén (Lagerlöf/Svahnström sier 1400-tallet).
  • På Gotland er det bevart 22 klokker fra middelalderen.

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden