Middelalderkirker på Gotland

Hejdeby kyrka (Gotland)

Hejdeby kirke ser «liten och anspråkslös ut, men invändigt rymmer den en mångfald interessanta målningar och inventarier» (Lagerlöf og Svahnström: Gotlands kyrkor, 1973). Koret du ser her, stammer fra begynnelsen av 1200-tallet og skipet (långhuset) er noen tiår yngre. Begge har tak med romerske krysshvelv.

Hejdeby kirke ligger ca. 10 kilometer fra Visby.

 

Mange «osedvanligt väl bibehållna kalkmålningar från 1200-talets senare del» preger interiøret i Hejdeby kirke.

 

Kalkmaleri, sannsynligvis fra innvielsesåret 1281. Den hellige Martin av Tours deler sin kappe i to for å gi den ene halvdelen til en tigger. Den lille kappen han da hadde tilbake, capella, har gitt opphav til ordet kapell.

Til høyre ser du litt av en av de mange apostlene som bærer innvielseskors.

Mange av kalkmaleriene ble overkalket på 1400-tallet i forbindelse med Pasjonsmesterens dekorasjonsarbeider.

 

Krusifikset fra 1200-tallet med fravær av lidelse. Kristus har kongekrone, ikke lansesår og står med parallelle ben på en plate. Fremoverrettet blikk.

Se flere krusifikser fra Gotland her!

Se krusifikser fra hele verden her!

 

Korbenken er fra middelalderen.

 

Døpefonten er fra 1200-tallet. Den har et trelokk med en skulptur av en kirke. Det er et eksempel på en type som kalles paradisfonter, som ble produsert på Gotland ca. 1250–1350. De kjennetegnes av «langsmale konvekse felt som på paradisvaser eller kamskjell» (Middelalderens døpefonter i Norge).

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vamlingbo kyrka Sankta Karins kirkeruin Öja kyrka Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum