Kirker på Gotland

Vamlingbo kyrka (Gotland)

Den første kirken som sto her, var en trekirke. Den ble erstattet av en romansk steinkirke med tårn på midten av 1100-tallet. Rester av denne første steinkirken finnes i form av relieffer som nå er innmurt i ytterveggen på sørsiden. Et helt nytt skip og kor ble bygd på midten av 1200-tallet, og det er denne kirken vi ser i dag.

Vamlingbo kirke var sannsynligvis viet til erkeengelen Mikael. Menigheten trodde at han lå begravet ved (eller i?) kirken og brakte offer til graven. Dette likte ikke biskopen, som forbød dette i 1658.

 

Vamlingbo kyrka - eksteriør

Vamlingbo kirke.

Ikoniske kirker på Gotland

De såkalte ikoniske kirkene på Gotland hadde relieff-friser oppunder taket på fasadenes utside. Disse kalles rundbuefriser. Ingen av disse er fullstendig bevart slik de opprinnelig sto, men relieffene er bygget inn i fasadene på de ombygde kirkene.

Bro kirke, Endre kirke, Grötlingbo kirke, Hablingbo kirke, Hejnum kirke, Roma kirke, Vamlingbo kirke, Vänge kirke, Väte kirke

 

Vamlingbo kirke - interiør

Interiøret i Vamlingbo kirke. Bak søylen til venstre er kalkmaleriet som viser erkeengelen Mikael mens han veier keiserens sjel. Døpefonten i forgrunnen er fra 1100-tallet, et verk av Byzantios, mens den gjennomsiktige turisten til høyre er av nyere dato.

Se flere døpefonter på Gotland her!

I koret finnes det mange gravstener i gulvet.

 

Vamlingbo kyrka (Gotland) - kalkmaleri

Kalkmaleri fra midten av 1200-tallet som viser kampen mellom det gode og det onde. Den tysk-romerske keiseren Henrik II ligger for døden. Erkeengelen Mikael veier keiserens sjel. På venstre side av vektskålen jobber djevlene. Lokalt i Vamlingbo ble maleriet oppfattet som erkeengelens grav; helt opp til midten av 1600-tallet ble det derfor ofret her.

Lagerlöf/Svahnström omtaler maleriet som "en av de största och märkligaste figurmålningar som är kända från Gotlands medeltid".

Se flere kalkmalerier her

 

 

Vamlingbo kirke

Djevlene jobber som bare faen med å få vektskålet til å bikke over i favør av helvete slik at den tysk-romerske keiseren Henrik IIs sjel skal gå til evig fortapelse.

 

Vamlingbo kyrka: takdekorasjoner i koret

Livstreet på nordveggen og takdekorasjoner i koret er fra andre halvdel av 1200-tallet.

 

Livstreet Vamlingbo kyrka

Livstreet i Vamlingbo kirke.

 

Vamlingbo kyrka

Merkelig hundemonster i taket i Vamlingbo kyrka fra slutten av 1200-tallet, ifølge Lagerlöf/Svahnström.

 

Vamlingbo kyrka

Kalkmaleri (ca. 1320) av St. Kristoffer som bærer Jesusbarnet. Under: sakramentskapet.

 

Vamlingbo kyrka

Takdekorasjon.

 

altertavle, Vamlingbo kirke

Altertavlen stammer fra første halvdel av 1300-tallet.

 

 

altertavle Vamlingbo

Detalj av altertavlen fra første halvdel av 1300-tallet i Vamlingbo kirke.

 

 

Hodeskalle ved foten korset i altertavlen.

 

Åpningen bak prekestolen i triumfbuemuren er en såkalt ambo. Den fungerte som talerstol i middelalderen. Dette er den eneste ambo som finnes på Gotland, ifølge Lagerlöf og Svahnström.

 

Fire timeglass ved prekestolen

Fire timeglass ved prekestolen. For at ikke presten skulle preke for lenge?

 

Lars Ardelius' grav

JAG VAR, DU ÄR

Graven til den svenske forfatteren Lars Ardelius står på Vamlingbo kirkegård.

 

 

relieffer i muren Vamlingbo kyrka

Relieffer i muren Vamlingbo kyrka stammer fra den første steinkirken (andre halvdel av 1100-tallet) som sto her. Opprinnelsen – i det minste når det gjelder de med bilder av Jesus og apostlene – er sannsynligvis to store romanske gravmonumenter.

 

 

Vamlingbo kyrka

Detalj av relieffet lengst til høyre.

 

Vamlingbo kyrka

Detalj av relieff.

Hvilke middelalderkirker på Gotland «må» du se?

Om du ikke har tid til å legge ut på en mange ukers kirkesafari, anbefales følgende kirker som en start:

Bro kirke

Fide kirke

Gothem kirke: unike kalkmalerier laget av en tysk maler ca.1300

Grötlingbo kirke

Hablingbo kirke

Lärbro kirke har et av Gotlands vakreste kirkerom. Dessuten et merkverdig åttekantet tårn.

Mästerby kirke

Stenkyrka kirke har usedvanlig mange kalkmalerier. Korbuene er også svært vakre. En egen side om kalkmaleriene (dekorasjonene) finner du her. En egen side om døpefonten finner du her.

Vallstena kirke har Gotlands vakreste triumfbue, en nydelig utskåret fattigbøsse, 1300-tallsgravminner med tekst på latin og runer og merkelige figurer (hoder) på altertavlens hjørner

Vamlingbo kirke

Öja kirke

Mer om Vamlingbo kirke

  • Glassmaleriene er kopier (Lagerlöf/Svahnström)
  • Altertavlen er fra første halvdel av 1330-tallet (Lagerlöf/Svahnström)
  • Dekorasjonene i taket i langhuset er fra ca. 1700 (Lagerlöf/Svahnström)
  • En moderne kalkstensskulptur av Maria med Jesusbarnet står i langhusets nordøstre hjørne. Det er laget av Sven Lundqvist (1971)
  • Kirken ble restaurert i 1961 og 1987-88.
  • Epitafier i sandsten og tre fra 1600- og 1700-tallet.

Kilder

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Her finner du en oversikt over kilder brukt til innholdet på Gravgaver.no

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan