Bildesteiner og steinkors

Pappan och himmelriket: Historiska museet, Stockholm

Pappan och himmelriket: Informasjonen ved denne stenen sier at runene på baksiden av denne stenen forteller at Nicolaus fikk reist denne stenen etter faren Syhsa. Siden Nicolaus er et kristent navn, og en av figurene i tillegg har et kors i hånden, kan bildet være en visjon av farens inntreden i himmelen. (Runesten i Historiska museet, Stockholm. Uten år eller sted. 1000-tallet???)

Bildestener på Gotland

Bildesten fra Havor (Hablingbo) på Gotland

Bildesten fra Havor (Hablingbo) på Gotland. 400-550 e.Kr. Virvelhjulet er det vanligste motivet på de eldste bildestenene.

Historiska museet, Stockholm.

 

 

Bildesten fra Tängelgårda på Gotland

Bildesten fra Tängelgårda på Gotland. Nede til venstre er antakelig Odin som stjeler mjød av jotnen Suttung.

Historiska museet, Stockholm.

 

 

Bildesten fra Sanda på Gotland

Bildesten fra Sanda på Gotland. Den ble brukt som gavl i en gravkiste. Øvre del av bildet kan vise et offer til Odin: En stående mann rekker et spyd til en sittende figur. Vandringsmennene i nedre del av bildet er sannsynligvis Odin, Tor og Frøy. Runeteksten lyder: «Rodvisl och Farbjörn och Gunbjörn.»
Uten år.

Historiska museet, Stockholm.

 

Bildestein i nærheten av parkeringsplassen ved Gålrums gravfelt

Bildestein (dog uten synlig bilde eller ornamentikk!) i nærheten av parkeringsplassen ved Gålrums gravfelt.

 

Bildesten i Gotland Museum

Bildesten (400-600 e.Kr.) funnet ved Havor (Hablingbo). Stenen står i Gotlands Museum i Visby.

Vi kjenner til ca. 400 bildestener. Man antar at alle er minnestener. De ble imidlertid nesten aldri plassert ved graver, men heller på steder mange kunne se dem: ved veier, broer etc. Gotland er faktisk unik i verdenssammenheng; det er her vi finner det største antallet bildestener.

Det er vanskelig å tolke bildestenene da de mangler forklarende tekst. Når de en sjelden gang er forsynt med runer, forteller disse som oftest kun hvem stenen er til minne om.

 

 

Bildesten murt inn i veggen i Tingstäde kirke

Bildesten murt inn i veggen i Tingstäde kirke.

 

Bildestein på Bungemuseet, Gotland

Bildestein på Bungemuseet nordøst på Gotland, på vei 148 like før Fårösund.

 

Bildsten Sproge kyrka, Gotland

Bildestein fra 1000-tallet i Sproge kirke på Gotland. Runeinnskriften forteller om mennene Gairvatr og Audvatr som har gjort «kummel» over sin mor, noe som antakelig betyr (?) at de har gravlagt moren i en steinrøys (?). Svenska Akademiens ordlista definerer ‘kummel’ som hög av stenar; gravröse.

 

Bildestein med runer. Öland i Sverige

Bildestein med runer. Öland i Sverige. Uten år. Nå i Historiska Museet i Stockholm.
«Ina fikk reist denne stein til minne om ektemannen Sveina.»
Fargeleggingen er moderne, et forsøk på å visualisere hvorledes steinen opprinnelig kan ha sett ut.

 

 

Hunningestenen

Hunningestenen

Sannsynligvis er Hunningestenen laget til minne om en mann som døde i strid. Muligens fører skipet ham til Valhall, hvor han møtes av en valkyrje med drikkehorn.

Gotlands Museum i Visby

Gotlands Museums hjemmeside

 

 

Hunningestenen, Gotlands Museum

Hunningestenen har meg bekjent ikke fått noen sikker datering. 700-tallet e.Kr. nevnes. Opprinnelig var det fire stener som ble funnet ved gården Hunninge på Gotland. Dette er den best bevarte av stenene.

Gotlands Museum i Visby

Gotlands Museums hjemmeside

 

Bildesteiner (400-600 e.Kr.)

Bildesten, Gotlands Museum

Spektakulær bildesten (400-600 e.Kr.) med virvelhjul, skip og tre. Sanda kyrka, Gotland.

Museet foreslår følgende tolkning av bildestenen: "I stenen mitt står ett världstråad på en linje. Det delar himlen från underjorden. Två motstående figurer föreställer till vänster soluppgång och till höger solnedgång. Överst strålar solen i zenit. Under världsträet seglar nattskeppet. Skeppet tar imot solen där den går ned och för sedan solen till den plats där den nästa dag skal stiga upp igen."

Gotlands Museum i Visby

Gotlands Museums hjemmeside

 

 

Bildesten, gotland. Soloppgang og solnedgang

Soloppgang og solnedgang. Detalj av monumental bildesten. (400-600 e.Kr.)

Gotlands Museum i Visby

Gotlands Museums hjemmeside

 

 

Bildesten: virvelhjul

Virvelhjul (400-600 e.Kr.). Et liknende virvelhjul finnes på en bildestein som er innmurt i ytterveggen til Bro kyrka. Hjulet er et solsymbol.

Gotlands Museum i Visby

Gotlands Museums hjemmeside

 

 

Livets tre

Livets tre. (400-600 e.Kr.)

Gotlands Museum i Visby

Gotlands Museums hjemmeside

 

Abraham og Isak Adam og Eva Albertus Pictor Anna Selvtredje Dødsdansen Døpefonter Gotland Glassmalerier Gravgaver Gravminner med dødningehoder Gålrums gravfelt Helvetesmonster Kalkmalerier Kristoffer Krusifikser Løven Maria Den ammende Maria Martin av Tours Runesteiner Olav den hellige Skipssetninger på Gotland De 14 nødhjelperne De tre vise menn Erkebispegården museum

 

Gravmonument (600-700 e.Kr.)

gravmoniment fra 600-tallet i Gotland Museum

Gravmonument (600-700 e.Kr.) bestående av to stener med bilde av hesteliknende dyr, seilskip og rutemønster. Larsarve, Eskelhem (på vestsiden av Gotland, mellom Visby og Klintehamn).

Gotlands Museum i Visby

Gotlands Museums hjemmeside

 

Bildestein fra 700-tallet. Funnet ved Alskog på Gotland.

 

Bildesteinene ved Änge

Bildestenene i Änge i Buttle

Bildesteinene i Änge i Buttle. Den største av steinene er 3,7 meter lang, og med det er den Gotlands største bildestein.

 

Steinkors på Gotland

Kopi av et steinkors som ble ødelagt i 1912. Steinkorset ble laget i 1926.

 

Kors bak Dalhem kirke. Det står langs veien mot Hörsne, ca. 150 meter fra kirken.

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan