Middelalderkirker på Gotland

Hejdeby kyrka (Gotland)

Hejdeby kyrka

Hejdeby kirke ser «liten och anspråkslös ut, men invändigt rymmer den en mångfald interessanta målningar och inventarier» (Lagerlöf og Svahnström: Gotlands kyrkor, 1973). Koret du ser her, stammer fra begynnelsen av 1200-tallet og skipet (långhuset) er noen tiår yngre. Begge har tak med romerske krysshvelv.

Hejdeby kirke ligger ca. 10 kilometer fra Visby.

 

Mange «osedvanligt väl bibehållna kalkmålningar från 1200-talets senare del» preger interiøret i Hejdeby kirke.

 

Kalkmaleri, sannsynligvis fra innvielsesåret 1281. Den hellige Martin av Tours deler sin kappe i to for å gi den ene halvdelen til en tigger. Den lille kappen han da hadde tilbake, capella, har gitt opphav til ordet kapell.

Til høyre ser du litt av en av de mange apostlene som bærer innvielseskors.

Mange av kalkmaleriene ble overkalket på 1400-tallet i forbindelse med Pasjonsmesterens dekorasjonsarbeider.

 

Kalkmalerier av apostlene som holder innvielseskors ble malt på slutten av 1200-tallet.

 

 

Krusifikset fra 1200-tallet med fravær av lidelse. Kristus har kongekrone, ikke lansesår og står med parallelle ben på en plate. Fremoverrettet blikk.

Se flere krusifikser fra Gotland her!

Se krusifikser fra hele verden her!

 

Korbenken er fra middelalderen.

 

Døpefonten er fra 1200-tallet. Den har et trelokk med en skulptur av en kirke. Det er et eksempel på en type som kalles paradisfonter, som ble produsert på Gotland ca. 1250–1350. De kjennetegnes av «langsmale konvekse felt som på paradisvaser eller kamskjell» (Middelalderens døpefonter i Norge).

 

Paradisfonter på Gotland

Paradisfonter finner du i Akebäck kirke, Dalhem kirke, Hejdeby kirke, Martebo kirke, Hall kirke, Vallstena kirke, Visby domkirke.

 

 

Efraim Lundmark: Kyrkor i Endre ting (1931). Inneholder beskrivelser av kirkene i Hejdeby, Endre, Ekeby, Barlingbo.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Hejdeby

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)