Bäl kyrka (Gotland)

Bäl kirke. En tidligere steinkirke fikk nytt kor i første halvdel av 1200-tallet, og det er dette koret vi ser i dag.

 

Kalkmaleri av St. Georg (St. Göran) som dreper dragen

Kalkmaleri av St. Georg (St. Göran) som dreper dragen.

 

Til venstre de nygravide Maria og Elisabet.

 

Smørkjerning med hjelp fra en pissende eller dritende djevel.

 

Tutivillus i aksjon.

 

Tutivillus, en demon som blant annet har som oppgave å ødelegge for skriverne.

 

Krusifikset som henger på skipets nordvegg, er fra slutten av 1200-tallet.

 

Middelaldersk trefigur av Smertemannen. Den er ikke nevnt i Lagerlöf og Svahnström fordi den og tolv helgenfigurer av tre lå stablet på kirkeloftet, ansett å være «skadade och utan konstnärligt värde». I 1909 ville en skrullete klokker brenne «skräpet», men en fornuftig bonde grep inn og forhindret katastrofen. Han kjørte figurene til Fornsalen; senere er en del av dem brakt tilbake til kirken.

 

Skipets gotiske portal.

 

Portal med vekstornamentikk.

 

døpefont Bäl kirke, Gotland

Den enkle døpefonten fra 1200-tallet er uten dekor.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan