Kirker på Gotland

Fröjel kyrka (Gotland)

Fröjel kyrka (Gotland)

Fröjel kirke er en såkalt kløvsadelkirke. De tre delene gjenspeiler tre byggetrinn. Det lille romanske skipet ble bygget på slutten av 1100-tallet. Tårnet ble bygget i første halvdel av 1200-tallet. Det store koret er fra ca. 1300.

Kløvsadelkirker på Gotland

De såkalte kløvsadelkirkene har et skip som er lavere enn koret og tårnet.

Alskog kirke

Garde kirke

Follingbo

Fröjel kirke

Källunge kirke

Lye kirke

 

Triumfkrusifiks Fröjel kyrka (ringkors), 1200 eller 1300-tallet

Triumfkrusifikset i Fröjel kirke er et såkalt ringkors. Det stammer fra 1200- eller 1300-tallet.

«Fröjels kyrka vid västra kusten är en av Gotlands vackrast belägna kyrkor, med en vid utsikt mot Karlsöarna och det öppna havet,» skriver Lagerlöf og Svahnström i Gotlands kyrkor (1973).

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland:

Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte, Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

Døpefont Fröjel kirke

Døpefontens kum er fra 1300-tallet (Fröjel-gruppen).

 

Trojaborg, Fröjel kyrka (labyrint)

Labyrinten – en såkalt trojaborg – utenfor Fröjel kirke kan stamme fra førkristen tid. Det er sannsynlig at dette var en kultplass før kristendommen ble innført. Fröjel betyr «Frejas helgedom», ifølge Änglar och drakar.

 

Trojaborg

Trojaborg. Tegning (nå Public Domain) fra Nordisk familjebok.

 

Vindmølle jeg kjørte forbi på vei til Fröjel kirke.

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan