Middelalderkirker på Gotland

Barlingbo kyrka (Gotland)

Barlingbo kyrka (Gotland)

Barlingbo kyrka (Gotland) ble bygd på 1200-tallet. Tårnet sto ferdig i 1280. Under gulvet har man funnet grunnmuren til en romansk stenkirke fra 1059.

Legg merke til skipets portal, som er for stor.

 

Døpefont, Barlingbo kyrka (Gotland)

Døpefonten fra slutten av 1100-tallet kan muligens opprinnelig ha stått i St. Olofs kirke i Visby.

Se flere døpefonter på Gotland her!

 

Døpefont, Barlingbo kyrka (Gotland)

Døpefonten og glassmaleriene i Barlingbo kirke regnes blant Sveriges fineste kunstskatter.

 

Døpefont Barlingbo kyrka (Gotland)

De fire evangelistenes navn er risset inn med runer i døpefonten.

 

Døpefont Barlingbo kyrka, Gotland

Den korsfestede Kristus med oppovervendte hender og parallelle ben. Detalj av døpefont i Barlingbo kirke på Gotland. Slutten av 1100-tallet.

 

Glassmaleri, Barlingbo kyrka (Gotland)

Glassmalerier.

 

Krusifiks, Barlingbo kyrka (Gotland)

Krusifikset i Barlingbo kirke er fra 1200-tallet.

Se flere krusifikser på Gotland her!

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland:

Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte, Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

 

 

Takmaleri i Barlingbo kyrka (Gotland)

Takmaleri i Barlingbo kirke.

 

 

Dør med smijernsdekorasjon Barlingbo kirke

Ca 115 gotlandske kirkedører med smijernsdekorasjoner er kjent (fra midten av 1100-tallet til midten av 1300-tallet). Denne er fra Barlingbo kirke.

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

Gotland Gotlands Museum Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Gammelgarn kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan