Middelalderkirker på Gotland

Barlingbo kyrka (Gotland)

Barlingbo kyrka (Gotland)

Barlingbo kyrka (Gotland) ble bygd på 1200-tallet. Tårnet sto ferdig i 1280. Under gulvet har man funnet grunnmuren til en romansk stenkirke fra 1059.

Legg merke til langhusportalen, som er for stor.

 

Døpefont, Barlingbo kyrka (Gotland)

Døpefonten fra slutten av 1100-tallet kan muligens opprinnelig ha stått i St. Olofs kirke i Visby.

 

Døpefont, Barlingbo kyrka (Gotland)

Døpefonten og glassmaleriene i Barlingbo kirke regnes blant Sveriges fineste kunstskatter.

 

Døpefont Barlingbo kyrka (Gotland)

De fire evangelistenes navn er risset inn med runer i døpefonten.

 

Døpefont Barlingbo kyrka, Gotland

Den korsfestede Kristus med oppovervendte hender og parallelle ben. Detalj av døpefont i Barlingbo kirke på Gotland. Slutten av 1100-tallet.

 

Glassmaleri, Barlingbo kyrka (Gotland)

Glassmalerier.

 

Krusifiks, Barlingbo kyrka (Gotland)

Krusifikset i Barlingbo kirke er fra 1200-tallet.

Se flere krusifikser på Gotland her!

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland:

Alva

Ardre

Barlingbo

Burs

Bäl

Eskelhem

Etelhem

Fide

Fröjel

Halla

Hamra

Hejnum

Klinte

Lau

Lokrume

När

Rone

Rute

Sanda

Sundre

Stånga

Öja

 

 

 

Takmaleri i Barlingbo kyrka (Gotland)

Takmaleri i Barlingbo kirke.

 

 

Dør med smijernsdekorasjon Barlingbo kirke

Ca 115 gotlandske kirkedører med smijernsdekorasjoner er kjent (fra midten av 1100-tallet til midten av 1300-tallet). Denne er fra Barlingbo kirke.

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan