Gravminner fra 1100-tallet

Gravminne i Tofta kyrka på Gotland

En lang og smal gravstein, nå plassert inne i Tofta kirke på Gotland. Den har relieff og runeskrift og er datert til ca. 1166. Den døde i profil hever hendene mot St. Bartholomeus, som velsignende strekker ut sin hånd mot ham. Runeinnskriften lyder: «Fridgair och Alvadr och Rodhaidr läto göra dett(a) stenvalv efter Rodhorm sin fad(er). Bedje(n för) hans själ. Sanktus Bartolimeus … gifve (?) misskund åt Rodh(or)ms själ … Sakse ristade runorna.» (Oversettelse i kapittelet om Tofta kirke i Sveriges kyrkor: Gotland. Bd. III, Hejde setting (1942))

En gravstein med liknende ikonografi finnes i Valleberga kirke i Skåne.

Om denne gravsteinen skriver Evert Lindkvist i Gotlands romanska stenskulptur (2015): «Ikonografin kan jämföras med gravstenen i Dalhem, men stilmässigt är den inte like utarbetad som denna. Reliefen är jämförelsevis grund och dräkten är enkel med släta veck som endast markeras med närmast ristade linjer […] Den inskrift som omger bildstenen på samma sätt som i Dalhem, är i Tofta avfattad med runor, medan Dalhem har en latinsk inskrift med majuskler.»

 

Cover til Evert Lindkvist: Gotlands romanska stenskulptur - visuella budskap i sten Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland