Middelalderkirker på Gotland

Fole kyrka (Gotland)

Fole kyrka (Gotland)

Fole kirke. Tårnet er fra ca. 1200 og må ha tilhørt en eldre romansk kirke. Den nye kirken ble innviet i 1280.

 

Døpefonten fra 1200-tallet

Døpefont Fole kyrka, Gotland

Døpefonten er fra 1200-tallet. Øvre del ble malt i 1707 og illustrerer flukten fra Egypt. Øvre og nedre del er sannsynligvis hugget av forskjellige stenmestere.

 

Flukten til Egypt er et av de vanligste motiver vi møter i gotlandsk middelalderikonografi, både på portaler og døpefonter.

 

Døpefont Fole kyrka, Gotland

Detalj av døpefontens skaft.

 

Døpefont Fole kyrka, Gotland

Detalj av døpefontens skaft.

 

Abraham og Isak Adam og Eva Albertus Pictor Anna Selvtredje Dødsdansen Døpefonter Gotland Glassmalerier Gravgaver Gravminner med dødningehoder Gålrums gravfelt Helvetesmonster Kalkmalerier Kristoffer Krusifikser Løven Maria Den ammende Maria Martin av Tours Runesteiner Olav den hellige Skipssetninger på Gotland De 14 nødhjelperne De tre vise menn Erkebispegården museum

 

Krusifiks

Krusifiks Fole kyrka, Gotland

Seierskrusifikset i korbuen.

 

Seierskrusifiks i Fole kyrka, Gotland

Seierskrusifikset fra midten av 1200-tallet «är okänsligt övermåla sedan 1840-talet». (Lagerlöf og Svahnström)

Se flere krusifikser på Gotland her!

 

Altertavlen

Alteroppsats i Fole kyrka, Gotland

Alteroppsatsen av tre ble malt av Johan Bartz d.e. i 1654.

Fattigkassen

På fattigkassen fra 1652 er det malt en tigger og en hund og teksten:

Giff du nu mig
som du seer elendig
Det skall Lønne dig
i Himmerig evindelig
Tro du mig
1652

 

Kirkerommet

Skipet og koret med krusifikset sentralt plassert i korbuen

Smijernsbeslag på dør

Smijernsbeslag på dør i Fole kirke.

 

Gravminne i støpejern

Gravminne i støpejern fra ca. 1875 på kirkegården ved Fole kirke, Gotland

Gravminne i støpejern fra ca. 1875 på kirkegården ved Fole kirke.

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

Til toppen av siden