Kristen ikonografi

På disse sidene finner du eksempler på noen av de vanligste motivene vi finner i den kristne ikonografien. Motivene var ofte standardisert, noen ganger temmelig formelpreget, men de utviklet seg gjennom århundredene.

Korsfestelsen

Kristus på korset, ofte omgitt av Maria og Johannes, samt andre figurer. Maria står på Jesu høyre side; Johannes på hans venstre side, ofte med hodet på skakke og kinnet hvilende i hånden som uttrykk for sorg.

Se bilder av korsfestelsen her…

Maria og Jesusbarnet

Maria med det lille Jesusbarnet på fanget. Motivet finnes i mange varianter, både med og uten pupp.

Se bilder av Jomfru Maria med Jesusbarnet på fanget…

Den sørgende Maria

Den sørgende Maria. Skulptur (ca. 1505) av Tilman Riemenschneider (ca. 1460–1531) i Museum für Franken i Würzburg. Skulpturen var opprinnelig en del av en kalvariegruppe.

Marias død

Marias død og himmelfart i en kirke i Ragusa på Sicilia.

Nattverden

Dette motivet viser Jesus og disiplene som spiser nattverd sammen. Judas holder ofte blodpengene godt synlig og sitter ofte lengst frem i bildet.

Se bilder av nattverden (det siste måltid) her…

Nådestolen (Gnadenstuhl)

Nådestolen (tysk: Gnadenstuhl, engelsk: Throne of Grace) viser Gud Faderen sittende på en trone mens han holder den korsfestede Sønnen på korset, og ofte med Den Hellige Ånd i form av en due som flyr mellom Faderen og Sønnen.

Se bilder av nådestolen her …

Pantokrator

Fremstilling av Kristus som hersker over alt. Han har som regel en bok eller en rull i hånden, og hans andre hånd holder en seierskrans eller gir en velsignelse.

Se bilder av Kristus Pantokrator her…

Tornekroningen

Kristus får tornekronen på hodet.

Se bilder av tornekroningen her…

Smertemannen (Jesus)

Se fremstillinger av Jesus som Smertemannen her…

 

Nedtagelsen av korset

nedtagningen av korset

Se bilder av nedtagelsen av korset her…

Johannes Døperen

Johannes Døperen var en profet og predikant som døpte mennesker i elven Jordan.

Anna selv tredje (Anna selbdritt)

Anna selv tredje - en fremstilling av Marias mor Anna sammen med Maria og Jesusbarnet.

Se fremstillinger av Anna selv tredje her…

 

Abraham og Isak

Detalj av maleri på et skap av eik. Fra Katharinakirken i Lübeck ca. 1480. Laget av en av Hermen Rodes elever. Abraham og Isak. Nå i St. Annen-Museum i Lübeck.

Se fremstillinger av Abraham og Isak her…

 

Adam og Eva

Korsfestelsen

Judaskysset

De fem kloke og de fem uforstandige brudepikene (Matt 25,1-13)

Barnemordet i Betlehem

Kristi begråtelse

Marias himmelfart (Italiensk: L’Assunzione di Maria, engelsk: Mariä Himmelfahrt)

Jesu fødsel: Dette motivet viser Jesus i krybben i en stall i Betlehem. Ofte sees Josef og et esel. Vanlig motiv på Gotland på middelalderen.

Jesu dåp: Dette motivet viser Jesus som døpes av døperen Johannes i elven Jordan.

Jesu oppstandelse: Dette motivet viser Kristus som står opp fra graven.

Jesu himmelfart: Dette motivet viser Kristus som stiger opp til himmelen.

Jesu gjenkomst som verdensdommer: Dette motivet viser Kristus som kommer tilbake på dommens dag for å dømme levende og døde.

De tre vise menn: Dette motivet viser de tre vise menn som kom for å tilbe Jesusbarnet. De har med seg gull, røkelse og myrra.

Hyrdenes tilbedelse: Dette motivet viser hyrdene som kommer for å tilbe Jesusbarnet.

Sankt Georg og dragen: Dette motivet viser Sankt Georg som dreper en drage.

Sankt Mikael og dragen: Dette motivet viser Sankt Mikael som bekjemper Satan.