Bäl kyrka (Gotland)

Bäl kirke. En tidligere steinkirke fikk nytt kor i første halvdel av 1200-tallet, og det er dette koret vi ser i dag.

 

Kalkmaleri av St. Georg (St. Göran) som dreper dragen

Kalkmaleri av St. Georg (St. Göran) som dreper dragen.

 

Til venstre de nygravide Maria og Elisabet.

 

Smørkjerning med hjelp fra en pissende eller dritende djevel.

 

Tutivillus i aksjon.

 

Tutivillus, en demon som blant annet har som oppgave å ødelegge for skriverne.

 

Krusifikset som henger på skipets nordvegg, er fra slutten av 1200-tallet.

 

Middelaldersk trefigur av Smertemannen. Den er ikke nevnt i Lagerlöf og Svahnström fordi den og tolv helgenfigurer av tre lå stablet på kirkeloftet, ansett å være «skadade och utan konstnärligt värde». I 1909 ville en skrullete klokker brenne «skräpet», men en fornuftig bonde grep inn og forhindret katastrofen. Han kjørte figurene til Fornsalen; senere er en del av dem brakt tilbake til kirken.

 

Skipets gotiske portal.

 

Portal med vekstornamentikk.

 

døpefont Bäl kirke, Gotland

Den enkle døpefonten fra 1200-tallet er uten dekor.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Anga kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan