Kirker på Gotland

Hamra kyrka (Gotland)

Ringkors (krusifiks) Hamra kyrka

Detalj av triumfkrusifikset i koråpningen.

Krusifikset er et såkalt korbuekrusifiks, noe som vil si at det ble hengt opp i korbuen (bueåpningen mellom skipet og koret) eller plassert på en tverrliggende bjelke som gikk tvers over koråpningen.

 

Hamra kyrka: interiør

Hamra kirkes interiør. På nordveggen til venstre ses Kristi lidelseshistorie som en slags middelaldersk tegneserie (pasjonsfrise laget av den såkalte pasjonsmesteren, som var aktiv på Gotland på midten av 1400-tallet). Døpefonten er kirkens eldste gjenstand (slutten av 1100-tallet, laget av steinmesteren som går under navnet Semi-Byzantios). I koråpningen ses det spektakulære triumfkrusifikset (ringkors). Til høyre ser du prekestolen fra ca 1643.

 

Maria, kalvariegruppe

Den sørgende Maria fra kalvariegruppen i triumfbuen (1300-tallet).

 

 

Triumfkrusifiks i Hamra kirke (Gotland)

Triumfkrusifiks datert til høymiddelalderen. Erkeengler omkranser Maria, Jesus og Johannes. Krusifikset er nå plassert på sitt opprinnelige sted.

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland:

Alva

Ardre

Barlingbo

Burs

Bäl

Eskelhem

Etelhem

Fide

Fröjel

Halla

Hamra

Hejnum

Klinte

Lau

Lokrume

När

Rone

Rute

Sanda

Sundre

Stånga

Öja

 

 

Smärtomannen i Hamra kyrka

Den såkalte Smärtomannen i Hamra kyrka stammer fra slutten av 1400-tallet. Figuren er "mycket grovt tillyxad", som det står i kirkens informasjonsbrosjyre, og viser den lidene Kristus med blodige sår etter piskeslagene.

Du finner hele 18 skulpturer fra middelalderen i Hamra kirke!

 

Jesu lidelseshistorie. Pasjonsfrise i Hamra kyrka på Gotland

Bødler setter på tornekronen på Jesus. Legg merke til de latterlige nesene på det den antisemittiske tiden anså som jøder. Pasjonsfrise i Hamra kyrka på Gotland. Kunstneren er «passionsmästaren» (som virket på 1400-tallet).

 

De kledde ham i en purpurkappe, flettet en tornekrone og satte den på hodet hans

Mark 15, 17-20: «De kledde ham i en purpurkappe, flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. Da de slik hadde drevet gjøn med ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær.»

 

Pasjonsfrise i Hamra kyrka på Gotland

Maria og Johannes sørger ved korset (t.v.) og nedtagningen av korset (t.h.).

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Anga kyrka

Boge kirke

Fide kirke

Hamra kirke

Källunge kirke

Rone kirke

Sundre kirke

Öja kirke

 

 

Den sørgende Maria i kalvariegruppen under ringkorset. Hamra kirke.

 

Skulpturer i Hamra kyrka (Gotland)

Skulpturer i Hamra kirke.

 

gravminne i gulvet: hamra kyrka

Detalj av gravminne i gulvet.

 

runer, Hamra kyrka på Gotland

Runer på veggen i Hamra kyrka på Gotland.

 

Hamra kyrka

 

 

runer, Hamra kyrka

Runesten u.å.

 

Oversettelse fra Schleugerhard.com:

G 13 Hamra kyrka iakou[bar : lit : kiara : s]tain : biÞin :[ bynir : iÞrar : fyrir : sealu ---Þuiar : k----: ----f]i: kaira : [s-asl- : ----n---fb---tekum :] binidikta : in : [mu-------sk risti mik] Jakob lod gøre sten, bede bønner, ydre for Hrodvis sjæl,-------------------------------------benedikta in mulieribus---------<--sk> ristede mig

 

kalvariegruppe Hamra kyrka

Amputert Kristus i en kalvariegruppe på veggen. Disse skulpturene er eldre enn krusifikset i triumfbuen.

 

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan