Kirker på Gotland

Viklau kyrka (Gotland)

Viklau-madonnaen fra 1100-tallet. Denne originalen står nå på Historisk Museum i Stockholm.

 

I denne videoen forteller Pia Melin at man i forbindelse med konservering av Viklau-madonnaen fant et hulrom i skulpturens hode. Der lå det en pose med en bit av et bein, som viste seg å være 3500 år gammel. Man vet ikke om beinet stammer fra et dyr eller et menneske.

 

 

Triumfkrusifikset i Viklau kirke

Triumfkrusifikset i Viklau kirke (1100-tallet) ble laget omtrent samtidig med Viklau-madonnaen (da skipet var ferdigbygget), men Lagerlöf og Svahnström antar at det stammer fra et annet treskjærerverksted.

 

Viklau kirke på Gotland.

Viklau kirke på Gotland.

 

Interiøret i Viklau kirke

Interiøret i Viklau kirke er enkelt og mangler kalkmalerier.

 

Døpefont i Viklau kirke

Detalj av døpefonten. Kristus fjerner lokket av Lasarus’ kiste. Døpefonten i Viklau kirke er fra slutten av 1100-tallet. Den tilskrives en anonym mester, muligens en av Hegvalds medhjelpere eller en av hans lærlinger. (Lagerlöf og Svahnström)

 

Maria besøker Elisabeth. Døpefonten i Viklau kirke, Gotland

Maria besøker Elisabeth. Lukas forteller (Luk 1,39-56) at Maria noen dager etter bebudelsen besøkte sin slektning Elisabeth, som var gift med Zacharias (Sakarja). Elisabeth var blitt gravid i høy alder seks måneder før (Luk 1,5-25). Da Maria gikk inn og hilste, rørte barnet på seg i Elisabeth, som ble fylt av Den Hellige Ånd og proklamerte: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt» (Luk 1,42). Denne hilsenen har senere gått inn i den katolske bønnen Ave Maria («Hill deg Maria»), som starter med engelen Gabriels hilsen til Maria: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» (Luk 1,28). (Katolsk.no)

Illustrasjon som viser byggetrinnene

Viklau kyrka

Illustrasjon fra brosjyren om Viklau kirke viser de forskjellige byggetrinnene. Illustratør: Helena Duveborg. Gjengitt med tillatelse.

 

Altertavlen i Viklau kirke er laget av tre. Den ble laget på slutten av 1600-tallet, men først malt i 1735.

Åpningstid Viklau kirke

Viklau kirke er normalt åpen for besøk mellom kl. 9 og 19 om sommeren (15. mai – 15. september). Utenom dette kan en av klokkerne eller presten kontaktes.

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Anga kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan