Krist kirkegård (Oslo)

Krist kirkegård ligger bak det gamle Deichman-bygget og har inngang fra Grubbegata rett ved siden av Svenska kyrkan. Den lille kirkegården er åpen for publikum fra 1. mai til 1. oktober kl. 09.00–15.30. På kirkegården står den såkalte Peststøtten, som er Oslos eldste gravminne.

Peststøtten fra 1654

Peststøtten fra 1654

Den såkalte Peststøtten er Oslos eldste gravminne og også Oslo bys eldste offentlige monument. Støtten ble satt opp i 1654 i forbindelse med innvielsen av kirkegården. Pesten i 1654 var den siste utløper av svartedauden. I bakgrunnen ser du Deichmanske bibliotek.

 

 

IESU CHRISTO TIL ÆRE SOM OPUÆCKER DE DØDE ER DENE KIRKCKEGAARD I DEN STORE PESTIS TID A°. 1654. ANORDNET AF.

IESU CHRISTO TIL ÆRE SOM OPUÆCKER DE DØDE ER DENE KIRKCKEGAARD I DEN STORE PESTIS TID A°. 1654. ANORDNET AF.

 

 

Peststøtten fra 1654

Detalj av Peststøtten fra 1654 på Krist kirkegård.

 

Flere gravminner

Engel på graven til Christopher Anker Bergh (1764-1825) og Anne Marte Bergh (født Scheitlie)

Engel på graven til Christopher Anker Bergh (1764-1825) og Anne Marte Bergh (født Scheitlie).

 

Gravminne av støpejern for «Stadsraadinde» Marie Fleischer

Gravminne av støpejern for «Stadsraadinde» Marie Fleischer, født Kirkgaard. Krist kirkegård i Oslo sentrum.

 

Detalj av Jacob Friderich Schillings grav på Krist kirkegård i Oslo.

Detalj av Jacob Friderich Schillings grav på Krist kirkegård i Oslo.

 

Støpejernskort, Krist kirkegård, Oslo

Støpejernskors på nedlagte Krist kirkegård. Kirkegården ligger vegg i vegg med Margaretakyrkan på Hammersborg i Oslo.

 

 

Marie Elisabeth Adelers monumentale gravminne av støpejern på Krist kirkegård

Marie Elisabeth Adelers merkverdige, monumentale gravminne av støpejern på Krist kirkegård, plassert over ektemannens gravplate.

Denne Plade gjemmer og de jordiske Levninger
af Marie Elisabeth Adeler,
enke efter General Wackenitz,
der i følge eget Ønske nedsattes i samme Grav
for at være samlet med den Mand,
hun i Livet saa høyt elskede
og i 33 Aar var foreenet med.

Hun fulgte ham den 26d September 1811.

Roeligt hvile Eders Støv i Graven!
Evig fryde sig Eders Aand hos Gud!
Hædret være Eders Minde iblandt os,
indtil vi see Eders igjen i en bedre Verden.

Marie Elisabeth Adelers ektemann var August Friedrich von Wackenitz (1726-1808).

 

Kirker, kirkegårder og gravminner i Norge

Vår Frelsers gravlund Eidsvoll kirkegård Enebakk kirkegård Skedsmo kirkegård Lørenskog kirke og kirkegård Fet kirkegård Krist kirkegård Nes kirke Demonveggen (Sauherad) Sauherad kirke Seljord kirkegård Tanum kirke Kviteseid gamle kirke