Kirker på Gotland

Norrlanda kyrka (Gotland)

Norrlanda kyrka (Gotland)

Tårnet med rosettvinduet er fra den første steinkirken, som ble innviet i 1169. Det ble i 1200 opprinnelig bygd som et forsvarstårn, og senere – i ca 1260 – bygd om til klokketårn.

Norrlanda kirke hører til Lina ting.

Steiner som ble brukt til å bygge Norrlanda kirke ble fraktet fra Broa haidi. Det vet man fordi det ble funnet en slede og en stein til kirkebygget i en myr ved navn Kyrkmyr. Sleden hadde gått igjennom myrisen under frakt.

 

Portaler

Kalkmalerier

Døpefonten

Gravminner

Konsoller (masker)

Smertemannen

 

Portaler

Portal Norrlanda kyrka (Gotland)

Portaler i skip og kor på sørveggen. Skipsportalen med den gjenoppstandne Kristus øverst «räknas bland de märkligaste av Gotlands många berömda portaler». Den er laget av «1300-talets store stenmästare med anonymnamnet ‘Egypticus’», som også står bak portaler i Hablingbo, Lye og Stånga.

 

Norrlanda kyrka: skipsportalen

Den fascinerende skipsportalen. Figurene er delt i tre «etasjer»: Nederst (kapitelfrisene) viser Jesu fødsel frem til flukten til Egypt, tympanon viser korsfestelsen og i vimpergen står Jesus opp på den tredje dag.

 

Vimperg, Kristi oppstandelse, Norrlanda kyrka portal

Kristi oppstandelse i vimpergen på skipets sørportal.

Roosval og Alm beskriver det slik: «Röstet utfylles till stor del av den uppståndne Kristus med öppna sår och korsgloria stigande ur graven med höjda händer, den vänstra hållande korsfanan; vid hans fötter tre krigare i tryckta ställningar klädda i mantlar och sköldar med olika sköldemärken, en grinande mask, en vinge och ett grip- eller örnhuvud. De tre kvinnorna med smörjelsekärl och ängeln fullborda, symmetriskt grupperade, triangelkompositionen.» (Sveriges kyrkor. Gotland, bd 4: Kyrkorna i Lina och Halla ting, utg. 1964)

 

Tympanon viser korsfestelsen.

 

Bebudelsen og Maria hos Elisabet.

 

Norrlanda kirke: Dør fra middelalderen.

Portal i Norrlanda kirke: Døren er fra middelalderen.

 

 

 

Portal Norrlanda kirke: Barnemordet i Betlehem

Barnemordet i Betlehem i midten. Til venstre ser du jomfru Maria og en av de tre vise menn.

 

Portal Norrlanda kirke

De hellige tre konger kommer til Maria og Jesusbarnet.

 

Detalj av portalen på skipet. Bebudelsen for gjeterne (halvveis synlig til venstre for gjeteren står en gris og et får), de hellige tre konger og barnemordet i Betlehem.

 

Bibelske motiver på gotlandske portaler

Adam og Eva (syndefallet): Gammelgarn

Barnemordet i Betlehem: Hablingbo, Lärbro, Lye, Martebo, Norrlanda, Stånga

Bebudelsen (Maria bebudelse): Lärbro, Martebo, Norrlanda, Stånga. Maria budskapsdag markeres 25. mars.

Bebudelsen til gjeterne: Norrlanda

De tre vise menn: Hablingbo, Lärbro, Lye, Norrlanda,

Flukten til Egypt: Martebo, Stånga

Gravleggingen av Jesus: Martebo,

Jesu fødsel: Lärbro, Lye, Stånga

Jesus fremstilles i tempelet: Martebo, Stånga

Kain og Abel: Gammelgarn, Hablingbo

Korsfestelsen: Martebo, Norrlanda

Kristi oppstandelse: Bro, Stånga

Kristus i Limbo: Martebo

Maria og Elisabet: Martebo, Lye, Norrlanda, Stånga

Marias kroning: Stånga

 

 

 

Korportalen.

 

Kalkmalerier

tjuvmjölkerskan i Norrlanda kirke

Det bærer lukt til helvete med tjuvmjölkerskan. En djevel drar henne i håret, mens en annen rir på den nakne kvinnen på vei inn i uhyrets gap. Dessverre er deler av tyvmelker-frisen skjult bak orgelet.

Motivet med en kvinne som stjeler melk, gjenfinnes følgende kirker på Gotland: Bäl, Endre, Ganthem, Norrlanda, Näs, Sanda, Silte og Öja.

Les mer om motivet tjuvmjölkerskan her

Se flere helvetesmonstre her!

 

 

Norrlanda kyrka: Den hellige Georg dreper dragen

Den hellige Georg – en av den katolske kirkes 14 nødhjelpere – dreper dragen.

Den katolske kirkes 14 nødhjelpere i kirker på Gotland: den hellige Dionysius av Paris (f.eks. Othem kirke), den hellige Georg av Kappadokia (sv. Göran, it. Giorgio, en. George, lat. Georgius, da. Jørgen, se f.eks. Norrlanda kirke og Hemse kirke), den hellige Katarina av Alexandria (f.eks. Norrlanda kirke og Rute kirke), den hellige Margareta av Antiokia (f.eks. Anga kirke).

 

 

Norrlanda kyrka (Gotland): Den hellige Martin i ferd med å dele kappen sin med et sverd for å gi til en tigger

Den hellige Martin i ferd med å dele kappen sin med et sverd for å gi til en tigger.

 

Sankt Georg til venstre og Sankt Martin til høyre.

 

Jesus står opp fra de døde. Til høyre leder Jesus Adam og Eva ut av dødsriket.

Jesus står opp fra de døde. Til høyre leder Jesus Adam og Eva ut av dødsriket.

 

Pasjonsfrisen fra 1400-tallet i Norrlanda kirke

Pasjonsfrisen fra 1400-tallet i Norrlanda kirke har aldri vært overkalket.

 

Pasjonsfrisen fra 1400-tallet i Norrlanda kirke

Korsfestelsen og gravleggingen. Detalj av pasjonsfrisen (1400-tallet) malt av verkstedet som går under navnet pasjonsmesteren.

 

To scener fra den hellige Katarina av Alexandrias liv. Katarina tortureres før hun til slutt halshugges.

Katarina er en av de 14 nødhjelperne.

 

Judaskysset.

 

Korsfestelsen med Maria og Johannes. Til høyre: Jesus begraves.

 

Døpefonten

Døpefont Norrlanda kirke, Gotland

Detail av døpefontens fot, som er fra 1100-tallet. Resten av døpefonten er fra 1735.

Se flere bilder av døpefonter på Gotland her

 

Døpefont Norrlanda kirke, Gotland

Døpefonten fra 1735 står på en fot fra 1100-tallet.

Se flere bilder av døpefonter på Gotland her

 

 

 

Gravminner

Norrlanda kirke: Gravminne med tekst i runeskrift fra 1300-tallet

«Jakob och Rodlikn läto göra denna sten efter Aldvid, sin son.» Gravminne med tekst i runeskrift fra 1300-tallet.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

 

Konsoller (masker)

Konsoll Norrlanda kirke, Gotland

Konsoll på veggen i skipet: Det smilende ansiktet med en kvinne liggende vannrett under seg forestiller muligens Samson og Dalila (Dom 16,1-31), ifølge Änglar och drakar – Gotlands kyrkor en kulturskatt.

 

Konsoll Norrlanda kirke, Gotland

Djevelen fryder seg over fromme som går til grunne. Konsoll på skipets sørvegg, på motsatt side av Samson-konsollen.

 

Smertemannen

Norrlanda kyrka: Kristus-skulptur fra 1400-tallet.

Kristus som «smertemannen». Amputert skulptur fra 1400-tallet. Mange av Norrlandas skulpturer fra middelalderen ble solgt på auksjon i 1889.

Se flere fremstillinger av motivet smertemannen her

 

Flere bilder fra Norrlanda

Gotisk vindu på skipets sørvegg.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

 

Kirker på Gotland med kalkmalerier av tjuvmjölkerskan

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»: Bäl, Endre, Ganthem, Norrlanda, Näs, Sanda, Silte, Öja. Verkstedet som kalles «Passionsmästaren» står sannsynligvis bak alle tyvmelkerbildene unntatt de i Öja, Silte – og muligens Sanda. Pasjonsmesteren var virksom i andre halvdel av 1400-tallet.

Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt, men biskop Jöran Wallin har beskrevet kalkmaleriene i Alskog kirke.

Det finnes liknende melketyvbilder i Uppland, Södermanland og Skåne. I Norden finnes det kun ett bilde av en mann som tyvmelker, og det er fra Danmark. I Norge finnes et eksempel i Enebakk kirke.

 

 

 

Til toppen av siden