Kirker på Gotland

Martebo kyrka (Gotland)

Martebo kyrka (Gotland)

Martebo kyrka på Gotland. Tårnet er det opprinnelige fra 1200-tallet, mens koret og skipet stammer fra 1300-tallet.

 

Interiør i Martebo kirke.

 

Veggmaleri Martebo kyrka, Gotland

Kalkmaleri: En merkelig løve er malt mellom Paulus og Bartholomeus.

 

Portalfrise på Martebo kirke. Tjuvmjölkerskan (i form av den djevel med horn) er fortapt og sendes lukt inn i Helvete. Til venstre redder Jesus døperen Johannes og Adam og Eva.

Se flere eksempler på motivet «helvetesmonsteret» her!

 

Detalj av portal på Martebo kyrka.

Til venstre: Jesu fødsel. Til høyre: Flukten til Egypt. Detalj av portal fra 1300-tallet på Martebo kyrka. Legg merke til restene av maling. Laget av stenmesteren Egypticus (også kalt Fabulator).

Da de [] var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta barnet og moren med deg og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» 14 Han stod da opp, tok barnet og moren og drog samme natt av sted til Egypt 15 og ble der til Herodes var død.

 

 

Portal Martebo kyrka (Gotland)

Detalj av portal på Martebo kyrka som viser Maria bebudelse (t.v.).

Maria bebudelse: Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, til en jomfru som var trolovet med Josef, en mann av Davids ætt; hennes navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg på hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ætt til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i sin sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. (Lukas 1,26-38)

 

Korsfestelsen til venstre. Føttene er festet til korset med én nagle. Til høyre ser du gravleggingen av Jesus.

 

Døpefont Martebo kyrka, Gotland

Døpefonten – en såkalt paradisfont – fra midten av 1200-tallet.

Paradisfonter finner du i Hejdeby kirke, Martebo kirke, Dalhem kirke, Visby domkirke, Vallstena kirke.

 

 

Døpefont Martebo kyrka, Gotland

Fossil i døpefonten fra midten av 1200-tallet.

 

Dørbanker Martebo kyrka, Gotland

Dørbanker på døren inn til sakristiet.

 

Hagioskop i Martebo kyrka, Gotland

Martebo kirke har et mystisk bønnekammer med inngang fra utsiden. Ingen vet med sikkerhet hva dette rommet ble brukt til. Det kan ha stått åpent for pilegrimer, det kan ha vært et sted folk kunne trekke seg tilbake, det kan ha vært et sted syke eller botgjørere kunne stå og følge gudstjenesten gjennom denne kløverformete åpningen (et såkalt hagioskop). På dette bildet vises et middelaldersk spøkelse med briller og lite hår.

 

Barnemordene i Betlehem. Portal Martebo kyrka (Gotland)

Barnemordene i Betlehem er skildret på en av portalene. Legg merke til rester av grønnfarge, som viser at portalene var smykket med maling i middelalderen.

De tre vise menn og barnemordene i Betlehem (Matteus 2,2–16)

2 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, ble han meget urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem hvor Messias skulle fødes. 5 «I Betlehem i Judea,» svarte de, «for slik er det skrevet hos profeten: 6 Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en høvding, som skal være hyrde for Israel, mitt folk.» 7 Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem ut om tiden da stjernen hadde vist seg. 8 Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om dette barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» 9 Da de hadde hørt kongens ord, drog de av sted. Stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de fylt av glede. 11 De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12 Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. Herodes vil drepe barnet 13 Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta barnet og moren med deg og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» 14 Han stod da opp, tok barnet og moren og drog samme natt av sted til Egypt 15 og ble der til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn. 16 Da Herodes forstod at vismennene hadde narret ham, ble han rasende og gav ordre om å drepe alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år og yngre; dette svarte til det han hadde fått vite av vismennene om tiden. (Bibelen 1978/85)

Kilder

Riksantikvarieämbetet

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan