Kirker på Gotland

Hamra kyrka (Gotland)

Ringkors (krusifiks) Hamra kyrka

Detalj av triumfkrusifikset i koråpningen.

Krusifikset er et såkalt korbuekrusifiks, noe som vil si at det ble hengt opp i korbuen (bueåpningen mellom skipet og koret) eller plassert på en tverrliggende bjelke som gikk tvers over koråpningen.

 

Hamra kyrka: interiør

Hamra kirkes interiør. Et malt draperi omkranser prekestolen. På nordveggen til venstre ses Kristi lidelseshistorie som en slags middelaldersk tegneserie (pasjonsfrise laget av den såkalte pasjonsmesteren, som var aktiv på Gotland på midten av 1400-tallet). Døpefonten er kirkens eldste gjenstand (slutten av 1100-tallet, laget av steinmesteren som går under navnet Semi-Byzantios). I koråpningen ses det spektakulære triumfkrusifikset (ringkors). Til høyre ser du prekestolen fra ca 1643.

 

Draperier i kirker på Gotland

Ala kirke (korets østvegg) - Ekeby kirke (korets østvegg) - Hamra kirke (ved prekestolen)

 

 

Maria, kalvariegruppe

Den sørgende Maria fra kalvariegruppen i triumfbuen (1300-tallet).

 

 

Triumfkrusifiks i Hamra kirke (Gotland)

Triumfkrusifiks datert til høymiddelalderen. Erkeengler omkranser Maria, Jesus og Johannes. Krusifikset er nå plassert på sitt opprinnelige sted.

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

 

Smärtomannen i Hamra kyrka

Den såkalte Smärtomannen i Hamra kyrka stammer fra slutten av 1400-tallet. Figuren er "mycket grovt tillyxad", som det står i kirkens informasjonsbrosjyre, og viser den lidene Kristus med blodige sår etter piskeslagene.

Du finner hele 18 skulpturer fra middelalderen i Hamra kirke!

 

Jesu lidelseshistorie. Pasjonsfrise i Hamra kyrka på Gotland

Bødler setter på tornekronen på Jesus. Legg merke til de latterlige nesene på det den antisemittiske tiden anså som jøder. Pasjonsfrise i Hamra kyrka på Gotland. Kunstneren er «passionsmästaren» (som virket på 1400-tallet).

 

De kledde ham i en purpurkappe, flettet en tornekrone og satte den på hodet hans

Mark 15, 17-20: «De kledde ham i en purpurkappe, flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. Da de slik hadde drevet gjøn med ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær.»

 

Pasjonsfrise i Hamra kyrka på Gotland

Maria og Johannes sørger ved korset (t.v.) og nedtagningen av korset (t.h.).

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks.Lye, Väte.

 

 

Den sørgende Maria i kalvariegruppen under ringkorset. Hamra kirke.

 

Skulpturer i Hamra kyrka (Gotland)

Skulpturer i Hamra kirke.

 

gravminne i gulvet: hamra kyrka

Detalj av gravminne i gulvet.

 

runer, Hamra kyrka på Gotland

Runer på veggen i Hamra kyrka på Gotland.

 

Hamra kyrka

 

 

runer, Hamra kyrka

Runesten u.å.

 

Oversettelse fra Schleugerhard.com:

G 13 Hamra kyrka iakou[bar : lit : kiara : s]tain : biÞin :[ bynir : iÞrar : fyrir : sealu ---Þuiar : k----: ----f]i: kaira : [s-asl- : ----n---fb---tekum :] binidikta : in : [mu-------sk risti mik] Jakob lod gøre sten, bede bønner, ydre for Hrodvis sjæl,-------------------------------------benedikta in mulieribus---------<--sk> ristede mig

 

kalvariegruppe Hamra kyrka

Amputert Kristus i en kalvariegruppe på veggen. Disse skulpturene er eldre enn krusifikset i triumfbuen.

 

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan