Dødsannonser i gamle dager

Dødsannonser var tidligere preget av et langt mer emosjonelt språk enn nåtidens enkle varianter med oppramsing av familiemedlemmer. Man understreket ofte smerten og sykdommen hos avdøde og sorgen hos den eller de etterlatte.

Runesteiner – datidens dødsannonser

Runesteiner fungerte faktisk som dødsannonser. De ble ikke plassert ved graven til avdøde, men ved veikryss eller andre steder hvor mange kunne se dem.

«Her ligger Gairvald i Bjärs og hans hustru.» Detalj av runestein fra 1300-tallet. Den står utenfor Västerhejde kirkeGotland.

Se bilder av runesteiner her …

Se bilder av gravminner fra 1300-tallet her …

1859

Dødsannonse

Dødsannonse i Bergens Adressecontoirs Efterretninger 27. september 1859.

1860

Dødsannonse

Dødsannonser i Morgenbladet 23. juli 1860.

1861

Dødsannonse

Dødsannonse i Aftenbladet, 5. februar 1861

 

Dødsannonse

Dødsannonse i Aftenposten 15. april 1861.

 

Dødsannonser

Dødsannonse i Aftenposten 2. august 1861.

 

1865

1868

Dødsannonse

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1868.10.12

1871

Dødsannonse

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 6. mars 1871

 

1872

Dødsannonse

Dødsannonse i Dagbladet 13. april 1872.

1874

Dødsannonser

1891

Dødsannonse

«Dødsbudskabet bedes modtaget kun paa denne maade.» (Dagbladet, 1891)

1908

Dødsannonse

«… efter flere Aars Lidelser» (Aftenposten, 1908)

 

Dødsannonse

«… døde stille idag Kl. 2½» (Aftenposten, 1908)

 

 

1918

Dødsannonse

Dødsannonse fra 1918. «Døde lykkelig idag, 29½ aar.» (Aftenposten, 1918)

 

Dødsannonser i Aftenposten

Dødsannonser i Aftenposten preget av spanskesyken,en verdensomspennende influensapandemi som herjet fra 1918 til 1920. Via Aftenpostens arkiv på Twitter.

 

Dødsannonser

Dødsannonser i Bergens tidende 24. oktober 1918

 

Blandet drops

 

Annonse for C. Fayes Ligkiste-Magasin og Rasmussens Ligkistemagasin ved Korskirken i Bergen

C. Fayes Ligkiste-Magasin i Bergen og Rasmussens Ligkistemagasin ved Korskirken i Bergen. Påfallende at Faye bruker bindestrek, mens Rasmussen skriver Ligkistemagasin uten.

Kilde

Nasjonalbibliotekets digitale arkiv