Kirker på Gotland

Vamlingbo kyrka (Gotland)

Den første kirken som sto her, var en trekirke. Den ble erstattet av en romansk steinkirke med tårn på midten av 1100-tallet. Rester av denne første steinkirken finnes i form av relieffer som nå er innmurt i ytterveggen på sørsiden. Et helt nytt langhus og kor ble bygd på midten av 1200-tallet.

 

Vamlingbo kyrka - eksteriør

Vamlingbo kirke.

 

Vamlingbo kirke - interiør

Interiøret i Vamlingbo kirke. Bak søylen til venstre er kalkmaleriet som viser erkeengelen Mikael mens han veier keiserens sjel. Døpefonten i forgrunnen er fra 1100-tallet, mens den gjennomsiktige turisten til høyre er av nyere dato.

Se flere døpefonter på Gotland her!

I koret finnes det mange gravstener i gulvet.

 

Vamlingbo kyrka (Gotland) - kalkmaleri

Kalkmaleri fra midten av 1200-tallet som viser kampen mellom det gode og det onde. Den tysk-romerske keiseren Henrik II ligger for døden. Erkeengelen Mikael veier keiserens sjel. På venstre side av vektskålen jobber djevlene. Lokalt i Vamlingbo ble maleriet oppfattet som erkeengelens grav; helt opp til midten av 1600-tallet ble det derfor ofret her.

Lagerlöf/Svahnström omtaler maleriet som "en av de största och märkligaste figurmålningar som är kända från Gotlands medeltid".

Se flere kalkmalerier her

 

Vamlingbo kirke

Djevlene jobber som bare faen med å få vektskålet til å bikke over i favør av helvete slik at den tysk-romerske keiseren Henrik IIs sjel skal gå til evig fortapelse.

 

Vamlingbo kyrka: takdekorasjoner i koret

Livstreet på nordveggen og takdekorasjoner i koret er fra andre halvdel av 1200-tallet.

 

Vamlingbo kyrka

Merkelig hundemonster i taket i Vamlingbo kyrka fra slutten av 1200-tallet, ifølge Lagerlöf/Svahnström.

 

Vamlingbo kyrka

Kalkmaleri (ca. 1320) av St. Kristoffer som bærer Jesusbarnet. Under: sakramentskapet.

 

Vamlingbo kyrka

Takdekorasjon.

 

altertavle, Vamlingbo kirke

Altertavlen stammer fra første halvdel av 1300-tallet.

 

 

altertavle Vamlingbo

Detalj av altertavlen fra første halvdel av 1300-tallet i Vamlingbo kirke.

 

 

Hodeskalle ved foten korset i altertavlen.

 

 

Lars Ardelius' grav

JAG VAR, DU ÄR

Graven til den svenske forfatteren Lars Ardelius står på Vamlingbo kirkegård.

 

 

relieffer i muren Vamlingbo kyrka

Relieffer i muren Vamlingbo kyrka stammer fra den første steinkirken (1100-tallet) som sto her. Opprinnelsen er sannsynligvis to store romanske gravmonumenter.

 

 

Vamlingbo kyrka

Detalj av relieffet lengst til høyre.

 

Vamlingbo kyrka

Detalj av relieff.

Hvilke middelalderkirker på Gotland «må» du se?

Om du ikke har tid til å legge ut på en mange ukers kirkesafari, anbefales følgende kirker som en start:

Bro kirke

Fide kirke

Gothem kirke: unike kalkmalerier laget av en tysk maler ca.1300

Grötlingbo kirke

Hablingbo kirke

Mästerby kirke

Vallstena kirke har Gotlands vakreste triumfbue, en nydelig utskåret fattigbøsse, 1300-tallsgravminner med tekst på latin og runer og merkelige figurer (hoder) på altertavlens hjørner

Vamlingbo kirke

Öja kirke

Mer om Vamlingbo kirke

  • Glassmaleriene er kopier (Lagerlöf/Svahnström)
  • Altertavlen er fra første halvdel av 1330-tallet (Lagerlöf/Svahnström)
  • Dekorasjonene i taket i langhuset er fra ca. 1700 (Lagerlöf/Svahnström)
  • En moderne kalkstensskulptur av Maria med Jesusbarnet står i langhusets nordøstre hjørne. Det er laget av Sven Lundqvist (1971)
  • Kirken ble restaurert i 1961 og 1987-88.
  • Epitafier i sandsten og tre fra 1600- og 1700-tallet.

Kilder

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Her finner du en oversikt over kilder brukt til innholdet på Gravgaver.no

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan