Kirker på Gotland

Hablingbo kyrka (Gotland)

Løveportalen Hablingbo kyrka (Gotland)

Løveportalen i Hablingbo kirke. Denne portalen var antakelig hovedportalen i den gamle, romanske kirken fra 1100-tallet. Da kirken ble utvidet, fikk den gotiske portaler på sørsiden, og denne praktportalen ble flyttet til nordsiden.

Hablingbo kirke er en av kirkene som må besøkes når man reiser rundt på Gotland. Den ligger 47 km sørvest for Roma kongsgård og 58 km sør for Visby. Kirken er en av de største på Gotland.

 

Hablingbo kyrka (Gotland)

Sørveggen fikk to gotiske praktportaler i forbindelse med utvidelsen av kirken på 1300-tallet. (Den berømte løveportalen ble flyttet til nordsiden.) Tårnet stammer fra slutten av 1100-tallet.

Omkring ble kirken utvidet. Et nytt kor og skip erstattet den gamle 1100-tallskirken. Skipet

 

Hvelv Hablingbo kyrka (Gotland)

Legg merke til maskene øverst på søylen til høyre.

Strelow har 1050 som innvielsesår.

 

 

→ Løveportalen - praktportal fra den romanske 1100-tallskirken

→ Andre portaler

→ Kalkmalerier

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

 

 

Hablingbo kyrka (Gotland)

Hablingbo kirke på Gotland.

 

Interiøret har et monumentalt preg med store, høye hvelv.

Svært få kalkmalerier er bevart i Hablingbo kirke, men pasjonsmesteren skal ha dekorert veggene på 1400-tallet.

 

 

Masker på en av søylenes kapiteler.

Løveportalen - den gamle hovedportalen, nå flyttet til nordveggen

Lejonportalen på nordveggen.

 

Den fantastiske løveportalen i Hablingbo kirke på Gotland

Tympanon på praktportalen som står på skipets nordside. Ifølge Lagerlöf og Svahnström har denne portalen en gang vært hovedportal, men da på sørsiden av den romanske kirken. Lagerlöf og Svahnström skriver at denne portalen «är utan tvivel något av det märkligaste vårt land äger från romansk tid». Den er laget av anonymmesteren Majestatis, som virket på slutten av 1100-tallet.

I tympanon er Gud Fader flankert av Kain og Abel. Til høyre ses Kain med neket som han har fått av den lille djevelfiguren bak seg. Under djevelfiguren strides to fugler.

Man regner Lund domkirke som et forbilde for portalen.

 

«Lejonportalen» på Hablingbo kyrka (Gotland)

Detalj av «lejonportalen» på Hablingbo kyrka (Gotland). Løveportalen «är ett av landets främsta romanska konstverk». Enkelte steder kan man se rester av originalmalingen. Til høyre sees brodermordet.

 

«Lejonportalen» på Hablingbo kyrka (Gotland)

Monster eller løve med en fortapt sjel i kjeften. Dette motivet finnes på mange av Majestatis’ døpefonter.

 

Kain og djevelen. «Lejonportalen» på Hablingbo kyrka (Gotland)

En djevel hvisker noe i Kain øre. Dette er en av de eldste fremstillingene av djevelen i Skandinavia.

 

Kain dreper Abel. «Lejonportalen» på Hablingbo kyrka (Gotland)

Kain dreper Abel.

 

Brodermordet (historien om Kain og Abel): «Da nogen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde. 4 Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer, 5 men til Kain og hans offer så han ikke. Da blev Kain meget vred, og han stirret ned for sig. 6 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for dig? 7 Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte op ditt ansikt? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til dig, men du skal være herre over den. 8 Og Kain talte til Abel, sin bror. Og da de engang var ute på marken, for Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham ihjel. 9 Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke; skal jeg passe på min bror? 10 Men han sa: Hvad har du gjort? Hør, din brors blod roper til mig fra jorden. 11 Og nu skal du være bannlyst fra den jord som lot op sin munn og tok imot din brors blod av din hånd!» (1 Mos 4,3-11)

 

Bibelske motiver på gotlandske portaler

Adam og Eva (syndefallet): Gammelgarn

Barnemordet i Betlehem: Hablingbo, Lärbro, Lye, Martebo, Norrlanda, Stånga

Bebudelsen (Maria bebudelse): Lärbro, Martebo, Norrlanda, Stånga. Maria budskapsdag markeres 25. mars.

Bebudelsen til gjeterne: Norrlanda

De tre vise menn: Hablingbo, Lärbro, Lye, Norrlanda,

Flukten til Egypt: Martebo, Stånga

Gravleggingen av Jesus: Martebo,

Jesu fødsel: Lärbro, Lye, Stånga

Jesus fremstilles i tempelet: Martebo, Stånga

Kain og Abel: Gammelgarn, Hablingbo

Korsfestelsen: Martebo, Norrlanda

Kristi oppstandelse: Bro, Stånga

Kristus i Limbo: Martebo

Maria og Elisabet: Martebo, Lye, Norrlanda, Stånga

Marias kroning: Stånga

 

 

Andre portaler

Skipsportalen

Den gotiske skipsportalen fra 1300-tallet har mange spennende figurer. I tympanon fremstilles Marias kroning.

Kapitelbåndene fremstiller stående menn (apostler etc.) med språkbånd i hendene. «De yttre posterna kröns av groteska ansiktsmasker, som genom sin dominerande placering ger portalen en märklig karaktär.» (Lagerlöf)

Sidefeltene har flotte relieffer av helgener og apostler.

 

Skipsportalen på sørveggen.

 

Skipsportalen på sørveggen.

 

Detalj av skipsportalen på sørveggen.

 

Detalj av skipsportalen på sørveggen.

 

Detalj av skipsportalen på sørveggen.

 

Detalj av skipsportalen på sørveggen.

 

Hablingbo kyrka (Gotland)

Detalj av skipsportalen på sørveggen.

 

Portal. Hablingbo kyrka (Gotland)

Detalj av skipsportalen på sørveggen.

 

Korportalen

Portal i Hablingbo kirke

Korportalen i Hablingbo kirke har følgende relieffer i kapitelbåndene: Maria bebudelse, Maria og Elisabet, Kristi fødsel, gjeterne møter en engel.

Lukas 2, 8-20: «Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.»

På det vestre kapitelbåndet: De tre vise menn, et får og en søye som dier fem smågriser.

Ifølge Lagerlöf er de to kapitelbåndene på koportalen hygget av to ulike steinmestere.

 

 

Hablingbo kyrka (Gotland)

Korportalen i Hablingbo kirke.

 

 

Kapitelfrise. Hablingbo kyrka (Gotland)

 

Kapitelfrise. Hablingbo kyrka (Gotland)

 

Kapitelfrise. Hablingbo kyrka (Gotland)

Kapitelfrise.

Kalkmalerier

St. Mikael dreper dragen. Hablingbo kyrka (Gotland)

St. Mikael dreper dragen. Korets vestvegg rett ved triumfbuen.

 

Kristus med Lammet. Hablingbo kyrka (Gotland)

Kristus med Lammet.

 

Døpefonten

Døpefont. Hablingbo kyrka (Gotland)

Døpefonten (ukjent datering - 1700-tallet?).

 

Gravminner

Gravminne Hablingbo kyrka (Gotland)

Detalj av gravminne i gulvet. Årstallet er vanskelig å lese; det må enten være 1650 eller 1659.

 

Gravminne Hablingbo kyrka (Gotland)

Gravhelle fra 1656 i Hablingbo kirke. Her ligger den siste danske «kyrkoherden» Laurits Christopherson Ronneby med sin hustru Karin Andersdotter.

Gravhellen kan være laget av steinhuggeren Gert van Eghen i Burgsvik.

 

Gravminne Hablingbo kyrka (Gotland)

Utsnitt av gravhelle fra 1666 i Hablingbo kirke. Laurits Christopherson Ronneby og hustruen Karin Andersdotter.

 

Markusløven på gravhellen til Laurits Christopherson Ronneby og hustruen Karin Andersdotter.

 

Gravminne Hablingbo kyrka (Gotland)

Detalj av gravhelle i gulvet.

 

 

Gravminner Hablingbo kyrka (Gotland)

Gravminner på Hablingbo kirkegård.

 

Alteroppsatsen

Alteroppsats Gravminne Hablingbo kyrka (Gotland)

Alteroppsatsen av sandstein ble laget i 1643 av billedhuggeren Peter van Eghen og hans sønn Gert van Eghen. Den ble muligens malt av Lars Matsson Hamel.

Legg merke til Christian IVs monogram øverst.

 

Nattverden. Altertavle Hablingbo kirke

Nattverden. Detalj av altertavlen.

Barokke alteroppsatser av sandstein med Christian IVs monogram – en politisk manifestasjon av Gotlands danskhet – finnes i følgende kirker på Gotland:

Rute (uten år, men den er fra 1627-33; i 1681 ble den overført fra Visby slottskirke til Rute)

Hogrän (1634)

Fröjel kirke (1638)

Västergarn (1641)

Klinte (1643)

Hablingbo (1643)

Öja (1643)

Alteroppsatsene ble laget av steinhuggere i Burgsvik. Christian IVs monogram finnes dessuten på søylen i kirkerommet i Fleringe kirke.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Rundbuer fra den romanske kirken

Steiner med rundbuer fra den romanske kirken ble gjenbrukt da skipet og koret ble utvidet på 1300-tallet.

 

Steiner med rundbuer i fasaden.

Appendiks: Løveportalen i Bamberg

I Bamberg er det også en løveportal. Karmelittenes klosterkirke St. Theodor har Bambergs eldste portal (kjent som «Löwentor»). Den er fra andre halvdel av 1100-tallet. Løvene som vokter den nå gjenmurte inngangen, er dessverre sterkt forvitret.

Se bilder fra vakre Bamberg her!

Eksempler på løven som motiv i kunst