Kirker på Gotland

Fröjel kyrka (Gotland)

Fröjel kyrka (Gotland)

Fröjel kirke er en såkalt kløvsadelkirke. De tre delene gjenspeiler tre byggetrinn. Det lille romanske skipet ble bygget på slutten av 1100-tallet. Tårnet ble bygget i første halvdel av 1200-tallet. Det store koret er fra ca. 1300.

 

Strelow Fröjel innvielsesår 1166

Hans N. Strelow har 1166 som byggeår. Han skriver navnet ‘Frøill’.

 

Triumfkrusifiks Fröjel kyrka (ringkors), 1200 eller 1300-tallet

Triumfkrusifikset i Fröjel kirke er et såkalt ringkors. Det stammer fra 1200- eller 1300-tallet.

«Fröjels kyrka vid västra kusten är en av Gotlands vackrast belägna kyrkor, med en vid utsikt mot Karlsöarna och det öppna havet,» skriver Lagerlöf og Svahnström i Gotlands kyrkor (1973).

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

Døpefont Fröjel kirke

Døpefontens kum er fra 1300-tallet (Fröjel-gruppen).

 

døpefont Fröjel kirke

Døpefonten i Fröjel kirke er todelt. Foten stammer fra Byzantios’ verksted (muligens fra 1166, ref. Strelow), kummen fra første halvdel av 1300-tallet. Den tilhører en gruppe døpefonter som ble eksportert fra Gotland til Skåne, Nord-Tyskland og Danmark og kalles Fröjel-gruppen. Kummen ble reparert i 1776.

 

Trojaborg, Fröjel kyrka (labyrint)

Labyrinten – en såkalt trojaborg – utenfor Fröjel kirke kan stamme fra førkristen tid. Det er sannsynlig at dette var en kultplass før kristendommen ble innført. Fröjel betyr «Frejas helgedom», ifølge Änglar och drakar.

 

Trojaborg

Trojaborg. Tegning (nå Public Domain) fra Nordisk familjebok.

 

Korportalen.

 

Korportalen.

 

Kalkmaleri i Fröjel kirke.

 

Kalkmaleri i korhvelv

Kalkmaleri i korhvelvet, sannsynligvis fra ca. 1270. I hvelvdekorasjonene kan man se drage, hjort, løve og griff.

 

Alteroppsats med Christian IVs monogram

Alteroppsatsen i Fröjel kirke (fra 1638). Legg merke til Christian IVs monogram øverst.

Barokke alteroppsatser av sandstein med Christian IVs monogram – en politisk manifestasjon av Gotlands danskhet – finnes i følgende kirker på Gotland:

Rute (uten år, men den er fra 1627-33; i 1681 ble den overført fra Visby slottskirke til Rute)

Hogrän (1634)

Fröjel kirke (1638)

Västergarn (1641)

Klinte (1643)

Hablingbo (1643)

Öja (1643)

Alteroppsatsene ble laget av steinhuggere i Burgsvik. Christian IVs monogram finnes dessuten på søylen i kirkerommet i Fleringe kirke.

 

 

Fröjels kastal

Fröjels kastal når man kommer fra Fröjel kirke.

Kastaler på Gotland

 

Prekestolens merkelige sidevegg er inndelt i fire felter med evangelistene. Ca. 1600, muligens før.

 

Vindmølle på veien til Fröjel kirke.

 

Kløvsadelkirker på Gotland

De såkalte kløvsadelkirkene har et skip som er lavere enn koret og tårnet.

Alskog kirke

Follingbo kirke

Fröjel kirke

Garde kirke

Guldrupe kirke

Hejde kirke

Källunge kirke

Lummelunda kirke

Lye kirke

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan