Kirker på Gotland

Hablingbo kyrka (Gotland)

Løveportalen i Hablingbo kirke.

I Bamberg er det også en løveportal. Klosterkirken St. Theodor har Bambergs eldste portal (kjent som «Löwentor»). Den er fra andre halvdel av 1100-tallet.

 

Tympanon på portalen som står på skipets nordside. Ifølge Lagerlöf og Svahnström har denne portalen en gang vært hovedportal – på sørsiden av den romanske kirken. Lagerlöf og Svahnström skriver at denne portalen «är utan tvivel något av det märkligaste vårt land äger från romansk tid». Den er laget av anonymmesteren Majestatis, som virket på slutten av 1100-tallet.

I tympanon er Gud Fader flankert av Kain og Abel. Til høyre ses Kain med neket som han har fått av den lille djevelfiguren bak seg. Under djevelfiguren strides to fugler.

 

Hablingbo kyrka (Gotland)

Detalj av «lejonportalen» på Hablingbo kyrka (Gotland). Løveportalen «är ett av landets främsta romanska konstverk». Enkelte steder kan man se rester av originalmalingen. Til høyre sees brodermordet.

 

Portal i Hablingbo kirke

Portal i Hablingbo kirke.

 

Detalj av portal på sørveggen.

 

Detalj av portal på sørveggen.

 

Detalj av portal på sørveggen.

 

 

Alteroppsatsen av sandstein ble laget i 1643 av billedhuggeren Peter van Eghen og hans sønn Gert van Eghen.

 

Altertavle Hablingbo kirke

Nattverden. Detalj av altertavlen.

 

St. Mikael dreper dragen.

 

 

 

Døpefonten.

 

Detalj av gravminne i gulvet. Årstallet er vanskelig å lese; det må enten være 1650 eller 1659.

 

Gravhelle fra 1666 i Hablingbo kirke.

 

Detalj av gravhelle i gulvet.

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Se flere krusifikser på Gotland her!