Kirker på Gotland

Lau kyrka (Gotland)

 

→ Glassmalerier

→ Kalkmalerier fra 1520 og 1200-tallet

→ Krusifiks

→ Døpefonten (Sighraf)

→ Alterskap

→ Portaler

→ Søyleføtter

→ Gravminner

→ Ruin av prestegården

En av Gotlands største kirker

Lau er en av Gotlands største kirker. Skipet er den eldste delen, oppført i første halvdel av 1200-tallet. Koret ble bygd omtrent 1300.

Lau kirke er kjent for akustikken; det skal være en etterklang på 12 sekunder.

I 1960 ble kirken restaurert av arkitekten Åke Porne, som «tog bort all protestantisk smörja».

 

Glassmalerier i Lau kirke

Glassmaleri, Lau kyrka

Det eldste glassmaleriet har sannsynligvis stått i den romanske kirken. Det viser en velsignende engel.

 

Glassmaleri, Lau kyrka

Glassmaleri, senromansk stil. Engel.

Middelalderske glassmalerier på Gotland

Middelalderske glassmalerier finner du i følgende kirker på Gotland: Ardre, Barlingbo, Etelhem, Gerum, Hejde, Hörsne, Lau, Rone, Silte, Sjonhem,

 

 

Kalkmalerier fra 1520 og 1200-tallet

kalkmaleri i Lau kirke: Kristus som verdensdommer

Kalkmaleri fra 1520 i den gjenmurte tårnbuen. Jesus Kristus som verdensdommer, omgitt av basunblåsende engler. Utenfor dette bildet: De fordømte styrtes ned i helvete (til venstre) og de salige koser seg i himmelen (til høyre). Under - og også utenfor dette bildet - står Jesus omgitt av apostler på begge sider.

 

Kalkmalerier av Mesteren fra 1520

Kalkmalerier av Mesteren fra 1520 er representert med kalkmalerier i følgende gotlandske kirker: Alva, Lau og Väte,

 

Den doble raden med innvielseskors i midten stammer fra 1200-tallet. Figurene på oversiden ble laget i 1520.

 

MDXX (1520).

Øverst på dette bildet: de døde står opp av sine graver på dommedag.

 

djevelmonster, Lau kyrka

Til høyre på det store kalkmaleriet fra 1520 gaper det velkjente djevelmonsteret og tar imot de fortapte sjelene som er på vei inn i helvete. Dette er et tablå som var velkjent fra religiøse skuespill.

 

Krusifiks

 

Krusifiks Lau kyrka

Krusifikset på veggen i Lau kirke.

 

krusifiks, Lau kirke

Det enorme krusifikset i Lau (midten av 1200-tallet) er et av Nordens største. Nå henger det på nordveggen. Nederst på krusifikset finnes en innfelt skulpturgruppe.

 

Kristi begravelse, skulpturgruppe i Lau kirke

Skulpturgruppen nederst på krusifikset viser Kristi begravelse har uvanlig godt bevart polykromi.

Se flere krusifikser på Gotland her!

Se et utvalg krusifikser fra hele verden her!

Døpefonten (Sigraf)

Lau kyrka

Den slitte døpefonten er laget av Sighraf på andre halvdel av 1100-tallet. Døpefonten er det eneste som finnes fra den (sannsynlige) tidligere romanske kirken som sto her før. Det treskipede kirkerommet er fra midten av 1200-tallet.

Begge de to store lyskronene av jern er fra middelalderen.

 

 

 

 

 

Døpefonter på Gotland laget av Sigraf (også skrevet Sigraf (Sighraf, Sighrafr etc., ca.1175–1210)

Bro, Eke, Grötlingbo, Lau, Silte

Vi kjenner Sigrafs navn fordi han signerte en av døpefontene, som står i Aa kirke på Bornholm. Han synes å ha konsentrert sin døpefontproduksjon om eksport.

 

Alterskap

Alterskapet sto opprinnelig i När kirke. Det er sannsynligvis laget i Lübeck i første halvdel av 1400-tallet og ble kjøpt fra När i 1703.

 

Til toppen av siden

 

Portaler

Portal Lau kirke, Gotland

Lau kirke har hele fem portaler.

 

Guds lam. Kapitel på portal, Lau kirke, Gotland

Guds lam på et kapitel på nordportalen. En liten menneskefigur griper seg om høyre håndledd med venstre hånd. Evert Lindkvist hevder i boken Gotlands romanska stenskulptur - visuella budskap i sten at kampen mellom det gode (lammet) og det onde (det løveliknende monsteret) kan symbolisere Gotlands kamp mot konkurrentene.

Motivet lam med korsstav, fane og korsglorie finnes på døpefonter fra Bysantios-gruppen i Vamlingbo, Atlingbo og Garde.

 

Dette monsteret skal være en løve, ifølge de lærde.

 

Ørn som biter på vulsten, et motiv vi gjenkjenner fra andre kirker på Gotland.

 

 

 

Furusvermer (Sphinx pinastri)

To furusvermere (Sphinx pinastri) ble så å si tatt med buksene nede mens de holdt på med sin «sengekos» på en av portalene på Lau kirke.

 

Cover til Evert Lindkvist: Gotlands romanska stenskulptur - visuella budskap i sten 

 

Søyleføtter (søylebasis)

Det finnes åtte søyler i kirken. De har forskjellige figurer og vekstornamentikk på søylefoten.

Figur på søylefot, Lau kirke (Gotland)

Monster eller djevel med horn og tunge som henger ut av munnen.

 

Figur på søylefot, Lau kirke (Gotland)

Mann med flettet skjegg og stilisert hår.

 

Figur på søylefot, Lau kirke (Gotland)

Vær med mandelformede, utstående øyne og krumme horn.

 

Figur på søylefot, Lau kirke (Gotland)

Kvinnehode (?) med hår som går over i planter.

 

Gravminner

Interessante gravminner i tre fra ca. 1910.

Ruin av prestegården

På nordsiden av kirken ligger det ruiner av en hus fra middelalderen, høyst sannsynlig prestegården.

 

 

  • Alterskapet med Marias kroning er laget på begynnelsen av 1400-tallet, men ble kraftig overmalt på 1700-tallet. Mariafiguren er fra 1960. Opprinnelig sto alterskapet i Närs kirke.
  • Klokken, som nå står under Kristus-maleriet i tårnbuen, er fra 1300-tallet, ifølge Anders Andrén (Lagerlöf/Svahnström sier 1400-tallet).
  • På Gotland er det bevart 22 klokker fra middelalderen.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden