Middelalderkirker på Gotland

Gothem kyrka (Gotland)

Gothem kyrka (Gotland)

Gothem kyrka ligger på østsiden av Gotland, noen kilometer sør for Tjelvars grav. Kirken ble bygd i etapper. Tårnet er fra midten av 1300-tallet. Apsis fra tidlig 1100-tall er den eldste delen av kirken.

 

Runer i Gothem kyrka (Gotland)

Runer i Gothem kyrka (Gotland). Gravheller i gulvet.

Se flere runestener her!

 

Gothem kyrka (Gotland)

Veggene er rikt bemalt. De unike kalkmaleriene ble laget av en tysk maler ca.1300.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Gothem kyrka (Gotland)

Gothem kirke er rikt dekorert. Triumfkrusifikset skal ha vært en integrert del av maleriene, men kun bruddstykker av dette er bevart, dog ikke i kirken.

Se bilder av krusifikser på Gotland her!

 

Anna selv tredje, Gothem kirke, Gotland

Anna selv tredje. Figurgruppe i Gothem kirke.

 

 

Gothem kyrka (Gotland)

Ildsprutende drage, ridder, kentaur etc. i et av takhvelvene.

 

Korbenken er fra 1300-tallet. Noen av korguttene og sangerne som satt her, har risset inn sine navn med runer i treverket: Hvatr, Benedikter, Jakober skredder, Eringils. Benken ble også brukt til bekjennelser.

Carl von Linné besøkte kirken i 1741. Han forteller at mennene og kvinnene sang annethvert vers av salmene.

I 1949 fant man 5000 (!) mynter under kirkegulvet.

 

Kastal, Gothem kyrka (Gotland)

Foran kirken står restene av et middelaldersk forsvarsverk (kastal). Kastalen er fra 1100-tallet og indikerer at den første kirken ble oppført på en storgård.

Kastaler på Gotland

 

Anna selv tredje (selvtredje), Gothem kirke, Gotland

Anna selv tredje (selvtredje). Figurgruppe av Jesusbarnet, jomfru Maria og Anna (Marias mor) fra Gothem kirke, nå i Gotlands Museum.

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

 

 

Til toppen av siden