Kirker på Gotland

Hemse kyrka (Gotland)

Hemse kirke og forsamlingshus.

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Alteroppsatsen

 

Krusifiks

krusifiks Hemse kyrka

Krusifikset fra slutten av 1100-tallet.

Før den nåværende Hemse kirke ble bygd, fantes det på samme sted en stavkirke som ble oppført under den første kristne tiden på 1000-tallet. Kirkens kraftige og rikt utsmykkede eikeplanker var brukt som tregolv i dagens Hemse kirke. Denne stavkirken er den eneste noenlunde komplette kirken fra kristningstiden i Sverige. Den er nå lagret på Statens historiska museum i Stockholm, ifølge Wikipedia-artikkelen.

 

Kalkmalerier

kalkmaleri Hemse kyrka

Kristus som verdensdommer med rettferdighetens sverd og nådens lilje. Kalkmaleri (1300-tallet) bak alteret.

 

Pasjonsfrisen på nordveggen og helgenbildene er utført av pasjonsmesterens verksted.

 

Flukten til Egypt. Kalkmaleri av den såkalte pasjonsmesteren eller hans verksted.

 

St. Göran (den hellige Georg) dreper dragen. Malt av "pasjonsmesteren" eller hans verksted på midten av 1400-tallet eller senere.

Historien om St. Georg og dragen ble populær gjennom Jacobus de Voraignes Legenda Aurea fra 1200-tallet. Utenfor Silene i Libya skal det ha levd en drage som terroriserte hele landet. Med sin ånde forgiftet den alle som nærmet seg, men hver dag ble den stagget ved at man ofret to sauer til den. Da det snart ikke var flere sauer igjen, måtte de erstattes med et menneske, som var valgt ut ved loddtrekning. Loddet hadde falt på kongens datter, prinsesse Cleolinda, som gikk sin skjebne i møte kledd som en brud og ble lenket til en stein utenfor byen. Men Georg, en «ridder» fra Kappadokia, angrep dragen, stakk den med sin lanse og førte den som fange inn til byen, trukket etter prinsessens belte, som om den var fullstendig tam. Georg ba folket om ikke å være redde. Hvis de ville tro på Jesus Kristus og bli døpt, ville han befri dem fra uhyret. Kongen og folket gikk med på det, Georg drepte dragen og fire oksekjerrer måtte til for å frakte bort kadaveret. 15.000 mennesker ble døpt. Georg ville ikke ha noen belønning, men ba kongen om å skaffe kirker, ære prester og vise medfølelse med de fattige. (Etter Per Einar Oddens overesettelse og gjengivelse på Katolsk.no)

 

Kalkmalerier av helgener på korets nordvegg.

 

Kalkmalerier utført av pasjonsmesterens verksted.

 

Helgenbildene er malt etter 1450 av pasjonsmesterens verksted.

 

Apsis med alter (1699, "sannolikt tilverkad i Burgsvik") og kalkmalerier fra 1300-tallet.

 

Innvielseskors.

 

Alteroppsatsen

Apsis med alter (1699, "sannolikt tilverkad i Burgsvik") og kalkmalerier.

 

Runer i korbuen

Runer risset inn i veggen i Hemse kirke på Gotland; det er det samme ordet (futark) som gjentas mange ganger, muligens som en besvergelse mot onde ånder.

 

Runer: Hemse kyrka, Gotland

Detalj av runene i veggen.

Fakta om Hemse kirke

  • Alle kalkmaleriene er fra middelalderen, men fra ulike perioder
  • Det eldste kalkmaleriet finner du på nordveggen. Det forestiller to kentaurer som angriper livstreet. Innskriften FINIS ADEST VERE PRECIUM VULT SCRIPTOR HABERE oversettes med "Slutet är nära och skrivaren (målaren) vil ha sin løn". Nedenfor står: UT ROSA FLOS FLORIUM SIC EST DOMUS ISTA DOMORUM som oversettes med "Liksom rosen är blommornas blomma så är detta hus det förnämsta bland hus". (Lagerlöf/Svahnström)
  • En omfattende restaurering ble utført i 1962-63.

 

Stavkirken i Hemse

Hemse stavkirke

Rekonstruksjon av den første kirken i Hemse, en stavkirke. Det er den eneste noenlunde fullstendig bevarte stavkirken i Sverige. Plankene som er brukt her stammer fra Hemse, Guldrupe og Eke kirke. Triumfkrusifikset er fra sent 1100-tall. Det har stått i Hangvar kirke. Rekonstruksjonen står i Gotlands Museum.

 

Hemse kyrka

Hemse kyrka på Gotland. Kirkeklokken (tilhørende "Apengetergruppen") i tårnet er fra begynnelsen av 1400-tallet.

Les om Hans Apengeter (ca 1300 – ca 1351) her!

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Til toppen av siden