Kristen ikonografi

Fortellingen om Abraham og Isak

Abraham i ferd med å ofre sønnen Isak. Detalj av maleri på et skap av eik. Fra Katharinakirken i Lübeck ca. 1480. Laget av en av Hermen Rodes elever. Nå i St. Annen-Museum i Lübeck.

 

Abraham og Isak på alteroppsatsens hovedfelt i Näs kirke på Gotland.

 

Abraham og Isak er et av de mest kjente motivene i kristen ikonografi. Motivet er hentet fra Det gamle testamentet (1 Mos 22,5-13), der Gud ber Abraham om å ofre sin sønn Isak som et bevis på sin lydighet.

I den kristne kunsten fremstilles ofte Abraham med kniven i hånden, klar til å ofre Isak på alteret. I bakgrunnen er det ofte engler som ser på. Motivet symboliserer Kristi offer på korset.

Ikonografien rundt dette motivet er viktig for å forstå ideen om Kristi offer for menneskeheten. I mange avbildninger av dette motivet er Isak ofte representert som en yngre versjon av Kristus.

 

 

Illustrasjon i bibel fra 1476: Fortellingen om Abraham og Isak

Illustrasjon i Den rette Billed Bibel fra 1746. Faksimile fra Nasjonalbiblioteket.

 

 

To typologiske forbilder for korsfestelsen (Matt 27,35): Moses og kobberslangen og Abraham i ferd med å ofre sønnen Isak.

Til venstre: Moses og kobberslangen (4 Mos 6-9). Motivet er et typologisk forbilde for korsfestelsen.

Da sendte Herren giftslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. 7 Folket kom til Moses og sa: «Vi syndet da vi talte mot Herren og mot deg. Be nå til Herren at han må ta slangene bort fra oss!» Og Moses gikk i forbønn for folket. 8 Da sa Herren til ham: «Lag deg en slange og sett den på en stang! Hver den som blir bitt, skal berge livet når han ser opp på den.» 9 Moses laget en kobberslange og satte den på en stang. Og det gikk slik at når en mann ble bitt av en slange, berget han livet ved å se på kobberslangen. (1978/85-utg.)

Til høyre: Abraham i ferd med å drepe sønnen Isak, men stanses av en engel. Motivet er et typologisk forbilde for korsfestelsen.

1 Mos 22,5-13: Da sa Abraham til tjenesteguttene sine: «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit bort for å tilbe; og så kommer vi tilbake til dere.» 6 Så tok Abraham offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden; og så gikk de sammen, de to. 7 Da sa Isak til sin far Abraham: «Du far!» Og han svarte: «Ja, gutten min.» Isak sa: «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet som vi skal ofre?» 8 Abraham svarte: «Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, gutten min.» Og så gikk de videre sammen, de to. 9 Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret, oppå veden. 10 Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. 11 Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» 12 Da sa engelen: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.» 13 Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene i et kjerr like bak ham. Da gikk han bort og tok væren og ofret den som brennoffer istedenfor sønnen sin.

Kilder: Pia Melin / Christina Sandquist Öberg: Albertus Pictor - målare av sin tid I–II (bd. II s. 303-304), Pia Melin: Fåfängans förgänglighet : allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor, Wikipedia, Nettbibelen

 

 

Albertus Pictor: Isak og Abraham, Täby kyrka (Sverige)

1 Mos 22,6-7: Så tok Abraham offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han ilden og kniven i hånden; og så gikk de sammen, de to. 7 Da sa Isak til sin far Abraham: «Du far!» Og han svarte: «Ja, gutten min.» Isak sa: «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet som vi skal ofre?»

 

Abraham i ferd med å ofre Isak (kalkmaleri av Albertus Pictor)

 

 

fra ‘Winchester Psalter’ (‘Psalter of Henry of Blois’)

Illustrasjon i form av en tegneserie i tre deler fra ‘Winchester Psalter’ (‘Psalter of Henry of Blois’), et manuskript fra midten av 1200-tallet. Public domain, British Library.

 

Abraham i ferd med å ofre sønnen Isak. Mosaikk i katedralen i Monreale på Sicilia.

 

Abraham og Isak på alteroppsatsens hovedfelt i Näs kirke på Gotland

Abraham og Isak på alteroppsatsens hovedfelt i Näs kirke på Gotland.

Tragedien i Rendalen: En Abraham og Isak-fortelling fra virkeligheten

Sommeren 1721 tar Olav Tollefsen Fiskvik sønnen Halvor med seg ut i skogen for å hente bark. Der dreper han sønnen med en øks.

Historien er gjenfortalt på Nasjonalbibliotekets hjemmeside