Middelalderkirker på Gotland

Gothem kyrka (Gotland)

Gothem kyrka (Gotland)

Gothem kyrka ligger på østsiden av Gotland, noen kilometer sør for Tjelvars grav. Kirken ble bygd i etapper. Tårnet er fra midten av 1300-tallet. Apsis fra tidlig 1100-tall er den eldste delen av kirken.

I 1949 fant man 5000 (!) mynter under kirkegulvet.

Gravminner

Runer i Gothem kyrka (Gotland)

Runer i Gothem kyrka (Gotland). Gravheller i gulvet.

Se flere runestener her!

 

Kalkmalerier

Gothem kyrka (Gotland)

Veggene er rikt bemalt. De unike kalkmaleriene ble laget av en tysk maler ca.1300.

Se bilder av kalkmalerier fra middelalderen her!

 

Gothem kyrka (Gotland)

Gothem kirke er rikt dekorert. Triumfkrusifikset skal ha vært en integrert del av maleriene, men kun bruddstykker av dette er bevart, dog ikke i kirken.

 

Se bilder av krusifikser på Gotland her!

 

 

Gothem kyrka (Gotland)

Ildsprutende drage, ridder, kentaur etc. i et av takhvelvene.

 

 

Den hellige Kristoffer med Jesus på skulderen. Kalkmaleri i Gothem kirke, Gotland.

Den hellige Kristoffer med Jesus på skulderen. Etterreformatorisk propaganda.

 

Korbenken fra 1300-tallet

Korbenken er fra 1300-tallet. Noen av korguttene og sangerne som satt her, har risset inn sine navn med runer i treverket: Hvatr, Benedikter, Jakober skredder, Eringils. Benken ble også brukt til bekjennelser. Bak den fremre kanten sees litt av 1300-tallsmaleriet av Kristus som verdensdommer.

 

Korbenken fra 1300-tallet

Korbenken fra 1300-tallet har et maleri av Kristus som verdensdommer.

Carl von Linné besøkte kirken i 1741. Han forteller at mennene og kvinnene sang annethvert vers av salmene.

 

Alteroppsatsen

En uvanlig avklaret og stilren alteroppsats ble gitt til kirken i 1689.

 

Benkene

Benkene er dekorert med bibelske dyr, monstre og misdannete kreaturer. Dette ble gjort ca. 1780.

 

Gothem kastal

Kastal, Gothem kyrka (Gotland)

Foran kirken står restene av et middelaldersk forsvarsverk (kastal). Kastalen er fra 1100-tallet og indikerer at den første kirken ble oppført på en storgård.

Kastaler på Gotland

 

Anna selbdritt

Anna selv tredje (selvtredje), Gothem kirke, Gotland

Anna selv tredje (selvtredje, ty. Anna selbdritt). Figurgruppe av Jesusbarnet, jomfru Maria og Anna (Marias mor) fra Gothem kirke, nå i Gotlands Museum. Selbdritt er et gammelt ord som betyr ‘del av en gruppe på tre’.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Til toppen av siden

 

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

 

 

Til toppen av siden