Middelalderkirker på Gotland

Fole kyrka (Gotland)

Fole kyrka (Gotland)

Fole kirke. Tårnet er fra ca. 1200 og må ha tilhørt en eldre romansk kirke. Den nye kirken ble innviet i 1280.

 

Døpefont Fole kyrka, Gotland

Døpefonten er fra 1200-tallet. Øvre del ble malt i 1707 og illustrerer flukten fra Egypt. Øvre og nedre del er sannsynligvis hugget av forskjellige stenmestere.

 

Døpefont Fole kyrka, Gotland

Detalj av døpefontens skaft.

 

Døpefont Fole kyrka, Gotland

Detalj av døpefontens skaft.

 

Albertus Pictor Kalkmalerier Døpefonter Gotland Krusifikser Maria Runesteiner Dødsdansen Gravgaver Gravminner med dødningehoder Skipssetninger på Gotland De 14 nødhjelperne

 

 

Krusifiks Fole kyrka, Gotland

Seierskrusifikset i korbuen.

 

Seierskrusifiks i Fole kyrka, Gotland

Seierskrusifikset fra midten av 1200-tallet «är okänsligt övermåla sedan 1840-talet». (Lagerlöf og Svahnström)

Se flere krusifikser på Gotland her!

 

 

Alteroppsats i Fole kyrka, Gotland

Alteroppsatsen av tre ble malt av Johan Bartz d.e. i 1654.

 

Smijernsbeslag på dør i Fole kirke.

 

Gravminne i støpejern fra ca. 1875 på kirkegården ved Fole kirke, Gotland

Gravminne i støpejern fra ca. 1875 på kirkegården ved Fole kirke.

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

Til toppen av siden